Stvaranje vrijednosti za sve aktere

Stvaranje vrijednosti za sve interesne grupe

Naš poslovni model je centralni dio svih naših aktivnosti. U skladu s njim odlučujemo u kojim ćemo aktivnostima učestvovati, s kim ćemo razvijati odnose i koje ćemo ciljeve nastojati ostvariti kako bi stvorena vrijednost i kratkoročno i dugoročno donijela dobrobit svim našim interesnim grupama.

Why join us Why join us

Naš kapital

Promišljamo o svemu što ulažemo u poslovanje jer želimo očuvati raspoložive potencijale. Oni su:

 • finansijski: dionički kapital i obaveze
 • proizvodni: punionice, skladišta i distributivni centri
 • ljudski: zaposlenici i partneri
 • intelektualni: brendovi, norme, poslovni postupci i pravila te ugled kompanije
 • društveni: lokalne zajednice, kupci, dobavljači, različite interesne grupe, nevladina udruženja, međunarodne organizacije i stručne grupe
 • partnerski: partnerstvo s kompanijom The Coca‑Cola Company

Stvaramo novu vrijednost...

 • neprestanom optimizacijom proizvodne infrastrukture
 • širenjem distributivne mreže i povećanjem njene efikasnosti pomoću vanjskih pružalaca usluga distribucije
 • jačanjem saradnje s kupcima s ciljem besprijekorne tržišne izvedbe
Delivery Truck Delivery Truck
Shared value Shared value

Vrijednost za interesne grupe

Stvaramo vrijednost za naše interesne grupe i time dugoročno garantujemo održivost svog poslovanja. Naše su interesne grupe:

 • zaposlenici: Razvijanje sposobnosti, odavanje priznanja za rezultate i nagrađivanje zaposlenika garantuju stručnu i motivisanu radnu snagu.
 • The Coca‑Cola Company: Ulaganje u vodeće brendove i poslovanje te besprijekorna izvedba u proizvodnji i na tržištu garancija su dugoročnog partnerstva na dobrobit obje strane.
 • lokalne zajednice i okoliš: Sadržajima koji obogaćuju život u lokalnim sredinama, brigom o dobrobiti društva i čuvanjem okoliša jačamo svoje mjesto u lokalnim zajednicama i njihovo povjerenje.
 • kupci: Pomažući trgovinskim partnerima u razvoju njihovog poslovanja, dobivamo mnoštvo različitih prodajnih kanala.
 • potrošači: Zadovoljavajući potrebe potrošača raznolikošću ponude i kvalitetom proizvoda, stvaramo prihode i pridonosimo održivosti poslovanja.
 • dioničari: Garantujući konkretne i stabilne prihode i dividende, osiguravamo podršku dioničara.