Hidracija

Share

Unošenje odgovarajućih količina tekućine nužno je za naše tjelesno i duševno zdravlje

Voda čini u prosjeku između 60 i 65 % naše ukupne tjelesne težine. Čak i bez bilo kakva vježbanja naše tijelo gubi između dva i tri litra tekućine dnevno. Ako se to ne nadoknadi, možemo dehidrirati, što može dovesti do glavobolje, umora, dekoncentracije i smanjenoga stupnja tjelesnih sposobnosti.

Strategija za kategoriju voda

Kategorija voda čini više od polovice količine bezalkoholnih gotovih napitaka i gotovo 30 % maloprodajne vrijednosti. Prema relevantnim procjenama ona će također najviše rasti u našemu sektoru do 2025. godine, čime će doprinijeti povećanju prodaje za 45 % i povećanju vrijednosti za 20 %.

Unutar kategorije voda namjeravamo ubrzati povećanje udjela u vrijednosti kako bismo udvostručili tempo rasta našega tržišnog udjela u sljedećih pet godina. Izrađujemo procjene za tržišta različitih segmenata voda i cjenovnih razreda nastojeći proširiti svoj tržišni udio i ostvariti veći prihod od slučaja do slučaja.

Kako se kategorija voda usložnjava, tj. čine je kategorija napitaka od onih koji služe osnovnoj potrebi utaživanja žeđi do osvježenja aromatiziranim vodama, širimo svoj asortiman od obične vode do obogaćenih voda. Naš je cilj postati bitnim dionikom na svim našim tržištima i udvostručiti tempo rasta našega tržišnog udjela ostvarujući održiv prihod.

Strategija ovoga portfelja uključuje niz ponuda proizvoda, prodajnih taktika i pristupa unutar prodajnih kanala. Naš je glavni cilj proširiti vlastito poslovanje u najrasprostranjeniju kategoriju bezalkoholnih pića za trenutačnu konzumaciju ispunjujući najčešće potrebe potrošača i trenutke za ispijanje.


Robne marke napitaka za hidraciju