Obavijest o zaštiti privatnosti u procesu zapošljavanja u društvu Coca-Cola HBC B-H

Obavijest o zaštiti privatnosti u procesu zapošljavanja u društvu 


Obavijest o zaštiti privatnosti u procesu zapošljavanja u društvu Coca-Cola HBC B-H

Iskazivanjem interesa za pridruživanje timu društva Coca-Cola HBC dat ćete nam neke svoje lične podatke. Društvo Coca-Cola HBC B-H i njegova povezana društva i podružnice (u okviru ovih pravila te u okviru obavijesti o mogućnosti uključivanja – “CCHBC”, “Grupa CCHBC”, “naš”, “nas”, “mi”) obavezuju se da poštuju vašu privatnost i upravljaju vašim ličnim podacima pravedno i sigurno. Ovom Obaviješću o zaštiti privatnosti želimo vas obavijestiti zašto i kako obrađujemo vaše lične podatke u postupku zapošljavanja i unutar odgovarajućih digitalnih platformi za zapošljavanje. To se primjenjuje na pojedince koji se prijave za rad ili se upišu u Mrežu talenata CCHBC-a, prisustvuju događajima posvećenim zapošljavanju, učestvuju u procjeni CCHBC-a ili u drugim postupcima zapošljavanja.

Osim ako nije drugačije naznačeno, društvo Coca-Cola HBC B-H subjekt je koji je odgovoran za obradu vaših ličnih podataka, tj. “vršilac obrade podataka”. Ako se prijavljujete za posao u nekom drugom društvu unutar Grupe CCHBC, to je društvo CCHBC također vršilac obrade podataka.

Lični podaci koje prikupljamo

Lične podatke možemo prikupljati direktno od vas, od trećih strana ili iz javnih izvora te automatski, kao što je upotreba naših platformi za zapošljavanje. U ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti “lični podaci” označavaju sve podatke koji se odnose na identificiranu osobu ili osobu koju je moguće identificirati. Primjeri su uključenih ličnih podataka sljedeći: ime, e-adresa, IP adresa i telefonski broj.

Vaše lične podatke obrađujemo kako bismo procijenili vašu prijavu prije nego što s vama sklopimo ugovor o radu u skladu sa zakonima koji se primjenjuju na CCHBC (npr. kad je riječ o jednakim mogućnostima). Ako nam ne možete pružiti podatke koji se traže, ne možemo procijeniti jeste li prikladan kandidat za posao za koji ste se prijavili ni komunicirati s vama.

Ako od vas zatražimo dodatne lične podatke, obavijestit ćemo vas je li riječ o ispunjenju vašeg ugovora ili je riječ o zakonskoj obavezi te ćemo vas obavijestiti i o posljedicama do kojih će doći ako nam ih ne dostavite te o svim rizicima povezanim s našom upotrebom ličnih podataka.

Lični podaci koje prikupljamo direktno od vas ili ih dostavljamo agenciji za zapošljavanje u svoje ime

1. Identifikacijski podaci: titula, ime, prezime, podaci o rođenju, jezik, spol, važeća vozačka dozvola, socijalno osiguranje ili drugi identifikacijski broj te vaša viza, pasoš ili radna dokumentacija

2. Podaci za kontakt: adresa, telefon, e-adresa

3. Podaci iz prijave za posao: biografija, pojedinosti iz obrasca za prijavu, bilješke s razgovora, potvrde, diplome, stručne kvalifikacije i radno iskustvo, jezičke vještine, željena plaća, datum početka rada / otkazni rok koji je potrebno uzeti u obzir, radno mjesto i vaša slika, ako nam to dostavite svjesno i dobrovoljno

4. Zdravstveni podaci: (od našeg procjenitelja zdravlja i sigurnosti na radu, ograničeno na izjavu o sposobnosti za rad)

5. Pravosudni podaci: podaci o kaznenim evidencijama ili provjerama finansijske vjerodostojnosti te o drugim nezavisnim pretraživanjima, potvrde o kaznenim presudama i kaznenim djelima

6. Podaci o razgovoru i procjenama:

 • videozapisi i audiozapisi internetskih razgovora
 • podaci o zakazivanju razgovora
 • rezultati ispitivanja vještina vođenja i funkcionalnih vještina
 • rezultati procjena vještina vođenja koje se temelje na ponašanju (igranje uloga i simulacija izvršavanja zadataka (in-tray))
 • rezultati procjena koje se temelje na igrama, podaci na temelju vaše interakcije s procjenom i analizom vlastitih odgovora prema kriterijima uspješnosti (prikladnost za posao)

7. Ankete za zapošljavanje: Možemo prikupljati podatke o našem postupku zapošljavanja, naprimjer kako ste saznali za posao te o vašim posjetama događajima posvećenim zapošljavanju, kao što su sajmovi poslova.

Lični podaci koje prikupljamo automatski

Informacije o upotrebi internetskih stranica: Kad posjetite naše digitalne platforme za zapošljavanje, prikupljamo određene informacije o vašoj upotrebi internetske stranice, uključujući naziv na mreži i IP adresu vašeg uređaja, vrstu i verziju vašeg pretraživača, vrstu uređaja, jedinstvene identifikacijske brojeve uređaja, širokopojasnu geografsku lokaciju (npr. lokacija na nivou zemlje ili grada), vaš operativni sistem, internetsku stanicu preko koje ste došli do nas, stranice koje posjećujete na našim platformama za zapošljavanje te vrijeme i trajanje vaše posjete.

Kolačići: Možemo upotrebljavati kolačiće i slične tehnologije za prikupljanje ličnih podataka. Kolačići su male podatkovne datoteke koje se postavljaju na vaš računar ili mobilni uređaj kad posjetite internetsku stranicu ili koristite internetsku uslugu. Za više informacija o našoj upotrebi kolačića pogledajte Obavijest o kolačićima u procesu zapošljavanja te povezani centar za preferencije kolačića.

Lični podaci koje prikupljamo od trećih strana

Profesionalne društvene mreže: Ako u svoju prijavu uključite poveznicu ili identifikacijsku oznaku profesionalne društvene mreže, možemo dobiti informacije o vašoj prisutnosti na profesionalnoj društvenoj mreži s takvih internetskih stranica društvenih mreža.

Provjere podobnosti: Možemo prikupljati i obrađivati ​​informacije od trećih strana, uključujući kaznenu evidenciju, kako bismo provjerili podatke koje ste nam dostavili te izvršili provjere podobnosti.

Lični podaci koje prikupljamo iz javnih izvora

Javno dostupne lične informacije: podaci za kontakt, društvene poveznice, stručne kvalifikacije, iskustvo i obrazovanje

Svrhe i pravna osnova za obradu ličnih podataka:

a) Ocjenjivanje prijava za posao: registracija vaše prijave za posao kod nas i, ako se na temelju te prijave pokrene postupak odabira, definiranje vašeg stručnog sažetka za procjenu vaše prijave za posao s obzirom na moguće zaposlenje, uključujući provođenje razgovora, procjenu pojedinih vještina i kompetencija, upravljanje kandidatom te poboljšanje, provjeru valjanosti i ažuriranje podataka o podnosiocima zahtjeva kako bi se osigurala valjanost i potpunost

b) Provjere podobnosti: provjera obrazovanja i radnog iskustva prije zaposlenja i tokom zaposlenja

c) Stupanje u kontakt s vama: za informacije koje su potrebne za sklapanje ugovora o radu s vama

d) Kako bismo vam pružili naše informatičke usluge putem naših platformi trećih strana

Pravna osnova:

 • Provedba postupka zapošljavanja odobrena vašim prihvatanjem Ugovora o zapošljavanju, a kasnije i ugovora o radu
 • Kako bismo ispunili svoju pravnu obavezu poštovanja poreznih i računovodstvenih obaveza
 • Zakonom smo ovlašteni da upotrebljavamo određene posebne kategorije podataka ili podatke koji se odnose na kaznena djela, naprimjer radi provedbe provjera podobnosti.
 • CCHBC ima legitimni interes za upotrebu ličnih podataka kako bi saznao o učinkovitosti naših napora za zapošljavanje i procijenio vašu prijavu prije sklapanja ugovora o radu s nama. Isto tako, ako vaša prijava bude uspješna, podaci prikupljeni tokom razdoblja prijave bit će zadržani i njihova će obrada biti podložna Obavijesti o zaštiti privatnosti zaposlenika CCHBC-a. Tačnije, podaci o prijavi, uključujući vaše lične podatke navedene u biografiji, mogu se obraditi u svrhu daljnjeg zapošljavanja, npr. kako bi CCHBC mogao u potpunosti utvrditi i primijeniti iskustvo, strukovna i stručna znanja i vještine te se osloniti na talente zaposlene u Društvu.

Održavanje baze podataka kandidata ažuriranom: Održavanje baze podataka kandidata za posao u svrhu kontaktiranja s mogućim kandidatima ako buduća poslovna prilika odgovara njihovu profilu. Obogaćivanje podataka postupak je koji se primjenjuje za poboljšanje, provjeru i ažuriranje podataka za kontakt kandidata kako bi se osigurala tačnost i potpunost. Obogaćivanje podataka može se primjenjivati za određene ključne kategorije ličnih podataka koje pojedinci javno objavljuju na internetu.

Pravna osnova: Vaš izričiti pristanak da budete uzeti u obzir za druga radna mjesta te da se pridružite Mreži talenata društva Coca-Cola HBC

Automatsko donošenje odluka

Ne primjenjujemo automatsko donošenje odluka za vaš postupak zapošljavanja. Kandidate za uži izbor odabiremo ručno, uzimajući u obzir odgovarajuće iskustvo i vještine za posao.

Kako otkrivamo lične podatke

Vaše podatke možemo podijeliti s drugim društvima Grupe CCHBC u svrhu vašeg odabira za zaposlenje te, ako ste primljeni, kao dio vašeg zaposlenja. Ograničavamo dostavljene lične podatke na one koji su im razumno potrebni za obavljanje njihovih funkcija i od njih tražimo da pristanu na održavanje povjerljivosti takvih podataka.

 • Zaposlenici i kultura CCHBC-a. Možemo otkriti pojedinosti o vašoj prijavi Odjelu za ljudske potencijale i upraviteljskim timovima drugih članova Grupe CCHBC, naprimjer zaposlenicima koji su uključeni u naše postupke zapošljavanja i odabira te relevantnim upraviteljima.
 • Tim za pronalaženje i zapošljavanje talenata CCHBC-a. Vaše lične podatke možemo otkriti timovima za upravljanje talentima i timu za zaposlenike i usluge CCHBC-a (OPU) koji pruža administrativne usluge za vaše zapošljavanje u timu za pronalaženje i zapošljavanje talenata.
 • Treće strane: Vaše lične podatke možemo otkriti:
  • pružaocima IT usluga – pružaoci usluga trećih strana koji nam pružaju pohranu (hosting), održavanje i druge usluge. Te treće strane mogu imati pristup vašim ​​ličnim podacima te ih obrađivati kao dio pružanja takvih usluga za nas;
  • pružaocima koji provode provjere prije zapošljavanja;
  • društvima ili subjektima za procjenu koji pružaju usluge vođenja razgovora internetski;
  • agencijama za zapošljavanje koje nam povremeno pomažu u našim postupcima zapošljavanja i odabira.
  • Usklađenost sa zakonima i provođenje zakona. Zadržavamo pravo na otkrivanje vaših ličnih podataka u skladu sa zakonom ili kad smatramo da je otkrivanje potrebno za zaštitu sigurnosti ili cjelovitosti naših platformi za zapošljavanje ili za zaštitu legitimnih interesa, prava, imovine ili sigurnosti CCHBC-a, njegovih zaposlenika ili drugih, ili u svrhu pridržavanja sudskog postupka, sudskog naloga, vladinog ili regulatornog zahtjeva ili bilo kojeg drugog pravnog postupka koji nam je dostavljen.

Međunarodni prijenos podataka

Vaše lične podatke čuvamo uglavnom u zemlji u kojoj se prijavljujete za određeno radno mjesto. Međutim, katkad u svrhu obrade moramo dostaviti pojedinosti o vašoj prijavi drugim društvima Grupe CCHBC koja se nalaze izvan Evropskog ekonomskog prostora. Pritom ćemo osigurati da takvi prijenosi ispunjavaju odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka (kako bismo to osigurali, primjenjujemo “ogledne klauzule”, koje je odobrila EU).

Za više podataka o opisanim prijenosima i odgovarajućim mjerama zaštite koje primjenjujemo za zaštitu takvih prijenosa, možete nas kontaktirati putem podataka za kontakt koji su navedeni u nastavku.

Razdoblja zadržavanja

Brišemo vaše lične podatke ili ih čuvamo u obliku na temelju kojeg vas nije moguće identificirati kad ti podaci više nisu potrebni u svrhe za koje ih obrađujemo, osim ako prema zakonu moramo te podatke duže čuvati. Pri određivanju razdoblja čuvanja podataka uzimamo u obzir različite kriterije, kao što su radno mjesto za koje ste se prijavili, je li prijava bila uspješna, priroda i dužina našeg odnosa s vama, očekivana buduća radna mjesta koja odgovaraju vašem profilu, obavezna razdoblja zadržavanja predviđena zakonom i odgovarajuće zastare.

Ako vaša prijava ne uspije, vjerovatno ćemo je čuvati do jedne godine, no konkretno razdoblje čuvanja može biti različito za pojedine zemlje ili ako ste nam dali saglasnost za duže čuvanje vaših ličnih podataka.

Ako ste nam dopustili da vas uzmemo u obzir za druge poslovne prilike ili ste se pridružili našoj Mreži talenata, vaše lične podatke čuvat ćemo 36 mjeseci.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem podataka za kontakt, koji su navedeni u nastavku.

Vaša prava i izbori

Ako imate sjedište u EU ili vaše lične podatke obrađujemo u EU, ostvarujete određena prava u pogledu podataka koje prikupljamo o vama:

 • Pristup: Imate pravo na pristup svim podacima koje CCHBC ima o vama unutar jednog mjeseca od vašeg zahtjeva.
 • Ispravak: Možete tražiti od nas da izmijenimo netačne lične podatke.
 • Brisanje: Možete tražiti od nas da izbrišemo lične podatke u određenim okolnostima, u skladu s članom 17. Opće uredbe o zaštiti ličnih podataka, i poduzet ćemo razumne mjere kako bismo obavijestili druge voditelje obrade koji obrađuju lične podatke da ste zatražili brisanje svih poveznica na takve podatke, kao i njihovih kopija ili replika.
 • Povlačenje pristanka: Možete povući sve pristanke za obradu koje ste nam dali i spriječiti daljnju obradu, ako ne postoji druga osnova po kojoj CCHBC može obrađivati vaše lične podatke.
 • Ograničenje: Možete zahtijevati da određeni lični podaci budu označeni kao ograničeni dok se rješavaju pritužbe, a obradu možete ograničiti i u određenim drugim okolnostima.
 • Prenosivost: Možete zatražiti da lične podatke koje imamo o vama prenesemo trećoj strani elektronskim putem.
 • Pritužba: Pritužbu na našu obradu možete podnijeti regulatornom tijelu za zaštitu podataka – Komisiji za zaštitu ličnih podataka.

Vaš kontakt za sve upite

CCHBC imenovao je službenika za zaštitu podataka s kojim trebate kontaktirati ako imate pitanja o tumačenju ove obavijesti. Podaci za kontakt navedeni su u nastavku:

 • Službenik za zaštitu podataka: Nassos Stylianos
 • Organizacijska jedinica: Coca‑Cola HBC Services MEPE, 9, Fragoklissias Street, Maroussi 151 25, Grčka
 • e-adresa: [email protected]

Izmjene ove Obavijesti o zaštiti privatnosti

Povremeno možemo izmijeniti ili dopuniti ovu Obavijest o zaštiti privatnosti. Sve izmjene koje bismo ubuduće mogli unijeti u ovu Obavijest o zaštiti privatnosti bit će objavljene na ovoj stranici. Kako bismo vas obavijestili o tome kad smo izmijenili ovu Obavijest o zaštiti privatnosti, izmijenit ćemo datum revizije na vrhu ove stranice. Nova izmijenjena ili dopunjena Obavijest o zaštiti privatnosti primjenjivat će se od datuma revizije. Povremeno je provjerite kako biste vidjeli izmjene i dodatke.