Uslovi korištenja

Uslovi korištenja

Uslovi korištenja naših internetskih stranica:

Hvala vam što ste posjetili ovu internetsku-stranicu. Na ovoj stranici (i na stranicama Pravila o zaštiti privatnosti i kolačićima i Zaštita privatnosti biografije) naći ćete uslove korištenja ovih internetskih -stranica (Stranica) (Uslovi korištenja). Pristupanje stranicama i njihovo korištenje podliježu ovim Uslovima korištenja i svim zakonima i propisima koji su na snazi. Pristupanjem stranicama i korištenjem ove stranice prihvatate, bez ograničenja i u cijelosti, ove Uslove korištenja te potvrđujete da su time van snage stavljeni svi ostali ugovori između vas i Coca‑Cole HBC u vezi s predmetom ovih Uslova. Ako se ne slažete ili ne prihvatate bez ograničenja i u cijelosti Uslove korištenja, molimo vas da odmah napustite ovu stranicu.

Ovom stranicom upravlja članica grupe Coca‑Cola HBC, čija je matična kompanija Coca‑Cola HBC AG (registrovana u Švicarskoj pod matičnim brojem kompanije CH-170.3.037.199-9, sa sjedištem na adresi Turmstrasse 26, 6300 Zug, Švicarska).

Pristup stranicama

Korisnicima je pristup našim stranicama omogućen privremeno i Coca‑Cola HBC zadržava pravo bez prethodne najave da povuče ili promijeni usluge koje se na njima nude (detalji slijede u nastavku). Coca‑Cola HBC neće biti odgovorna ako iz bilo kojeg razloga naše stranice budu nedostupne u bilo kojem trenutku i bez obzira na trajanje te nedostupnosti.

Coca‑Cola HBC povremeno može ograničiti pristup nekim dijelovima stranica ili stranicama u cijelosti. Coca‑Cola HBC namjerava redovno dodavati nove informacije na stranice i može u bilo kojem trenutku promijeniti njen sadržaj. Ako to bude potrebno, Coca‑Cola HBC može onemogućiti pristup našim stranicama ili ih ukinuti na neodređeno vrijeme.

Odgovorni ste za pripremu svog računara za pristup ovim stranicama. Također, odgovorni ste za to da sve osobe koje stranicama pristupaju koristeći se vašom internetskom vezom budu upoznate s Uslovima korištenja i da ih se pridržavaju.

Vlasništvo nad sadržajem

Ove stranice i sva autorska prava te druga prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sve tekstove, dizajn, logotip, grafike, ikone, slike i ostale materijale na ovim stranicama (sadržaj) vlasništvo su Coca‑Cole HBC AG ili su na stranice postavljeni uz odobrenje nosioca odgovarajućih prava.

Bez izričitog pisanog odobrenja vlasnika sadržaja strogo je zabranjeno koristiti se bilo kojim sadržajem na bilo koji način osim onog dopuštenog ovim Uslovima korištenja.

Coca‑Cola HBC AG zaštitit će svoja prava intelektualnog vlasništva u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri, što uključuje i pokretanje krivičnog postupka.

Korištenje ovih stranica

Coca‑Cola HBC vam dopušta da se ovim stranicama koristite na sljedeći način:

  • Možete preuzimati sadržaj, ali samo za informativnu, nekomercijalnu i neprofitnu ličnu upotrebu i pod uslovom da ne uklanjate, ne mijenjate i ne činite neuočljivim nijedan podatak, sadržaj ili obavijesti (kao što su oznake autorskih i drugih vlasničkih prava) koje su dio sadržaja.
  • Sadržajem iz rubrike Vijesti na ovim stranicama možete se koristiti isključivo u uredničke svrhe u dnevnim novinama, sedmičnicima, stručnim časopisima, radijskim i televizijskim emisijama.
  • Sadržaj ne smijete distribuirati, mijenjati, kopirati (osim na navedeni način), prenositi, prikazivati, objavljivati, licencirati, stvarati iz njega izvedena djela, prodavati ili se njime koristiti na bilo koji drugi način bez prethodnog pisanog odobrenja Coca-Cole HBC.
  • Ovim stranicama možete pristupiti i njima se koristiti pod uslovom da se nećete njima koristiti ni u jednu svrhu zabranjenu ovim Uslovima korištenja ni na način koji bi se mogao tumačiti kao krivično djelo ili poticanje na krivično djelo, koji bi mogao prouzrokovati nastanak građanske odgovornosti ili na drugi način dovesti do kršenja zakona te da se nećete koristiti ovim stranicama kako biste objavili ili prenijeli materijale koji krše autorska prava ni prijeteće, neistinite, obmanjujuće, uvredljive, uznemirujuće, klevetničke, vulgarne, opscene, skandalozne, podrivačke ili pornografske sadržaje. Coca‑Cola HBC sarađivat će sa svim tijelima za provođenje zakona i postupat će u skladu sa sudskim nalozima kojima se od nje zahtijeva ili je se upućuje da otkrije identitet onoga ko je objavio ili prenio takve informacije ili materijale. Također se obavezujete da odmah obavijestite Coca‑Colu HBC ako saznate da se bilo koja treća strana koristi ovim stranicama na protivzakonit ili zabranjen način.

Zabranjeno je koristiti se stranicama za oglašavanje ili posredovanje u komercijalne svrhe.

Privatnost

Svim ličnim podacima (naprimjer, vašim imenom, adresom, telefonskim brojem i e-adresom) koje prenosite na stranice elektronskom poštom ili na drugi način Coca‑Cola HBC koristit će se u skladu s Pravilima o zaštiti privatnosti i kolačićima. Sve ostale informacije i materijale koje prenesete na ove stranice, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i slično, neće se smatrati povjerljivim ni zaštićenim podacima.

Ograničenje pristupa

Coca‑Cola HBC ima pravo da zabrani i/ili prekine pristup stranicama (ili pružanje nekih svojih usluga) bilo kojem korisniku u slučaju da prema svojoj razumnoj diskrecijskoj procjeni smatra da bi takav pristup mogao ugroziti Coca‑Colu HBC i/ili korisnika i/ili treće strane te da je korisnik prekršio Uslove korištenja i/ili zakon.

Coca‑Cola HBC zadržava pravo da ograniči dostupnost stranica (ili pružanje nekih usluga) zbog dodavanja novih informacija, poboljšavanja programske podrške ili poboljšavanja sigurnosnih karakteristika. U tom slučaju stranice neće biti dostupne korisnicima.

Odricanje od odgovornosti

Sadržaj ovih stranica može biti netačan ili imati tipografske greške. Sadržaj stranica povremeno može biti izmijenjen, u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Međutim, Coca‑Cola HBC se ne obavezuje da će redovno ažurirati informacije na ovim stranicama. Osim toga, Coca‑Cola HBC ne garantuje da će stranice raditi neometano ili bez grešaka, da će se nedostaci povremeno ispravljati niti da su stranice spojive s vašim računarom te vašom programskom podrškom i tehničkom opremom, da će stranice biti sigurne, da će pogreške na stranicama biti ispravljene, da na serveru stranica neće biti virusa i drugih štetnih sadržaja.

Coca‑Cola HBC poduzima razuman napor kako bi održavala sadržaj stranica i učinila ga dostupnim. Međutim, korisnici prihvataju da Coca‑Cola HBC ima pravo izmijeniti i/ili privremeno ili trajno prekinuti pristup stranicama ili nekom njihovom dijelu, uz prethodnu najavu korisnicima ili bez nje, s obzirom na to da pristup stranicama može biti uslovljen opremom korisnika, drugim komunikacijskim mrežama, velikim brojem korisnika koji u isto vrijeme pokušavaju pristupiti stranicama ili bilo kojim drugim faktorom.

Prema tome, Coca‑Cola HBC neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu koja bi nastala kao posljedica korisnikove nemogućnosti da pristupi stranicama, onemogućenog pristupa stranicama ili njihovom dijelu, kašnjenja, neizvršenja, prekida ili lošeg prijema usluge ili gubitka sadržaja te postojanja bilo kakve greške. U svakom slučaju, Coca‑Cola HBC zadržava pravo da u bilo kojem trenutku privremeno ili trajno prekine pristup stranicama u cijelosti ili njihovom dijelu zbog održavanja, nadogradnje ili nekog drugog razloga.

Informacije, savjete i mišljenja iznesena na ovim stranicama ne trebaju se upotrebljavati za donošenje ličnih, zakonskih, finansijskih ili drugih odluka. Obratite se odgovarajućim stručnjacima koji vam mogu dati pouzdan savjet.

SAV SADRŽAJ PODLOŽAN JE PROMJENAMA I DAJE VAM SE NA RASPOLAGANJE KAKAV JESTE, BEZ IKAKVE GARANCIJE, IZRAŽENE ILI PODRAZUMIJEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMIJEVANU GARANCIJU PRIKLADNOSTI, GARANCIJU POGODNOSTI ZA TRŽIŠTE, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU ILI GARANCIJU POŠTIVANJA PRAVA VLASNIŠTVA. Bez ograničavanja navedenog, Coca‑Cola HBC AG ne garantuje i ne izjavljuje da korištenjem ovim stranicama nećete kršiti prva trećih strana niti da će sadržaj biti tačan, potpun ili pravovremen.

Coca‑Cola HBC ne preuzima nikakvu odgovornost za neuspjelo pružanje bilo koje naše usluge koja se nudi na ovim stranicama, uključujući usluge obavještavanja e-mailom i prijenosa korporativnih sadržaja putem interneta, ali ne ograničavajući se na njih.

Izuzimanje od odgovornosti

STRANICAMA SE KORISTITE NA VLASTITI RIZIK. NI COCA-COLA HBC AG NI BILO KOJE NJENO DRUŠTVO, PODRUŽNICA, ZAPOSLENICI TE NJENI POSREDNICI NI TREĆE STRANE KOJE UČESTVUJU U STVARANJU, IZRADI ILI ODRŽAVANJU OVE STRANICE NE SNOSE ODGOVORNOST ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, KRIVIČNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU NI BILO KOJU DRUGU ŠTETU PROIZAŠLU IZ ILI NA BILO KOJI NAČIN POVEZANU S KORIŠTENJEM OVIH STRANICA ILI SADRŽAJA, BEZ OBZIRA ZASNIVA LI SE ONA NA UGOVORU, PREKRŠAJU (UKLJUČUJUĆI I NEMAR), OBJEKTIVNOJ ODGOVORNOSTI ILI NEČEMU DRUGOM, ČAK I AKO JE KOMPANIJA BILA UPOZNATA S MOGUĆNOŠĆU TAKVE ŠTETE.

Virusi, napadi i drugi prekršaji

Ne smijete zloupotrijebiti naše stranice za svjesno širenje računarskih virusa, trojanskih konja, crva, logičkih bombi ili drugih materijala koji su zlonamjerni ili tehnološki štetni. Ne smijete pokušati neovlašteno pristupiti našim stranicama, serveru na kojem su naše stranice pohranjene ili bilo kojem serveru, računaru ili bazi podataka povezanim s našim stranicama. Ne smijete napadati naše stranice direktno uskraćivanjem resursa ili distributivnim uskraćivanjem usluge. Bilo koji od navedenih postupaka može se smatrati krivičnim djelom u skladu sa zakonom koji je na snazi i shodno tome može se pokrenuti krivični postupak.

Nećemo biti odgovorni ni za kakav gubitak ili štetu prouzrokovanu distributivnim uskraćivanjem usluge, virusima ili drugim tehnološki škodljivim materijalima koji mogu zaraziti vašu računarsku opremu, računarske programe, podatke ili drugo vlasništvo zbog vaše upotrebe naših stranica ili zato što ste preuzeli materijale objavljene na njoj ili mjestu na internetskoj stranici  koje je povezano s njom. U skladu s dobrom praksom računarstva, savjetujemo vam da pomoću najnovije verzije komercijalnog programa za provjeru virusa provjerite sve materijale i/ili sadržaje kojima pristupate i/ili ih preuzimate s ovih stranica.

Linkovi na internetske stranice treće strane

Ove stranice mogu sadržavati linkove na stranice koje su u vlasništvu ili kojima upravlja treća strana, a ne Coca‑Cola HBC. Takvi linkovi navedeni su isključivo kako bismo vam izašli u susret. Coca‑Cola HBC nema nadzor nad tim stranicama i nije odgovorna za njihov rad, sadržaj i pravila o zaštiti privatnosti ni za sigurnost na tim stranicama. Bez ograničavanja navedenog, Coca‑Cola HBC izričito se odriče odgovornosti ako takve web-stranice:

  • krše prava intelektualnog vlasništva treće strane
  • nisu tačne, potpune ili su obmanjujuće
  • nemaju tržišni kvalitet ili nisu prikladne za određene svrhe
  • ne garantuju dovoljnu sigurnost
  • sadržavaju viruse ili druge štetne stavke
  • sadržavaju klevete ili pogrdne izraze

Coca‑Cola HBC također ne podržava sadržaj, proizvode i usluge dostupne na takvim stranicama. Ako se povežete s takvim stranicama ili našim stranicama, činite to na vlastiti rizik i bez dozvole Coca‑Cole HBC.

Vaši linkovi na ove stranice

Linkove na ove stranice možete ponuditi tek kada od Coca‑Cole HBC dobijete izričito pisano dopuštenje.

Riječi koje upućuju na predviđajuće navode

Ove stranice mogu sadržavati izjave, procjene i projekcije koje uključuju rizik i neizvjesnost te predstavljaju anticipativne navode definisane u saveznim zakonima SAD-a ili međunarodnim zakonima o vrijednosnim papirima. U nekim slučajevima koristimo se riječima kao što su vjerovanjeperspektivasmjernicanamjeraočekivanjepredviđanjeplancilj i slično kako bismo označili anticipativne navode.

Svi navodi osim navoda koji se odnose na historijske činjenice, uključujući, između ostalog, navode koji se odnose na naše buduće finansijsko stanje i rezultate, poslovnu strategiju, buduće poslovanje kompanije Coca‑Cola, budžete, predviđene obime potrošnje i proizvodnje, predviđene troškove, procjene kapitalnih izdataka te planove i ciljeve naše uprave za buduće poslovanje – anticipativne su prirode. Ne biste se trebali oslanjati na te anticipativne navode. Po svojoj prirodi, anticipativni navodi uključuju rizik i neizvjesnost zato što su odraz naših trenutnih očekivanja i pretpostavki o budućim događajima i okolnostima koje se možda neće ostvariti.

Naši stvarni rezultati mogu se znatno razlikovati od onih koje smo predvidjeli u anticipativnim navodima i to iz više razloga, među kojima su, ali bez ograničavanja na njih, naša mogućnost finansiranja planova za širenje poslovanja, otkup dionica i opće poslovne aktivnosti; promjene u poslovnom okruženju bezalkoholnih pića, uključujući i poslovne poteze konkurenata i promjene želja potrošača; regulativne i zakonske promjene; oscilacije u cijenama i dostupnosti sirovina; kamatne stope i valutne oscilacije; promjene ekonomskih i političkih prilika; naša mogućnost da uđemo na nova tržišta i tržišta u razvoju; efikasnost naših marketinških aktivnosti i oglašavanja; neizvjesnosti ishoda parničnih postupaka; nepovoljni vremenski uslovi i drugi rizici koji su navedeni u godišnjem izvještaju kompanije Coca‑Cola HBC AG (MSFI) i u podnescima koje Coca‑Cola HBC AG predaje Londonskoj berzi.

Coca‑Cola HBC ne obavezuje se da će javno ažurirati ili ispravljati bilo koji anticipativni navod. Ne možemo vam garantovati da će naši budući rezultati, nivo aktivnosti, izvedba ili postignuća biti na nivou očekivanja iskazanih u anticipativnim navodima. Nadalje, ni mi ni bilo koja druga osoba ne preuzimamo odgovornost za tačnost i potpunost anticipativnih navoda. Osim u slučaju da nas zakon obavezuje da ažuriramo te navode, nećemo to nužno učiniti niti ćemo to uraditi kako bismo ih uskladili sa stvarnim rezultatima i promjenama u našim očekivanjima.

Ništa na ovim stranicama ne predstavlja poziv na ulaganje ili kupovinu dionica/udjela.

Programska podrška dostupna na ovim stranicama

Prava intelektualnog vlasništva ili druga prava sadržana u bilo kojoj programskoj podršci koja je dostupna za preuzimanje na ovim stranicama (programska podrška) pripadaju Coca‑Coli HBC ili njenim dobavljačima / davaocima licence. Da biste pristupili nekim podacima na ovim stranicama, možda ćete morati sklopiti ugovor o licenci s trećom stranom koja daje programsku podršku (kao što je Adobe). Od toga jeste li sklopili takav ugovor zavisit će mogućnost da pristupite tim informacijama. Korištenje programske podrške podliježe uslovima propisanim ugovorima o licenci koji su priloženi uz programsku podršku ili su u nju uključeni. Coca‑Cola HBC ne snosi nikakvu odgovornost za ugovaranje takvih licenci.

Nemojte instalirati programsku podršku ili se njome koristiti ako niste saglasni s takvim ugovorom o korištenju licence. Kada preuzimate programsku podršku s ove stranice, činite to na vlastiti rizik.

Promjene Uslova korištenja

Coca‑Cola HBC može u svakom trenutku i bez prethodne najave promijeniti ove Uslove korištenja ažuriranjem ove objave. Te vas izmjene obavezuju i zato biste povremeno trebali posjetiti ovu stranicu i pregledati trenutne Uslove korištenja. Nemate pravo mijenjati ove Uslove korištenja, osim ako to nije izričito i u pisanom obliku dogovoreno s Coca‑Colom HBC.

Općenito

Ovi Uslovi korištenja i korištenje ovih stranica podliježu zakonima Engleske i Velsa, bez obzira na izbor zakonskih odredbi. Sudovi opće nadležnosti koji se nalaze u Engleskoj imat će isključivu nadležnost u svim sporovima koji proizlaze iz Uslova korištenja, ili se odnose na njih i/ili na ove stranice ili u kojima ovi Uslovi korištenja i/ili stranice predstavljaju materijalne dokaze.

Ako Coca‑Cola HBC odluči da se odrekne prava na pokretanje postupka zbog kršenja neke od obaveza koje proizlaze iz ovih Uslova korištenja, to ne znači da se Coca‑Cola HBC odriče tog prava zbog drugog kršenja obaveza ili budućih kršenja obaveza.

Sva prava i pravni lijekovi u skladu s ovim Uslovima korištenja kumulativni su i ne isključuju prava i pravne lijekove koji su predviđeni zakonom ili nekim drugim ugovorom.

Ako se za bilo koji dio ovih Uslova korištenja utvrdi da nije valjan i da nije provediv u skladu s primjenjivim zakonom, uključujući, ali bez ograničenja, odricanje od odgovornosti za garanciju i ograničenje odgovornosti kako je navedeno u ovom tekstu, smatrat će se da nije na snazi ili da je neprovediva odredba zamijenjena odredbom koja je na snazi i provediva, a koja u najvećoj mjeri odgovara namjeri izvorne odredbe, a ostatak Uslova korištenja ostaje na snazi.

Štampane verzije ovih stranica i Uslova korištenja te svih obavijesti datih u elektronskom obliku bit će prihvatljive u sudskim ili upravnim postupcima.

Korištenjem ovih stranica prihvatate činjenicu da između vas i Coca‑Cole HBC kao posljedica prihvatanja ovih Uslova korištenja ili vašeg korištenja ovih stranica ne nastaje nikakvo zajedničko ulaganje, partnerstvo, zaposlenje ni agencijska saradnja.