Od izvora do mora

Od izvora do mora

KV - Bez vode nema života KV - Bez vode nema života

Projekat društveno odgovornog poslovanja Od izvora do mora prvi je put u Bosni i Hercegovini pokrenut tokom 2021. godine. Fokusiran je na brigu za okoliš i podizanje svijesti o važnosti odgovornog odlaganja ambalažnog otpada. Projekat je prvi put pokrenut u Hrvatskoj 2018. godine, kao nova etapa projekta Lijepa naša Sava koji je Coca-Colin sistem provodio u Hrvatskoj više od deset godina. 

U sklopu projekta potičemo i podržavamo akcije čišćenja obala od ambalažnog otpada te sa nevladinim organizacijama koje ih organizuju samostalno ili uz potporu gradova, opština i turističkih zajednica podižemo svijest građana o važnosti primjerenog odlaganja ambalaže i čuvanja bh. vodenih bogatstava.

Osim što organizatorima akcija čišćenja pomažemo da se njihov glas čuje, po potrebi im osiguravamo podršku lokalnog komunalnog preduzeća u odvozu otpada te odabrane akcije podržavamo i opremom za čišćenje.

U 2022. godini, projektu Od izvora do mora pridružuje se i Konzum, jedan od vodećih trgovačkih lanaca u Bosni i Hercegovini.

Očuvanje čiste životne sredine odgovornost je i zadatak svakog pojedinca u našem društvu. Prirodne ljepote moramo čuvati i učiniti sve da one ostanu čiste i zaštićene od neprimjerenog otpada. Čista i zdrava životna sredina jedan je od osnovnih preduslova za kvalitetan život. Otpad nije smeće, otpad je resurs i zato svako od nas - svakoga dana treba da vodi računa o svojim postupcima, o načinu na koji odlaže ambalažni otpad. 

Projekat Od izvora do mora dio je naših nastojanja da u saradnji s javnim i nevladinim sektorom, te lokalnim zajednicama, aktivno doprinesemo rješavanju problema zagađenja ambalažnim otpadom i čuvanju bosanskohercegovačkih voda – prirodnih izvora, rijeka i jezera – ali podjednako i kopnenih područja.

Pridružite nam se! Pokušajte da pravilno odlažete otpad koji bacate, ali nemojte dopustiti ni da otpad koji je već u našoj okolini tamo i ostane ugrožavajući tako okoliš – jedini koji imamo i koji je naš dom.

PARTNERI PROJEKTA

konzum konzum