Okoliš

OKOLIŠ

NAŠ EKOLOŠKI OTISAK

_KPC0059 _KPC0059

ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVA UPOTREBA PRIRODNIH RESURSA JEDAN JE OD GLAVNIH IZAZOVA S KOJIM SE SUOČAVAJU SVE KOMPANIJE KOJE ŽELE RAZVIJATI DUGOROČNU ODRŽIVOST NJIHOVOG POSLOVANJA. UPRAVLJANJE NAŠIM EKOLOŠKIM OTISKOM I SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA TE ISPUŠTANJA UGLJEN-DIOKSIDA JEDNA JE OD NAŠIH NAJVAŽNIJIH OBAVEZA. NASTOJIMO U NAJVEĆOJ MJERI POVEĆATI ZAJEDNIČKO DJELOVANJE S NIZOM DIONIKA KAKO BISMO RAZVILI PRISTUP ODRŽIVOSTI OKOLIŠA KOJI JE DOSLJEDAN, RAZRAĐEN I DAJE REZULTATE.

Kao što je to izneseno u anketi o materijalnim pitanjima, naši se prioriteti na državnom nivou podudaraju s opštim prioritetima Coca-Colinog sistema ističući četiri ključne teme zaštite okoliša, od kojih su sve od ključne važnosti za naše poslovanje:

 • upravljanje vodnim resursima
 • ušteda energije i zaštita klime
 • održiva ambalaža i recikliranje
 • upravljanje otpadom.

Naši su glavni ciljevi u vezi s okolišem:

 • neprestano smanjivati direktni uticaj našeg poslovanja na okoliš i smanjiti indirektni uticaj naših dobavljača i partnera
 • biti lider u održivoj upotrebi vode, energije i ambalaže te u području zaštite klime.

Tablica u nastavku prikazuje glavne trendove u vezi sa našom ekološkom učinkovitošću. Godinu 2010. uspoređujemo s 2021. godinom jer se 2010. koristi kao osnovna godina za procjenu našeg učinka na zaštitu okoliša u vezi sa dugoročnim ciljevima kompanije do 2025. godine. Što je važnije, sve naše brojke izražavamo po litri proizvedenog pića (Lbp) jer samo tako možemo stvarno uporediti jednu godinu sa drugom, bez obzira na ukupnu prodaju. 

POTROŠENA VODA I ENERGIJA TE PROIZVODNJA OTPADA:

 

Potrošnja vode (L/Lbp)

Potrošnja energije (L/Lbp)

Proizvedeni otpad (g/Lbp)

Oporabljeni otpad (%)

CO2 emisije opseg 1+2 (g/Lbp)

 

2010.

2021.

2010.

2021.

2010.

2021.

2010.

2021.

2010.

2021.

Punionica Sarajevo

4,09

2,06

0,61

0,46

11,76

4,39

82,49%

95,20%

125,79

29,96

 

50%

24%

62,7%

15,41%

76%

Između 2010. i 2021. godine uspjeli smo postići:

 • smanjenje potrošnje vode od 50 %
 • smanjenje potrošnje energije od 24%
 • smanjenje količine otpada nastalog u proizvodnim procesima od 62,7 %
 • povećanje oporabe otpada od 15,41 %
 • smanjenje emisija ugljikovog dioksida opsega 1+2 od 76%

Rezultati u području zaštite okoliša

50 %

smanjena potrošnja vode

24 %
smanjena potrošnja energije

 

95.2 %

reciklirani otpad

 

76 %

smanjena emisija ugljikova dioksida opsega 1+2

U poslovanju se pridržavamo svih zakona i propisa koji se odnose na zaštitu okoliša. 

Kako bismo smanjili naš utjecaj na okoliš, djelujemo u skladu s međunarodno priznatim sustavom norma za zaštitu okoliša ISO 14001 te u skladu s nizom unutrašnjih Coca-Colinih HBC politika i pravila:

Politika zaštite okoliša
Politika zaštite i očuvanja vodnih resursa
Politika prema klimatskim promjenama
Politika upravljanja ambalažnim otpadom
Politika sigurnosti voznog parka
Smjernice za dobavljače