Okoliš

Okoliš

Ukratko o zaštiti okoliša

Naš glavni cilj je smanjiti utjecaj na okoliš duž čitavog lanca vrijednosti. Težeći napretku, od 2004. godine postavljamo godišnje ciljeve, a za 2020. smo postavili ambiciozne ciljeve, na čijem ostvarenju neumorno radimo.

 

01-vrbas-env-overview 01-vrbas-env-overview

Cilj nam je neprekidno smanjivati direktan utjecaj na okoliš koji ostvarujemo vlastitim aktivnostima, a također i indirektan utjecaj koji se ostvaruje aktivnostima naših dobavljača i poslovnih partnera.

Naš pristup zaštiti okoliša zasniva se na inovativnim rješenjima i uvijek nastojimo pronaći novi način za postizanje održivosti i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš.

Imajući na umu ono na što naše poslovanje najviše utječe i u Bosni i Hercegovini i u cijelom svijetu, pažnja nam je usmjerena na sljedeća područja u kojima želimo biti vodeći u svijetu:

  • održivu potrošnju vode i energije
  • zaštitu klime
  • recikliranje
  • ambalažu

U poslovanju se pridržavamo svih zakona i propisa koji se odnose na zaštitu okoliša. Ni 2015. ni prethodnih godina nismo dobili nijednu kaznu zbog nepoštivanja propisa. Osim toga, naša kompanija nije direktno dobila nijednu pritužbu.

Politike i norme koje se odnose na zaštitu okoliša

U cilju nam je smanjiti utjecaj našeg poslovanja na prirodni okoliš. U Bosni i Hercegovini smo certifikat ISO 14001 prvi put dobili 1996. godine i od tada ga uredno obnavljamo. Usvojili smo i niz unutrašnjih pravila postupanja i politika, među kojima su:

  • Politika zaštite okoliša
  • Politika prema klimatskim promjenama
  • Politika upravljanja potrošačkim ambalažnim otpadom
  • Politika zaštite i očuvanja vodnih resursa
  • Politika sigurnosti voznog parka

Naš pristup podrazumijeva i brigu o tome da svi naši radnici razumiju za šta su odgovorni. U programu uvodne obuke novih zaposlenika Coca-Cole HBC B-H Sarajevo zastupljeno je i područje zaštite okoliša.

09-recycling 09-recycling

Coca-Colin utjecaj seže mnogo dalje od proizvodnih pogona


Potrošnja vode (L/L proizvedenog pića)

  Sarajevo
2010 4.09
2017 2.06
2010 vs 2017 -49.63%

Potrošnja energije (MJ/L proizvedenog pića)

  Sarajevo
2010 0.61
2017 0.47
2010 vs 2017 -22.95%
Proizvedeni otpad (g/L proizvedenog pića)

  Sarajevo
2010 11.8
2017 5.73
2010 vs 2017 -51.28%

Reciklirani otpad (%)

  Sarajevo
2010 82.49
2017 95.26
2010 vs 2017 15.48%
Emisija CO2 (g/L proizvedenog pića)

  Sarajevo
2010 125.79
2016 87.73
2010 vs 2016 -30.26%

Preuzmite povezani sadržaj