Vijesti

Volonteri prikupljali otpad u Mostaru u okviru Coca-Colinog projekta Od izvora do mora

OIDM_M_Od izvora do mora u kampusu Univerziteta Dz. Bijedic u Mostaru OIDM_M_Od izvora do mora u kampusu Univerziteta Dz. Bijedic u Mostaru

Akcija čišćenja i odvojenog prikupljanja otpada u kampusu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru okupila je volontere svih generacija ovog grada. Današnja akcija u okviru projekta Od izvora do mora obuhvatila je šire područje kampusa, kao i nekoliko manjih divljih deponija na samom rubu ovog dijela grada. Mostarska akcija je treća od pet akcija čišćenja planiranih u okviru projekta tokom ove godine, koji Coca-Cola u saradnji sa partnerima, i uz podršku nevladinih organizacija i institucija realizuje na različitim lokacijama u zemlji.

Prethodne dvije akcije čišćenja na području Općine Novo Sarajevo u Sarajevu i u Banjaluci angažovale su više od 250 volontera i volonterki.  Očišćeni su parkovi, šetnice i izletišta u ova dva grada, dok je kampus mostarskog Univerziteta nova lokacija.

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini akcije organizuje u partnerstvu sa Konzumom u BiH, te u saradnji sa UG ”Ruke” koji je nosilac aktivnosti globalne inicijative Lets do it u BiH, lokalnih nevladinih organizacija aktivnih u polju očuvanja okoliša i volontera koji su učestvovali u akciji.

Podizanje svijesti o važnosti odgovornog upravljanja otpadom i odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada, te poticanje na akcije čišćenja vodenih i kopnenih površina, i uopšte očuvanje životne sredine, su temelji projekta Od izvora do mora. Glavni cilj projekta je da podstiče i promoviše edukaciju i jačanje svijesti građana o značaju odgovornog odlaganja ambalažnog otpada, a posebno odvojenog prikupljanja otpada koje omogućava recikliranje.

Prošle godine, više od 500 volontera uključilo se u akcije održane u sedam gradova i općina u kojima su skupili više od pet tona ambalažnog otpada. Podizanje svijesti o važnosti odgovornog upravljanja otpadom i odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada, poticanje na akcije čišćenja vodenih i kopnenih površina, i uopšte očuvanje životne sredine, su temelji projekta Od izvora do mora.

Projekat Od izvora do mora u 2022. se nastavlja akcijama prikupljanja ambalažnog i drugog otpada u Zenici u petak, 24.6. i finalno, 29.6., na Velikom polju na Igmanu. Coca-Cola u Bosni i Hercegovini osigurala je uputstva i opremu potrebnu za prikupljanje otpada, a akcijama u lokalnim zajednicama koordiniraju nevladine organizacije okupljene oko iste misije - svijeta bez otpada.

Projekat podržavaju i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, JU Vode Srpske, Općina Novo Sarajevo, Grad Sarajevo, te kompanije Ekopak i Euro Beta, koje će se pobrinuti za odvoz prikupljenog otpada.

Od izvora do mora dio je dugoročnog sveobuhvatnog plana Svijet bez otpada kojim se Coca-Cola, među ostalim, obvezala da će do 2030. godine prikupiti i reciklirati istu količinu boca i limenki onoj koju stavlja na tržište te da će udio recikliranih materijala u primarnoj ambalaži biti najmanje 50 posto. Do 2025. godine sva primarna ambalaža moći će se u potpunosti reciklirati. U proteklih 10 godina, Coca-Cola je smanjila težinu plastičnih flaša koje proizvodi u svom pogonu za ukupno 7%. Inovacija u proizvodnom pogonu je i novi tip plastičnog čepa koji će na osnovu manje težine za 26% u 2022. godini doprinijeti smanjenju korištenja plastike za gotovo 50 tona.