Naš socio-ekonomski utjecaj u BiH

cchbc-bih_seis23_web_Page_01 cchbc-bih_seis23_web_Page_01

Naš socio-ekonomski utjecaj u BiH

Coca-Colin socio-ekonomski utjecaj u Bosni i Hercegovini

seis23_thumbs seis23_thumbs

Coca-Cola je distribuciju svojih proizvoda u BiH započela 1969. godine, a punionica je s radom započela 1975. godine. 

seis23_thumbs seis23_thumbs

Coca-Cola daje znatan doprinos ekonomiji i društvu Bosne i Hercegovine kroz saradnju sa 352 lokalna dobavljača i 15.651 kupcem.

seis23_thumbs seis23_thumbs

Coca-Colu u BiH čine dvije kompanije: podružnica The Coca-Cola Company i Coca-Cola HBC B-H Sarajevo sa sjedištima u Sarajevu. Proizvodnja Coca-Cole HBC B-H odvija se u punionici u Sarajevu, dok se distribucija obavlja putem tri prodajno-distribucijska centra u Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli, kojima se uz prodajno-administrativni centar u Bihaću osigurava snabdjevenost svih dijelova BiH Coca-Colinim proizvodima.

seis23_thumbs seis23_thumbs

Na bosanskohercegovačkom tržištu Coca-Cola HBC B-H Sarajevo nudi široku paletu proizvoda, koju čine gazirana i negazirana bezalkoholna pića, biljni i energetski napici te alkoholna pića. Od ukupne količine prodanih pića, 83% ih se proizvodi lokalno.

seis23_thumbs seis23_thumbs

Osim vlastite proizvodnje i distribucije, Coca-Cola indirektno podržava i ekonomsku aktivnost kroz svoj lanac vrijednosti, u kojem učestvuju direktni dobavljači i trgovinski partneri te njihovi dobavljači. Coca-Cola direktno stvara 39 mil.  KM dodane vrijednosti, dok indirektno podržava još 264 mil. KM u ekonomiji BiH. U 2023. godini, prodani volumen narastao je za 19 mil.  litara odnosno 16%, dok su prihodi narasli za 32 mil. KM što je 44 % u odnosu na 2021. 

seis23_thumbs seis23_thumbs

Ukupna vrijednost direktnog i indirektnog utjecaja Coca-Cole u obliku plata, poreza i dobiti u 2023. godini iznosila je 303 mil. KM, što čini 0,65% BDP-a BiH.

seis23_thumbs seis23_thumbs

Svaka konvertibilna marka dodane vrijednosti koju stvara Coca-Cola podržava stvaranje još 6,7 KM dodane vrijednosti u bosanskohercegovačkoj ekonomiji.

seis23_thumbs seis23_thumbs

Potrošači troše ukupno 475 mil. KM na Coca-Coline proizvode, a od svake potrošene konvertibilne marke  64% ostaje u ekonomiji BiH. Država ima najveću korist od Coca-Colinog poslovanja na lokalnom tržištu. Coca-Cola direktno i indirektno podržava stvaranje 153 mil. KM poreznih prihoda države, odnosno 50% ukupnog doprinosa dodane vrijednosti Coca-Cole u BiH su porezi.

seis23_thumbs seis23_thumbs

Coca-Cola je svojim direktnim i indirektnim doprinosom osigurala 1,7% ukupnih poreznih doprinosa uplaćenih u BiH u 2023.  godini.

seis23_thumbs seis23_thumbs

Coca-Cola u BiH direktno zapošljava 271 radnika, a ukupno podržava gotovo 10.665 radnih mjesta u svom lancu vrijednosti što čini 0,8% ukupnog broja radnih mjesta u BiH.  Coca-Cola podržava mogućnosti zaposlenja za sve sektore u društvu, uključujući visokokvalificirane i niskokvalificirane radnike. Većina poslova je podržana u trgovinskom sektoru (6.860).

Svako radno mjesto u Coca-Coli stvara još 39 radnih mjesta u lancu vrijednosti.

seis23_thumbs seis23_thumbs

U proteklih pet godina Coca-Cola je smanjila potrošnju energije za 3% i emisije CO2 za 9,1% a proizvodimo 23% manje otpada. Coca-Cola HBC B-H Sarajevo je jedina kompanija u BiH certificirana prema EWS standardu Evropske agencije za upravljanje i očuvanje voda.

seis23_thumbs seis23_thumbs

Korištenjem rashladnih sistema bez HFC-a, Coca-Cola nastoji pridonijeti smanjenju štetnih utjecaja na klimu.  Godine 2023. 82% Coca-Colinih rashladnih sistema bilo je bez HFC-a, u odnosu na 74% iz 2021. godine.

seis23_thumbs seis23_thumbs

Coca-Cola ulaže u projekte za zajednicu u kojoj posluje. Ulaganja u projekte u zajednici u BiH u periodu između 2019. i 2023. godine iznosila su 786 hiljada KM.

Samo u 2023. godini Coca-Cola je u zajednicu uložila 174 hiljade KM98 hiljada KM uloženo je u projekte zaštite okoliša, a 76 hiljada KM uloženo je u projekte podrške mladima.