Zašto sarađivati s Coca-Colom HBC B-H Sarajevo

Zašto sarađivati s Coca-Colom HBC B-H Sarajevo?

COCA-COLA HBC B-H U SVOM JE POSLOVANJU ORIJENTIRANA NA KUPCE

Pod pojmom integriteta naših proizvoda smatra se da u svakom trenutku možemo ponuditi proizvod najvećeg kvaliteta i odgovoriti na potrebe kupaca i potrošača. Njihovo povjerenje u naše proizvode rezultat je stalnih ulaganja u sigurnost proizvoda i njihov kvalitet.

14000

kupaca

4

distributivna centra

#1

kupcima smo najbolji dobavljač

Svi proizvodi Coca-Cole HBC B-H Sarajevo moraju biti u skladu sa zakonskom regulativom lokalnog tržišta. Osim toga, svi naši proizvodi u skladu su sa svjetskim normama: ISO 9001 za sisteme za upravljanje kvalitetom te ISO 22000, PAS 220 i FSSC 22000 za sisteme za upravljanje sigurnošću hrane.

Svi postupci, od odabira sastojaka, preko proizvodnje do isporuke proizvoda na tržište, u skladu su sa zahtjevima kompanije The Coca‑Cola Company. Riječ je o općim zahtjevima koji se odnose na kvalitet i sigurnost proizvoda, zaštitu okoliša i sigurnost na radu.

Naša kompanija provodi niz aktivnosti, od prevencijskih mjera do praćenja postupaka unutar sistema, a na snazi su i unutrašnji i vanjski nadzorni mehanizmi.
U svakoj fazi proizvodnog procesa preduzimaju se stroge mjere provjere kvaliteta. Proizvodni proces započinje od sirupa koji se dobiva od koncentrata ili baze pića, a završava s gotovim proizvodom, koji može biti u plastičnoj, staklenoj ili kartonskoj ambalaži ili u limenci. Sastojci i ambalažni materijali uzimaju se isključivo od ovlaštenih dobavljača. Svi sastojci, a također i gotovi proizvodi, testiraju se u laboratorijima za provjeru kvaliteta. Osim testiranja u laboratorijima kompanije i nezavisnim laboratorijima, Coca‑Cola povremeno bez najave testira proizvode s pojedinih tržišta u laboratoriju u Briselu.

Visok kvalitet proizvoda jedan je od najčešćih pozitivnih komentara koji dobivamo od kupaca i dobavljača, i to ne samo putem naših pozivnih centara nego i u direktnoj komunikaciji na terenu.

Jasnoća nam je vrlo važna. Kako bismo ispunili sve veća očekivanja naših interesnih grupa, pristupamo joj s dužnom pažnjom. Nastojimo osigurati tačne, jasne i lako dostupne informacije na svim proizvodima, navodeći sastojke i njihove prehrambene vrijednosti.

U skladu s našom politikom koja se odnosi na kvalitet i zdravstvenu ispravnost hrane, navodimo porijeklo sastojaka (sirovina), sastav proizvoda, uključujući tvari (sirovine) koje mogu imati utjecaj na okoliš ili ljude, upute za sigurnu konzumaciju i čuvanje proizvoda te podatke o tome kako njegovo odlaganje utječe na okoliš i ljude.

Osim toga, pomoću brošura i posebnih programa kupce poučavamo pravilnoj upotrebi proizvoda. Informacije su dostupne i na našoj internetskoj stranici, a najvažnije od njih nalaze se na naljepnici na proizvodu.

Osim što na naljepnicama ističemo podatke o proizvodima u skladu sa svim zakonskim obavezama, na njima navodimo i smjernice za dnevni unos kalorija (GDA), koje se odnose na približnu količinu kalorija, masti, zasićenih masti, šećera, soli ili natrija potrebnih za uravnoteženu prehranu zdravih odraslih osoba i djece.

Kupci su nam najvažniji poslovni partneri i imaju centralno mjesto u našem poslovanju.

U okviru naše poslovne strategije važno nam je raditi za dobrobit kupaca. Naprimjer, nastojimo stvoriti dodatnu vrijednost koja će i nama i našim kupcima osigurati profitabilnost i rast.

Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo ima četiri distributivna centra i više od 14.000 kupaca, među kojima su trgovine, restorani, supermarketi, diskonti i drugi objekti koji prodaju naše proizvode. Kupci su nas 2015. godine proglasili vodećim dobavljačem, što potvrđuje da s njima uspješno sarađujemo i gradimo čvrste i dugoročne partnerske odnose. Uspjeh postižemo prije svega zato što neprekidno osluškujemo potrebe kupaca i pratimo njihovo zadovoljstvo.