Vijesti

U Bosni i Hercegovini počeo Coca-Colin projekat Od izvora do mora

Edukacija i promjena navika za prevenciju zagađenja i akcije čišćenja, razdvajanja i recikliranja za Svijet bez otpada

Od izvora do mora_Višegrad Od izvora do mora_Višegrad

Akcijom čišćenja obje obale Drine u Višegradu, te kopnenog dijela u višegradskom naselju Bikavac počela je realizacija Coca-Colinog projekta Od izvora do mora u Bosni i Hercegovini. Projekat kroz sedam akcija čišćenja u zemlji ima za cilj da podstiče i promoviše edukaciju i jačanje svijesti građana o značaju odgovornog odlaganja ambalažnog otpada. Neposredno prije akcije čišćenja upriličen je i događaj kojim je i zvanično obilježen početak projekta u Bosni i Hercegovini, a kojem su prisustvovali predstavnici institucija i organizacija nadležnih za pitanja ekologije, okoliša i voda, predstavnici lokalnih zajednica koje su podržale projekat, predstavnici kompanija partnera – Konzum BiH i Mercator BiH, kao i kompanija Ekopak i Euro Beta, koje će biti zadužene za odvoz prikupljenog otpada, te predstavnici medija i građani Višegrada.

Coca-Cola kao odgovorni korporativni građanin neprestano ulaže napore u zaštitu okoliša. Upravo je ovo jedan od projekata koji je dio našeg globalnog programa Svijet bez otpada kojom želimo  direktno doprinijeti smanjenju uticaja na okoliš i ponuditi  rješenja za izazove povezane s ambalažom. Tu smo sebi postavili konkretan cilj da do 2030. Godine pomognemo u prikupljanju i recikliranju svake boce ili limenke koju postavimo na tržište. Kroz akcije u sklopu projekta Od izvora do mora ćemo uklanjati ambalažni otpad iz okoliša i na taj doprinijeti čišćenju rijeka i  jezera, ali i kopnenih dijelova Bosne i Hercegovine. - rekao je Dušan Mitrev, rukovodilac Službe za prodaju Coca-Cole HBC B-H Sarajevo.

- Želim da se zahvalim kompaniji Coca-Cola i ljudima koji učestvuju u implementaciji ovog projekta, i svim uključenim opštinama i gradovima. Mislim da je ovo dobar primjer kako možemo zajedno da obezbijedimo bolje uslove, zdraviju klimu, zdraviju sredinu, čistu prirodu, jer ćemo samo tako svi živjeti u boljim uslovima. Jako me raduje što smo danas u Višegradu, što dajemo zasluženu pažnju Višegradu, Drini i Rzavu, u pjesmama opjevanom Bikavcu, a posebno jer imamo dobre domaćine ovdje. Raduje me što je Coca-Cola prepoznala značaj ovog područja i očuvanja ovih prirodnih ljepota i resursa. Naše je opredjeljenje u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine je da u fokus stavimo zaštitu životne sredine, ne samo zbog naše privrženosti zelenim politikama i međunarodnim sporazumima, nego zato što to treba svakom čovjeku u svakom kraju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. - rekao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Staša Košarac.

Projekat Od izvora do mora u Bosni i Hercegovini se realizuje u saradnji sa nevladinim organizacijama - Eko centar iz Višegrada i UG Ruke iz Sarajeva. Obje organizacije su prepoznate kao značajne u oblasti očuvanja okoliša i provođenja konkretnih aktivnosti usmjerenih na unaprijeđenje zaštite okoliša.

- Izuzetno nam je drago što je Coca-Cola pokrenula projekat Od izvora do mora i u Bosni i Hercegovini i što je upravo Višegrad izabran za početnu stanicu projekta. Višegrad, a posebno rijeka Drina, se godinama susreće sa problemom nepravilnog odlaganja otpada i zagađenja. Želimo i moramo da pokažemo svima kako se čisti i voli ovaj grad. Drago mi je i da je mnogo predstavnika institucija danas ovdje i nadam se da ćemo ovom akcijom pokazati kako na ekološkom planu stvari treba da funkcionišu. Hvala i velikom broju srednjoškolaca koji su došli da podrže našu akciju. - rekao je Dejan Furtula, predstavnik nevladine organizacije Eko centar iz Višegrada, partner projekta Od izvora do mora.

Inicijativa Svijet bez otpada direktno doprinosi smanjenju uticaja na okoliš i nudi rješenja za izazove povezane s ambalažom. Projekat Od izvora do mora je počeo u Hrvatskoj 2018. godine, a od ove godine realizuje se i u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti projekta su fokusirane na akcije čišćenja, naročito područja uz vode — rijeke i jezera od ambalažnog otpada, ali ne zanemarujući kopneni dio, kako bi podstakle građane na primjereno odlaganje otpada i čuvanje vodnog bogatstva.

U Bosni i Hercegovini je projektom Od izvora do mora tokom ove godine planirana realizacija ukupno sedam akcija prikupljanja otpada širom BiH i to u: Višegradu, Rudom, Foči, Sarajevu, Tuzli, Bihaću i Tomislavgradu.

Projekat su do sad partnerski podržali: ​ Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog Kantona, Javna ustanova Vode Srpske, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Opština Višegrad, Grad Bihać, Grad Tuzla, Općina Tomislavgrad, Opština Rudo, Opština Foča. Partneri projekta su i kompanije Ekopak i Euro Beta, koje će biti zadužene za odvoz prikupljenog otpada. Pored partnerskih nevladinig organizacija i kompanija za odvojeno prikuplljanje i recikliranje otpada, partneri projekta su kompanije Konzum BiH i Mercator BiH.