Pristup održivom poslovanju i njegovi učinci

Pristup održivom poslovanju

ŠTA PODUZIMAMO U SMISLU ODRŽIVOG POSLOVANJA

U razvoju poslovanja vodimo računa o održivim praksama kako bismo očuvali ekosisteme za buduće generacije.  

Coca-Colin volonter nosi deblo Coca-Colin volonter nosi deblo

Načela održivosti prisutna su u svakom području našeg poslovanja. Ona su ključni element naše poslovne strategije kojoj je cilj stvarati vrijednost ne samo za nas, već i za sve naše interesne strane. U skladu s tim načelima poslujemo, postupamo i gradimo odnose s drugima.

Kako bismo pronašli rješenja za najveće globalne probleme koji utječu na našu industriju, građane i planetu, u promišljanju rješenja sarađuju svi naši odjeli. Mnogo truda i energije ulažemo u pronalaženje rješenja za pitanja koja se tiču svih nas, a među temama su plastika za jednokratnu upotrebu i ambalažni otpad, nejednakost, klimatske promjene te zdravlje i prehrana. Čvrsto vjerujemo svi poslovni subjekti snose odgovornost za to te da moraju učestvovati u pronalaženju rješenja na globalnom i na lokalnom nivou.

 S obzirom na to da spomenute probleme ne može riješiti samo jedna kompanija, želja nam je udružiti snage i potencijale s drugim kompanijama te sarađivati s vanjskim interesnim stranama.

Već dugi niz godina postavljamo ciljeve u pogledu održivog poslovanja i pratimo ostvareni napredak. U 2018. smo odlučili na transparentan i jednostavan način javnosti priopćiti koji su nam ciljevi pa smo objavili svoju misiju za 2025. godinu.

Naša misija za 2025. sastoji se od 17 ciljeva u pogledu održivog poslovanja. Razradili smo ih fokusirajući se na ključna područja od našeg interesa te ih uskladili s UN-ovim globalnim ciljevima održivog razvoja. Naša misija za 2025. godinu obuhvata ciljeve koji pokrivaju šest ključnih područja i odnose se na čitav naš lanac vrijednosti, a to su: smanjenje ispuštanja CO2, smanjenje upotreve vode i upravljanje vodnim resursima, „Svijet bez otpada”, snabdijevanje sastojcima, prehrane te ljudi i lokalna zajednica.