Rječnik pojmova

Rječnik pojmova

Aseptic - sterilna tehnika

Tehnologija koja se koristi za pakovanje proizvoda bez konzervansa, pogotovo svježih sokova i čajeva, u sterilnim uslovima.

Bali Communiqué

Jedinstveno okupljanje poslovnih rukovodilaca iz cijelog svijeta koji pozivaju svjetske vođe na stvaranje pravno obavezujućeg okvira Ujedinjenih naroda u cilju borbe protiv klimatskih promjena.

Baltik; Baltičke zemlje

Baltičke zemlje su Estonija, Latvija i Litvanija.

bottlers – punionice

Poslovni subjekti koji prodaju, proizvode i distribuiraju pića kompanije Coca‑Cola u skladu s ugovorom o licenci.

bottling plant – punionica

Postrojenje za proizvodnju pića, uključujući pripadajuća skladišta, radionice i druge objekte i kapacitete na lokaciji.

bps – bb (engl. basic point, bos. bazni bod)

skraćenica za bazni bod. Jedan bazni bod jednak je jednoj stotinki postotnog boda (0,01%).

capital expenditure; capex – kapitalni izdaci

Bruto kapitalni izdaci definišu se kao izdaci za kupovinu nekretnina, postrojenja i opreme. Neto kapitalni izdaci definišu se kao izdaci za kupovinu nekretnina, postrojenja i opreme umanjeni za iznos prihoda od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme te otplatu glavnice obaveza po finansijskom najmu.

carbon emission – ispuštanje ugljik-dioksida

Ispuštanje CO2 i drugih stakleničkih gasova kao posljedica izgaranja goriva i upotrebe električne energije u poslovanju kompanije Coca‑Cola HBC (djelokrug 1 i 2, uglavnom u procesima punjenja i distribucije), izraženo u tonama CO2.

carbon footprint – ugljični otisak

Ispuštanje CO2 i drugih stakleničkih gasova iz šireg lanca vrijednosti kompanije Coca‑Cola HBC (sirovine, hlađenje proizvoda itd.) na svjetskom nivou.

caring for climate – briga za klimu

Ovaj okvir omogućuje članovima UN-ovog projekta Svjetski dogovor daunapređuju praktična rješenja za klimatske promjene i pomažu u oblikovanju javne politike i javnog mnijenja.

CCHBC AG – Coca‑Cola Hellenic Bottling Company

Coca‑Cola HBC AG, dioničko društvo koje je osnovano i postoji u skladu sa švicarskim zakonima i koje je matična kompanija Grupe od dana osnivanja.

CEO Water Mandate – Inicijativa za upravljanje vodnim resursima

UN-ov projekt Globalni dogovor pokrenuo je ovu inicijativu kao poziv na djelovanje i definisanje strateškog okvira prema kojem bi kompanije u svom poslovanju i lancima snabdijevanja ponudile rješenja za očuvanje voda.

chlorofluorocarbon (CFC) – hlorofluorougljik

Hemijski spoj koji se upotrebljava u opremi za hlađenje i koji oštećuje ozonski sloj Zemlje i doprinosi globalnom zatopljenju.

Coca‑Cola Hellenic

Coca‑Cola Hellenic Bottling Company S.A. i, zavisno od konteksta, njene podružnice i zajednički poduhvati ili, u nekim slučajevima, CCHBC AG i njene podružnice i zajednički poduhvati. Također se naziva i Grupa.

Coca‑Cola system – Coca-Colin sistem

Kompanija Coca‑Cola i njene partnerske punionice.

cold drink equipment; CDE – rashladna oprema

Generički pojam koji obuhvata opremu na prodajnom mjestu kao što su rashladni uređaji (frižideri), automati za prodaju i uređaji za točenje pića koji hlade napitke za neposrednu konzumaciju.

Combined Heat and Power (CHP) unit – kogeneracijsko postrojenje

Kogeneracijska postrojenja istovremeno proizvode električnu i toplinsku energiju, hlade i proizvode CO2 u jedinstvenom procesu koji je do 40 posto efikasniji od odvojenih procesa.

Concentrate – koncentrat

Osnova pića kojoj se dodaju voda i ostali sastojci kako bi se proizvelo piće. Može sadržavati koncentrirane biljne ekstrakte, voćne sokove, bojila i ostale sastavnice.

Consumer – potrošač

Osoba koja pije proizvode kompanije Coca‑Cola Hellenic.

CSR; corporate social responsibility – DOP; društveno odgovorno poslovanje

skraćenica za društveno odgovorno poslovanje

customer – kupac

Trgovina, restoran ili drugi poslovni subjekt koji krajnjim potrošačima prodaje ili poslužuje proizvode kompanije Coca‑Cola HBC.

EBIT

Operativna dobit (EBIT) je dobit prije oporezivanja i isključuje vanredne prihode / (troškove) i ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela.

EBITDA

Usklađena EBITDA definiše se kao dobit prije odbitaka za amortizaciju i umanjenje vrijednosti nekretnina, pogona i opreme (uključeno u trošak prodane robe i troškove poslovanja), amortizaciju i umanjenje i usklađenje nematerijalne imovine, naknade za dionice i druge negotovinske stavke, ako postoje.

FMCG (fast moving consumer goods) – roba široke potrošnje

Roba široke potrošnje brzog obrta; roba s kratkim rokom upotrebe.

fountain – oprema za točena pića

Oprema koja se na prodajnim mjestima upotrebljava za točenje pića u šoljice ili čaše za neposrednu konzumaciju.

future consumption; FC – odgođena konzumacija, konzumacija izvan prodajnog mjesta

Distributivni kanal velikih trgovina i diskonta u kojima potrošači kupuju veće pakete i više paketa proizvoda koje neće konzumirati u prodajnom mjestu.

FYROM – Former Yugoslav Republic of Macedonia – Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija

skraćenica za Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija

GDA (Guideline Daily Amounts) – preporučeni dnevni unos

skraćenica za preporučeni dnevni unos.

GDP (gross domestic product) – BDP (bruto društveni proizvod)

skraćenica za bruto društveni proizvod

GfK

U saradnji s kompanijom Growth for Knowledge (GfK) pratimo zadovoljstvo naših kupaca.

Global Greenhouse Gas (GHG) Register – Registar emisija stakleničkih gasova

Ova baza podataka omogućuje kompanijama da objavljuju, prate i uspoređuju svoje emisije stakleničkih gasova.

ICPDR; International Commission for the Protection of the Danube River – Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav.

Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav partner je programa Zeleni Dunav, koji provodi naša kompanija.

IFRS; International Financial Reporting Standards – Međunarodni standardi za finansijsko izvještavanje

Međunarodni standardi za finansijsko izvještavanje koje je razvio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde.

immediate consumption; IC – neposredna konzumacija; konzumacija na prodajnom mjestu

Distributivni kanal u kojem potrošači kupuju pića u ohlađenim jediničnim pakovanjima (obično od 0,5 litara ili manjim) i proizvode iz uređaja za točenje pića za neposrednu (odgođenu) konzumaciju.

joint value creation – stvaranje zajedničkih vrijednosti

Napredan program i proces saradnje s potrošačima u cilju stvaranja zajedničkih vrijednosti.

KPI; Key Performance Indicator – ključni pokazatelji poslovanja

skraćenica za ključni pokazatelji poslovanja

market – tržište

Kada se odnosi na geografsko područje, označava teritoriju na kojoj posluje Coca‑Cola HBC, često određenu državnim granicama

NARTD – bezalkoholna pića

skraćenica za bezalkoholna pića

non-carbonated soft drinks; non-CSDs – negazirana bezalkoholna pića

Bezalkoholna negazirana pića koja, između ostalog, uključuju vodu i vodu s dodatkom okusa, voćne sokove i voćne napitke, sportska i energetska pića, čajeve i kafu.

NGO; Non-governmental organisation – nevladino udruženje ili organizacija

skraćenica za nevladino udruženje ili organizacija

OBPPC (Occasion, Brand, Price, Package, Channel) – prilika, brend, cijena, pakovanje, prodajni kanal

upravljanje prodajnim prilikama

PET; polietilen tereftalat

Oblik poliestera koji se upotrebljava za izradu laganih, nelomljivih pakovanja za pića, prehrambene i neprehrambene proizvode. PET se može reciklirati u proizvodnji novih pakovanja, odjeće, materijala za tepihe, automobilskih dijelova i industrijskih materijala.

PET-to-PET – PET u PET

Sistem recikliranja PET boca nakon potrošnje pića. Korištene boce prikupljaju se, sortiraju, čiste, melju i pretvaraju u nov materijal za proizvodnju PET ambalaže.

per capita consumption – potrošnja po glavi stanovnika

Prosječan broj potrošenih porcija godišnje po osobi na određenom tržištu. Coca‑Cola HBC potrošnju po glavi stanovnika izračunava tako da pomnoži godišnju prodaju jediničnih pakovanja s brojem 24 i podijeli s brojem stanovnika.

plant – pogon

Naziva se i punionica, a odnosi se na punionice Coca‑Cole HBC u kojima se proizvode pića.

premium sparkling – vrhunska gazirana pića

Uključuju prepoznatljiva gazirana pića Coca‑Colu, Fantu, Sprite, Schweppes, Tuborg i Kinley.

ready-to-drink; RTD – gotova pića

Pića koja su pripremljena i pakovana, spremna za neposrednu konzumaciju bez dodatnog pripravljanja.

RED; Right Execution Daily – primjerena dnevna prodajna izvedba

Primjerena dnevna prodajna izvedba – prati kretanje prodaje potrošačima u određenim regijama.

ROIC; Return on Invested Capital – povrat na uloženi kapital

Povrat na uloženi kapital računa se kao operativna dobit uvećana za amortizaciju i umanjena za pripadajuće poreze te se dobiveno dijeli s uloženim kapitalom po jedinici (ukupni kapital i dug s kamatama).

SAP Wave 2

Vodeća programska platforma koja nam omogućuje standardizaciju ključnih poslovnih procesa i sistema.

serving – porcija

237 ml ili 8 unci pića. Odgovara 1/24 jediničnog pakovanja.

sparkling beverages – gazirana pića

Bezalkoholna gazirana pića koja sadržavaju prirodne arome i sladila, isključujući, između ostalog, vodu i vodu obogaćenu okusima, voćne sokove i voćne napitke, sportska i energetska pića, čajeve i kafu.

still and water beverages – negazirana pića i voda

Bezalkoholna negazirana pića koja, između ostalog, uključuju vodu i vodu obogaćenu okusima, voćne sokove i voćne napitke, sportska i energetska pića, čajeve i kafu.

TCCC; The Coca‑Cola Company

skraćenica za ime kompanije Coca‑Cola (The Coca‑Cola Company) i, zavisno od konteksta, njene podružnice.

UNESDA; Union of European Beverages Association – Savez evropskih udruženja proizvođača bezalkoholnih pića

Savez evropskih udruženja proizvođača bezalkoholnih pića, osnivač Platforme Evropske unije za regulisanje prehrane, fizičku aktivnost i zdravlje.

Unit case – jedinično pakovanje

Približno 5,678 litara ili 24 bočice od osam unci (prema američkom metričkom sistemu), što je jednako veličini originalnog pakovanja pića Coca‑Cola.

value share – vrijednost udjela

Udio u ukupnom prihodu.

vending business – firme koje se u prodaji koriste automatima

Firme koje se koriste prodajnim automatima za prodaju proizvoda. Prodajni automati su automatizirani uređaji koji bez blagajnika prodaju robu kao što su pića i grickalice.

volume share – veličina udjela

Udio u ukupnoj prodaji jediničnih pakovanja.