BANNER TEXT

Coca-Colin projekat Od izvora do mora uspješno realizovan u Tuzli

Odvojeno prikupljanje otpada u Rudom Odvojeno prikupljanje otpada u Rudom

Planinari, sportisti, ženske organizacije ali i građani i školarci uključili su se u akciju odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada u Rudom. Opština Rudo i lokalne organizacije odazvali su se pozivu na partnerstvo i učešće u projektu Od izvora do mora koji je Coca-Cola u Bosni i Hercegovini uputila u sedam gradova i opština uključenih u ovogodišnji projekat.

Akcija čišćenja i prikupljanja otpada u Rudom je, uz podršku brojnih partnerskih institucija i organizacija, te uz koordinaciju NVO Eko Centar obuhvatila je odvojeno prikupljanje otpada kroz parkove i ulice, te uz obale rijeke Lim. Učesnici akcije odvajali su reciklabilni otpad od miješanog, i prikupljali plastičnu ambalažu, papir i limenke odvojeno od ostalog otpada koji nije moguće ponovo koristiti.

Ovo je bila treća akcija u okviru projekta koji je počeo 7. septembra akcijom prikupljanja ambalažnog otpada uz obale rijele Drine i kroz Višegrad, a nastavljen u Foči. Nakon današnje akcije u Rudom, planirane su akcije u Bihaću, 1.10., Tuzla 8.10., Tomislavgrad 15.10., i završna akcija za ovu godinu u Sarajevu 29.10.

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini kao društveno odgovorna kompanija i lider u primjeni postulata održivog poslovanja ima jasno postavljene ciljeve koji se odnose na smanjenje uticaja na okoliš. Jedno od strateških opredjeljenja kompanije, ujedno i globalna inicijativa, je Svijet bez otpada, u sklopu koje je i projekat Od izvora do mora, koji u se Bosni i Hercegovini ove godine realizuje prvi put.

Coca-Colin projekat Od izvora do mora realizuje se u saradnji sa lokalnim NVO – Eko centar iz Višegrada i UG Ruke iz Sarajeva. Do sad su projekat partnerski podržali: ​ Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog Kantona, Javna ustanova Vode Srpske, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Opština Višegrad, Grad Bihać, Grad Tuzla, Općina Tomislavgrad, Opština Rudo, Opština Foča.

Partneri projekta su i kompanije Ekopak i Euro Beta, koje su zadužene za organizaciju odvoza prikupljenog otpada i reciklažu. Pored partnerskih nevladinih organizacija i kompanija za odvojeno prikuplljanje i recikliranje otpada, partneri projekta su kompanije Konzum BiH i Mercator BiH.