Vijesti

Akcijom čišćenja ambalažnog otpada u Sarajevu započelo je ovogodišnje izdanje Coca-Colinog projekta Od izvora do mora

Ciscenje Vilsonovog setalista Ciscenje Vilsonovog setalista

Akcijom čišćenja parka kod Zemaljskog muzeja, kroz Vilsonovo, Grbavicu i prema Velešićima  započelo je ovogodišnje izdanje Coca-Colinog društveno odgovornog ekološkog projekta Od izvora do mora. Pet akcija čišćenja, planiranih u 2022., na različitim lokacijama u zemlji za cilj imaju da podstiču i promovišu edukaciju i jačanje svijesti građana o značaju odgovornog odlaganja ambalažnog otpada.

Prošle godine, više od 500 volontera uključilo se u akcije održane u sedam gradova i općina u kojima su skupili više od pet tona ambalažnog otpada. U projekat se uključilo 15 organizacija i institucija, te brojni mediji kako bi utjecali na svijest o važnosti pravilnog i odgovornog odlaganja otpada i brige za okoliš.

U prvoj akciji čišćenja na lokalitetu Općine Novo Sarajevo sudjelovalo je oko 200 volontera a prikupili su više stotina kilograma otpada - plastične ambalaže, papira, limenki, stakla i miješanog otpada.

„Općina Novo Sarajevo kao društveno odgovorna lokalna zajednica, svakako je tu da podrži ovu i slične akcije i da se pridruži još jednoj vrlo značajnoj i društveno odgovornoj kompaniji Coca-Coli, u njenoj akciji pravilnog prikupljanja i odvajanja amabalaže i plastičnog otpada kako bi se moglo reciklirati. Sada i za buduće projekte stojimo na raspolaganju. Svakako kroz ured Općine Novo Sarajevo i kroz akcije koje sami poduzimamo, djelujemo na ekološku svijest, čuvanje životne sredine i dekarbonizaciju naše sredine”, rekao je dr Hasan Tanović, načelnika Općine Novo Sarajevo.

Podizanje svijesti o važnosti odgovornog upravljanja otpadom i odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada, poticanje na akcije čišćenja vodenih i kopnenih površina, i uopšte očuvanje životne sredine, su temelji projekta Od izvora do mora.

”Želim se zahvaliti svim sudionicima i partnerima akcije. Prošle godine smo pokrenuli projekat Od izvora do mora i u Bosni i Hercegovini, kako bi se kroz konkretne aktivnosti bavili izazovima u vezi ambalažnog otpada u okolišu. Iako je ambalaža neizostavan dio naše svakodnevnice, sigurno ne treba da se nalazi u prirodi, naročito ne u blizini voda koje su izuzetno bogatstvo Bosne i Hercegovine. Uvjeren sam da ćemo, kroz ovih pet akcija, napraviti dobar rezultat koji će potaći sve nas da odgovornije odlažemo ambalažni otpad”, rekao je direktor komunikacija, odnosa s javnošću i održivog poslovanja Coca-Cole Adria, Vinko Kovačić.

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini akcije organizuje u partnerstvu sa Konzumom u BiH, te saradnji sa UG ”Ruke” koji je nosilac aktivnosti globalne inicijative Lets do it u BiH, lokalnih nevladinih organizacija aktivnih u polju očuvanja okoliša i volontera koji su učestvovali u akciji. Podršku projektu daju institucije nadležne za ova pitanja ali i lokalne zajednice.

“Posebna nam je čast što i ove godine sa kompanijom Coca-Cola, koja je naš dugogodišnji poslovni partner, dajemo značajan doprinos očuvanju naše životne sredine kroz akcije čišćenja, što smatramo važnom inicijativom u smislu podizanja ekološke svijesti posebno kod mlađih generacija, a ujedno vjerujemo da će ova inicijativa biti pokretač niza pozitivnih promjena na lokalnom nivou. Velike kompanije poput Coca-Cole i Konzuma kroz segment održivog poslovanja imaju jasno postavljene ciljeve u pogledu smanjenja utjecaja na okoliš, te ćemo u tom pravcu nastaviti djelovati i dalje kroz zajedničke projekte i siguran sam da ćemo zajedničkim snaga napraviti vidljive promjene“, rekao je Haris Arnautović, rukovodilac marketinga kompanije Konzum BiH.

Ostale akcije prikupljanja ambalažnog i drugog otpada u okviru projekta Od izvora do mora u 2022., će biti organizovane u Banjoj Luci (16.6.), Mostaru (21.6.), Zenici (24.6.) i u Sarajevu 29.6., na Igmanu. Coca-Cola u Bosni i Hercegovini osigurala je uputstva i opremu potrebnu za prikupljanje otpada,  a akcijama u lokalnim zajednicama koordiniraju nevladine organizacije okupljene oko iste misije - svijeta bez otpada.

Projekat podržavaju i Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, JU Vode Srpske, Općina Novo Sarajevo, Grad Sarajevo, te kompanije Ekopak i Euro Beta, koje će se pobrinuti za odvoz prikupljenog otpada.

Od izvora do mora dio je dugoročnog sveobuhvatnog plana Svijet bez otpada kojim se Coca-Cola, među ostalim, obvezala da će do 2030. godine prikupiti i reciklirati istu količinu boca i limenki onoj koju stavlja na tržište te da će udio recikliranih materijala u primarnoj ambalaži biti najmanje 50 posto. Do 2025. godine sva primarna ambalaža moći će se u potpunosti reciklirati. U proteklih 10 godina, Coca-Cola je smanjila težinu plastičnih flaša koje proizvodi u svom pogonu za ukupno 7%. Inovacija u proizvodnom pogonu je i novi tip plastičnog čepa koji će na osnovu manje težine za 26% u 2022. godini doprinijeti smanjenju korištenja plastike za gotovo 50 tona.