Voda

Rad s vodom

Voda je najvažniji sastojak U proizvodnjI naših pića. Zato pazimo da ne rasipamo vodu i kontinuirano radimo na daljnjem smanjenju potrošnje vode. 

Clear water in Fusine lake with sunsine . Clear water in Fusine lake with sunsine .

Učinkovito korištenje vode

Omjer potrošnje vode: litre potrošene vode po litri proizvedenog pića (l/lpb)

flasice grafik ba flasice grafik ba

U 2022. godini potrošili smo 2,11 litara vode za proizvodnju 1 litra pića, što predstavlja 48,4% manju potrošnju u odnosu na 2010. godinu.  Stalno radimo na daljnjem smanjenju količine vode koju koristimo za proizvodnju pića. Voda je glavni sastojak naših pića. Zato kod proizvodnje svojih proizvoda posebno pazimo da ne rasipamo vodu i da ovu vrijednu sirovinu koristimo učinkovito. U proizvodnji se voda koristi za flaširanje prirodne izvorske vode NATURAQUA Olimpija i procese poput pranja i čišćenja proizvodne opreme, pranja povratnih staklenih boca, održavanja rada opreme za hlađenje. 


Zlato za održivo korištenje vode 

aws aws

Prva smo i zasad jedina kompanija u Bosni i Hercegovini kojoj je u 2020. godini dodijeljen Zlatni standard međunarodnog Saveza za upravljanje vodnim resursima (Alliance for Water Stewardship - AWS).

S jedne strane, standard prepoznaje inicijative održivog korištenja vode koje smo proveli u proizvodnom pogonu punionice Sarajevo. Unutar punionice formiran je i međuodjelni tim za provođenje inicijativa i napredak u održivom korištenju vode u našim proizvodnim procesima (Water management team), sastavljen od rukovodioca punionice, voditelja održavanja, voditelja sistema kvaliteta, rukovodioca kvaliteta, rukovodioca zaštite na radu i zaštite okoliša, koji je ujedno i vođa tima (Water champion).

S druge strane, to također potvrđuje našu saradnju s tijelima i organizacijama zainteresiranih strana. To znači, naprimjer, da zajedno s općinama, mjesnim odborima ili gradskim komunalnim preduzećima za snabdijevanje vodom radimo na rješavanju zajedničkih izazova u vezi s korištenjem vode u riječnom slivu kojem pripadamo.

Standard se odnosi na pet ključnih pitanja:

  • poboljšano upravljanje vodom
  • održiva ravnoteža vode
  • dobar kvalitet vode
  • stanje dobrog zdravlja u važnim područjima povezanim s vodom
  • ljudska prava u pogledu pristupa vodi, sanitarnim uvjetima i higijeni (WASH)*

* WHO je integrisao WASH u ciljeve održivog razvoja (SDG 6).

Zlatni standard pokazuje naše pažljivo korištenje vode u proizvodnji i daje značajan doprinos poboljšanju regionalnog upravljanja vodama.

Praćenje potrošnje vode za veću održivost

U proizvodnom pogonu punionice Sarajevo postavili smo vodomjere za praćenje potrošnje vode koji nam pomažu da pratimo planiranu potrošnju i identificiramo gdje možemo uštedjeti još više vode. Također nam omogućuju brzo prikupljanje informacija s većom tačnošću. To poboljšava kvalitet podataka o korištenju vode i izračun reciklirane vode, tj. vode koju vraćamo u proizvodni proces.