Naša vizija strategija i svrha

Naša vizija, strategija i svrha

Naša je vizija biti vodeći poslovni partner u kategoriji pića za svako doba dana i svaku priliku te razvijati poslovanje kroz saradnju s našim kupcima i ponudu pića koja će u svakom trenutku i svakoj prilici zadovoljiti potrebe potrošača.

Naša svrha

U cilju nam je doprinijeti razvoju poslovanja svakog kupca s kojim sarađujemo i zadovoljit potrošače u svakom trenutku. Zbog toga vodimo brigu o tome da naši zaposlenici budu motivirani i da razvijaju svoje potencijale te da pomažemo zajednici i brinemo o okolišu.

Strategija razvoja do 2025. godine

U cilju ostvarenje svoje vizije 2019. smo godine predstavili novu strategiju. U okviru strategije razvoja do 2025. godine odredili smo smjernice za razvoj poslovanja kroz saradnju s našim kupcima kako bismo u svakom trenutku mogli zadovoljiti potrošače u 28 država u kojima poslujemo. To ćemo postići razvijajući potencijale svojih zaposlenika i jačajući povjerenje u našu kompaniju odgovornim i održivim poslovanjem.

 

Strategija razvoja do 2025. godine zasniva se na pet ključnih odrednica razvoja koje predstavljaju naše najveće snage i daju nam prednost pred konkurentima. U strategiju su utkane nove vrijednosti koje su temelj naše razvojno orijentirane poslovne kulture te ona počiva na ambicioznim ciljevima. Plan za ostvarenje naše vizije temelji se na prepoznatim prilikama koje su pred nama, a koje će nam pomoći da ostvarimo rast poslovanja i stvorimo vrijednost ne samo za kompaniju, već i za sve njene interesne strane.

Naši zaposlenici

Coca-Cola HBC zapošljava više od 28 000 motiviranih i predanih profesionalaca različitih profila. Ključan nam je zadatak prepoznati, njegovati i razvijati njihove potencijale. Struktura naše kompanije, veliko geografsko područje koje pokriva te različitosti tržišta na kojima poslujemo pružaju našim zaposlenicima dragocjeno i raznoliko radno iskustvo. Upravo zbog toga svi oni koji su detaljno upoznati sa složenim uslovima poslovanja imaju priliku pružiti vidljiv doprinos našem razvoju. Naš pristup razvoju potencijala bez sumnje zauzima ključno mjesto u razvoju našeg poslovanja i uspjesima koje postižemo.

Vrijednosti na kojima se zasniva razvojno orijentirana poslovna kultura

Polazna su nam tačka naše vrijednosti. One nas čine jedinstvenima te nas motiviraju, nadahnjuju i daju nam snagu koja nam je potrebna za postizanje naših ciljeva.

Radimo za dobrobit kupaca: Prodajna smo organizacija čiji je cilj pronaći inovativna rješenja pomoću kojih ćemo stvarati zajedničku vrijednost.

Briga o zaposlenicima: Imamo povjerenja u svoje zaposlenika i želimo pridonijeti razvoju svojih i njihovih potencijala.

Izvrsnost: Cilj nam je ostvariti izvrsne rezultate i oduševiti svoje kupce motivacijom i brzinom.

Poštenje: Uvijek sve činimo na ispravan, a ne lakši način i preuzimamo odgovornost za rezultate.

Učenje: pažljivo slušamo i po prirodi smo znatiželjni te zato možemo promišljeno ulaziti u rizik.

Jedinstvo u nastupu: U radu se brzo prilagođavamo jedni drugima kako bismo mogli iskoristiti jedinstvene prednosti timova koji se odlikuju različitošću.  

Strateške odrednice razvoja

Strategija razvoja do 2025. godine zasniva se na pet ključnih odrednica razvoja koje predstavljaju naše najveće snage i daju nam prednost pred konkurentima te pokazuju koji su naši potencijali i koje prilike planiramo iskoristiti kako bismo do 2025. postizali što bolje rezultate.

Prednosti jedinstvene ponude pića za svako doba dana i svaku priliku

Kad uzmemo u obzir brzinu kojom uvodimo inovacije te stavljamo na tržište nove proizvode i recepture, možemo reći da naša ponuda obuhvata proizvode koje možemo plasirati u svim važnim prilikama i svim prodajnim kanalima kako bismo iskoristili sve postojeće prilike za značajan razvoj poslovanja. 

Uspješna tržišna strategija

Baš kao što je naša ponuda prilagođena potrošačima, tako je i naša prodajna strategija prilagođena kupcima. U isto vrijeme radimo na razvoju poslovanja kako bismo na tržištu imali najkvalitetniju, neprepoznatljiviju i najraznovrsniju ponudu. Koristimo se najsavremenijim analizama tržišta i kupaca kako bismo za svaku kategoriju proizvoda izradili strategiju koja će nam osigurati rast u svim prodajnim kanalima te uz koju ćemo stvarati novu vrijednost ne samo za kompaniju, već i za naše kupce. 

Konkurentnost i ulaganja kao pokretači razvoja

Kad se radi o povećanju efikasnosti i i finansijskim uštedama, već smo dosad postigli značajne rezultate. Od 2015. smo ostvarili mnoge uštede, no uvijek ima načina da još bolje i još brže djelujemo. Stoga imamo priliku povećati ulaganja u druga područja koja će nam osigurati rast, primjerice rashladnu opremu, infrastrukturu u proizvodnji i logistici, Službu za korisnike i razvoj potencijala naših zaposlenika. 

Briga o razvoju potencijala naših zaposlenika

Coca-Cola HBC zapošljava više od 28 000 motiviranih i predanih profesionalaca različitih profila. Ključan nam je zadatak prepoznati, njegovati i razvijati njihove potencijale. Struktura naše kompanije, veliko geografsko područje koje pokriva te različitosti tržišta na kojima poslujemo pružaju našim zaposlenicima dragocjeno i raznoliko radno iskustvo. Upravo zbog toga svi oni koji su detaljno upoznati sa složenim uslovima poslovanja imaju priliku pružiti vidljiv doprinos našem razvoju. 

Prihvaćenost kompanije i njenih poslovnih praksi u zajednici

Doprinos kvaliteti života u lokalnoj zajednici, briga o okolišu i o tome da poslujemo na održiv i etičan način ključne su odrednice naše poslovne kulture. U 2018. smo predstavili nove, ambiciozne ciljeve u pogledu održivog poslovanja te smo krenuli u pravcu Coca-Coline vizije svijeta bez otpada. I dalje radimo na smanjenju ispuštanja CO2 te razvijamo strategije i poduzimamo konkretne korake u pogledu iskorištavanja i upravljanja vodnim bogatstvom, snabdijevanja  sastojcima, pravilne prehrane te zdravlja i dobrobiti svih naših zaposlenika i građana u državama u kojima poslujemo. 

Ciljevi za razdoblje 2021. – 2025.

U 2016. smo postavili ambiciozne srednjoročne ciljeve za 2020. godinu. Neke smo od njih uredno ostvarili, a neki će biti ostvareni do kraja godine. S obzirom na postignute rezultate objavili smo nove ciljeve koji su u skladu s našom vizijom razvoja do 2025. godine.

  • prosječan godišnji rast prihoda od 5 - 6 %, nezavisno o valuti
  • prosječan godišnji rast dobiti (EBIT) 20 - 40 bps
  • stopa uključenosti zaposlenika iznad gornjeg praga izmjerenog kod kompanija koje uspješno posluju
  • ostvarivanje ciljeva u pogledu održivoga poslovanja za 2025