BANNER TEXT

Banjalučki volonteri čistili park dr Mladen Stojanović i obale Vrbasa u parku prirode Sutrila u okviru Coca-Colinog projekta Od izvora do mora

Skupljanje i odvajanje otpada u parku dr M. Stojanovic Skupljanje i odvajanje otpada u parku dr M. Stojanovic

Park dr Mladena Stojanovića bio je početna lokacija današnje akcije čišćenja projekta Od izvora do mora na području Banjaluke. Nastavljena je čišćenjem obala Vrbasa u parku prirode Suturlija. Ovo je druga od pet akcija čišćenja planiranih u 2022., koje Coca-Cola zajedno sa partnerima, nevladinim organizacijama i institucijama realizuje na različitim lokacijama u zemlji. Cilj akcija je imaju da podstiču i promovišu edukaciju i jačanje svijesti građana o značaju odgovornog odlaganja ambalažnog otpada.

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini akcije organizuje u partnerstvu sa Konzumom u BiH, te u saradnji sa UG ”Ruke” koji je nosilac aktivnosti globalne inicijative Lets do it u BiH, lokalnih nevladinih organizacija aktivnih u polju očuvanja okoliša i volontera koji su učestvovali u akciji. U Banjaluci je akciju koordinirao OC ”Zdravo da ste”. Podršku projektu daju institucije nadležne za ova pitanja ali i lokalne zajednice.

”Želim da se zahvalim svim volonterima i partnerima koji su danas ovdje, jer su prepoiznali vrijednost projekta Od izvora do mora. Ovaj zajednički pristup i akcija čišćenja su potvrda našeg opredjeljenja da nastavimo pronalaziti rješenja za izazove u okolišu a posebno što ćemo pomoći da naša Banja Luka bude još i ljepša nakon današnje akcije čišćenja”, rekao je Saša Kukolj, regionalni rukovodilac prodaje Coca-Cole HBC B-H Sarajevo, regija sjever.

Prošle godine, više od 500 volontera uključilo se u akcije održane u sedam gradova i općina u kojima su skupili više od pet tona ambalažnog otpada. Podizanje svijesti o važnosti odgovornog upravljanja otpadom i odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada, poticanje na akcije čišćenja vodenih i kopnenih površina, i uopšte očuvanje životne sredine, su temelji projekta Od izvora do mora.

Projekat Od izvora do mora u 2022 se nastavlja akcijama prikupljanja ambalažnog i drugog otpada u Mostaru (21.6.), Zenici (24.6.) i u Sarajevu 29.6., na Igmanu. Coca-Cola u Bosni i Hercegovini osigurala je uputstva i opremu potrebnu za prikupljanje otpada, a akcijama u lokalnim zajednicama koordiniraju nevladine organizacije okupljene oko iste misije - svijeta bez otpada.

Projekat podržavaju i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, JU Vode Srpske, Općina Novo Sarajevo, Grad Sarajevo, te kompanije Ekopak i Euro Beta, koje će se pobrinuti za odvoz prikupljenog otpada.

Od izvora do mora dio je dugoročnog sveobuhvatnog plana Svijet bez otpada kojim se Coca-Cola, među ostalim, obvezala da će do 2030. godine prikupiti i reciklirati istu količinu boca i limenki onoj koju stavlja na tržište te da će udio recikliranih materijala u primarnoj ambalaži biti najmanje 50 posto. Do 2025. godine sva primarna ambalaža moći će se u potpunosti reciklirati. U proteklih 10 godina, Coca-Cola je smanjila težinu plastičnih flaša koje proizvodi u svom pogonu za ukupno 7%. Inovacija u proizvodnom pogonu je i novi tip plastičnog čepa koji će na osnovu manje težine za 26% u 2022. godini doprinijeti smanjenju korištenja plastike za gotovo 50 tona.