SMEG te nagrađuje

SMEG te nagrađuje

Dobitnici nagradne igre „SMEG TE NAGRAĐUJE“

1

SMEG samostojeći mikser

Nedim Džino

Jablanica

2

SMEG samostojeći mikser

Violeta Vujanović

Bijeljina

3

SMEG toster

Enio Husić

Visoko

4

SMEG toster

Azra Kelecija

Sarajevo

5

SMEG toster

Nermin Hasić

Ilidža

6

SMEG ručni mikser

Ognjen Trifunović

Foča

7

SMEG ručni mikser

Salma Feriz

Sarajevo

8

SMEG ručni mikser

Sladjana Drljača

Banja Luka

 

 “SMEG te nagrađuje”

Pravila nagradne igre

1. ORGANIZATOR

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16), ovu nagradnu igru pod nazivom: “SMEG te nagrađuje” organizuje i provodi: Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, koju zastupa direktor prodaje Dušan Mitrev (u daljem tekstu: Organizator), ID broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra će početi dana 15.04.2022. godine u 00:00 časova, odvijati će se u skladu s ovim Pravilima i završiti se 17.06.2022. godine u 23:59.

Nagradna igra se organizuje se i provodi u tri kola (nagradna izvlačenja):

 • Prvo kolo u periodu od 15.04.2022. do 08.05.2022.
 • Drugo kolo u periodu od 09.05.2022. do 29.05.2022.
 • Treće kolo u periodu od 30.05.2022. do 17.06.2022.

3. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizuje se i provodi na cjelokupnom području Federacije Bosne i Hercegovine.

4. PRAVO NA UČEŠĆE

U nagradnoj igri pravo učešća imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Bosni i Hercegovini starije od 16 (šesnaest ) godina koje u periodu trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom mjestu na teritoriji Bosne i Hercegovine kupe jedan ili više proizvoda Organizatora iz člana 5. ovih Pravila i koji za obavljenu kupovinu posjeduju orginalni fiskalni račun.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod Barlan B-H d.o.o. kao i drugi nezavisni partneri, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba.

5. SVRHA ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organiziranja nagradne igre je promocija proizvoda Organizatora iz kategorije gaziranih bezalkoholnih pića i to:  Coca-Cola, Coca-Cola ZERO, Coca-Cola ZERO limun, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO, Fanta Shokata, Fanta Tropicool i Sprite, u plastičnom nepovratnom pakovanju od 1.25 L PET, 2L PET.

Promotivni proizvodi su obilježeni na zatvaračima u plastičnom i etiketama, sa prepoznatljivim promotivnim „Coca-Cola App“ naljepnicama i promotivnim zatvaračima na kojima piše „Pronađi kod“.

6. NAČIN UČESTVOVANJA

 1. Kupovinom navedenih proizvoda u promotivnim pakovanjima stiče se pravo na učešće u nagradnoj igri.
 2. Učesnik je dužan pogledati ispod zatvarača u plastičnim pakovanjima, te na poleđini etikete u staklenim pakovanjima, gdje se nalazi desetoocifreni kod.
 3. Učesnik je zatim dužan da preuzme aplikaciju Coca-Cola App sa AppStore-a ili Google Play-a, odnosno putem QR koda koji će se nalaziti na promotivnim materijalima ove promocije. Sve podatke i pravila ove nagradne igre učesnici mogu svakodnevno saznati putem preuzete Coca-Cola App aplikacije, kao i putem korporativne web stranice Organizatora: https://ba.coca-colahellenic.com.
 4. Skupljanjem osvojenih loyalty bodova (coinsi) i tzv. gemsa u okviru Coca-Cola App aplikacije (dalje u tekstu: aplikacija) u različitim kombinacijama, sukladno ovim Pravilima, svaki učesnik ostvaruju pravo na sudjelovanje u nagradnom izvlačenju (tzv. raffle-u). U nagradnoj igri će postojati 1 vrsta coinsa i to: za 1,25L PET i 2L PET boce tkz. Shop coinsi. Shop coinsi imaju vrijednost 1 boda.
 5. Coinsi se koriste na način i u skladu s uslovima iz ovih Pravila i učesnik ima mogućnost da ih u svakom trenutku iskoristi zamjenom za nagradni kupon na osnovu kojeg je ostvario pravo da sudjeluje u nagradnom izvlačenju (tzv. raffle-u).
 6. Svaki učesnik može kupiti maksimalno 25 nagradnih kupona za pojedini raffle, a u svakom nagradnom izvlačenju (raffle) može biti uvršteno maksimalno 30.000 nagradnih kupona. Jedan Nagradni kupon se sastoji od 2 coinsa i 100 gemsa (vidi tačku i. i j.).
 7. Prilikom registracije, učesnik je dužan otvoriti svoj korisnički profil u aplikaciji i unijeti svoje lične podatke (e-mail adresu, državu prebivališta, datum rođenja i nadimak). Svaki učesnik nagradne igre može imati najviše jedan korisnički profil u okviru aplikacije.
 8. Nakon uspješne registracije učesnik unosi desetoocifreni kod sa promotivnih proizvoda. Svaki kod može biti iskorišten samo jednom u okviru aplikacije. Ako se osvojeni kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istog koda zanemariti. Kodovi iz prethodnih promocija odnosno nagradnih igara Organizatora ne mogu se koristiti u ovoj nagradnoj igri.
 9. Učesnik stiče pravo na sudjelovanje u raffle-u (nagradnom izvlačenju) sukladno ovim Pravilima potrošnjom kombinacije prikupljenih coinsa i gemsa kao dodatne valute koju učesnik dobije igranjem mobilnih igrica unutar same aplikacije.
 10. Način dobivanja gemsa: Svaka igra unutar aplikacije ima 15 do 20 razina podijeljenih po težinama prelaska: jednostavno, srednje teško, teško. Korisnik će za prelazak određene razine dobiti sljedeći broj gemsa: jednostavno (20 gemsa), srednje teško (30 gemsa), teško (50 gemsa). Ukoliko korisnik završi razinu s najboljim vremenom ili s najmanjim mogućim brojem pokušaja, ostvarit će bonus - dodatnih 50 gemsa po razini. Bonus se može ostvariti samo jednom za svaku razinu. Korisnik će dobiti gemse za prvih 5 uspješno prijeđenih razina igara u jednom danu (unutar 24 sata). Korisnik može nastaviti igrati nove razine unutar iste igre u istom danu, ali za njih neće ostvariti dodatne gemse. Maksimum gemsa koje korisnik može ostvari u jednom danu po jednoj igri su 250 (prelazak razina) + 250 (bonus) = 500 gemsa po igri.
 11. Vrsta i vrijednost promocijskih nagrada ovisno o broju i vrsti prikupljenih coinsa odnosno gemsa su opisani u Aplikaciji. U opisu svakog promocijskog poklona u Aplikaciji bit će jasno naznačeno eventualno ograničenje u pogledu njegovog preuzimanja po svakom učesniku.
 12. Učesnici nagradne igre u svakom trenutku tokom trajanja mogu u Aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih nagrada te način sudjelovanja u nagradnom izvlačenju, kao i način njihovog potencijalnog preuzimanja.
 13. Ukoliko se, prilikom registracije, sistemski uspostavi da je učesnik unio pogrešan ili iskorišten kod, pomenuta registracija će se odbiti kao neispravna.
 14. Ukoliko učesnik registruje više identičnih kôdova uvažiće se samo prvi zaprimljeni.
 15. Svaki učesnik može unijeti maksimalan broj kodova u jednom raffle-u, do iskorištenja svih 30.000 nagradnih kupona, pod uslovom da su svi registrovani kôdovi nabavljeni kroz legitimne kanale prodaje.

Svi zaprimljeni kodovi nalaziće se pod kontrolom Organizatora i biće odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene kanale. Svi kodovi koji su reprodukovani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, biće sistemski ili putem naknadne provjere odbijeni kao nevažeći. U slučaju štamparskih grešaka ili neregularnosti promotivnog zatvarača ili etikete, Organizator i njegovi poslovni partneri kao i njihova odjeljenja, pridružena društva, podružnice, zastupnici i agencije neće snositi nikakvu odgovornost.

7. IZVLAČENJE NAGRADA

Izvlačenje nagrada, po jedna za svakog dobitnika,  održat će se najkasnije u roku od 8 dana po završetku svakog kola odnosno:

 1. nagradno izvlačenje za nagrade: 3 tostera, 3 ručna miksera, 1 samostojeći mikser će se održati na dan 09.05.2022. u 15:00 sati.
  za sve prijave pristigle u periodu od 15.04.2022. od 00:00 do 08.05.2022. 23:59:59,
 1. nagradno izvlačenje za nagrade: 3 tostera, 3 ručna miksera, 1 samostojeći mikser će se održati na dan 30.05.2022. u 15:00 sati.
  za sve prijave pristigle u periodu od 09.05.2022. od 00:00 do 29.05.2022. do 23:59:59,
 1. nagradno izvlačenje za nagrade: 4 tostera, 4 ručna miksera, 3 samostojeća miksera, 1 frižider će se održati na dan 20.06.2022. u 15:00 sati.
  za sve prijave pristigle u periodu od 30.05.2022. od 00:00 do 17.06.2022. do 23:59:59,

Pristigle prijave će važiti isključivo za periode svakog pojedinog kola i neće se prenositi u druga izvlačenja.

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Organizatora na adresi u Sarajevu, Mostarsko raskršće broj 1, 71 2240 Hadžići, na kojem će prisustvovati tročlani Komitet kako bi se osigurala ravnopravnost učešća i jednaka mogućnost dobitka svih učesnika. O toku izvlačenja će se voditi zapisnik.

Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati samo pod svojim imenom i prezimenom te učešćem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni lični podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi lični podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

U nagradnom izvlačenju sudjeluju nagradni kuponi zaprimljeni do momenta izvlačenja, za svako kolo.

Nakon završetka svakog pojedinoga nagradnog izvlačenja (kola) brišu se svi nagradni kuponi koji su poslani za to nagradno izvlačenje (raffle).

Svi nagradni kuponi zaprimljeni nakon navedenog perioda, neće se uzeti u razmatranje u ovoj nagradnoj igri.

Dobitnici nagradne igre će biti izvučeni metodom slučajnog odabira pomoću računarskog sistema/aplikacije. Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet koga odabere Organizator. Komitet će provjeriti je li dobitnik učestvovao u nagradnoj igri u skladu s ovim Pravilima. Zahtjevi za učestvovanjem u pojedinom RAFFLE-u sukladno ovim Pravilima zaprimljeni izvan perioda trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom učesniku koji ima pravo na nagradu.

Odluka komiteta je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija. Pri svakom izvlačenju biće izvučen jedan dobitnik i dva alternativna dobitnika za svaku nagradu.

Ukoliko se, prilikom kontaktiranja dobitnika nagrade, uspostavi da je izvučeni dobitnik već osvojio tu vrstu nagrade, kontaktiraće se alternativni dobitnik.

Rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrade biće objavljeni na web stranici Organizatora : https://ba.coca-colahellenic.com., u roku od 7 dana od svakog nagradnog izvlačenja po pojedinom kolu.

8. NAGRADE I PRIBLIŽNA MALOPRODAJNA VRIJEDNOST

Nagrada

Količina

Cijena sa PDV

Total

Toster

10

219 KM

2.190 KM

Ručni mikser

10

232 KM

2.316 KM

Samostojeći mikser

5

790 KM

3.952 KM

Frižider

1

3.700 KM

3.700 KM

 

 

 

12.158 KM

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Federaciju BiH iznosi 12.158,00 BAM (PDV je uključen u navedeni iznos). Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada iz navedenih grupa nagrada u ovom članu predstavlja tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena njihove tržišne vrijednosti ne utiče na navedenu vrijednost nagrada.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

Organizator nagradne igre ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu u vezi sa učešćem u nagradnoj igri, odnosno preuzimanjem i korištenjem nagrada.

9. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA

 1. Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni direktno na e-mail adresu koji su unijeli prilikom registracije, u roku od 8 dana nakon izvlačenja nagrada. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 7 dana, dobitnik gubi nagradu, a obavještavaju se alternativni dobitnici u narednih 7 dana. Pravo na nagradu može biti prebačeno na treće lice putem notarski ovjerene punomoći dobitnika.
 2. Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre, kako bi mu se nagrada uspješno uručila. Dobitnik nagrade je dužan dati dokaz o identitetu, te je dužan predočiti dokaz o kupovini promotivnog proizvoda (račun), na osnovu kojeg je stekao pravo učešća u ovoj nagradnoj igri, po zahtjevu Organizatora.
 3. Dobitnicima će nagrade biti dostavljene putem brze pošte na kućnu adresu u roku od 60 radnih dana, od dana zvanične obavijesti o osvajanju nagrade.
 4. Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Dobitnici u nagradnoj igri prihvataju uslov da njihova imena, adrese i fotografije, mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije. Organizator će prikupljanje, obradu i evidenciju ličnih podataka provoditi isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
 5. Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Federalnog Ministarstva finansija.

Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

10. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila. Ako se utvrdi da izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se obavještava alternativni dobitnik.

11. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

13. KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA

Učesnici u nagradnoj igri činom učešća u istoj, svjesno očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre i na način kako je to opisano u ovim Pravilima.

Organizator će podatke obrađivati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka  te će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi se osiguralo sigurno korištenje i obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri i u skladu sa važećim propisima.

Učesnici prihvaćanjem ovih Pravila daju svoju saglasnost da, ako postanu dobitnik nagrade, Organizator može proslijediti njihove lične podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojene nagrade u nagradnoj igri. Organizator se obavezuje da lične podatke učesnika neće dijeliti sa trećim osobama, niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene.

Organizator će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Organizator će lične podatke učesnika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za potpunu provedbu ove nagradne igre.

Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Organizatora ili pozivom na besplatnu infoliniju iz člana 14. Pravila, i prihvaća da takvo povlačenje saglasnosti uzrokuje nemogućnost daljnjeg učešća u Nagradnoj igri.

Svojim učešćem u nagradnoj igri učesnici su saglasni da, ako postanu dobitnikom nagrade, njihove lične podatke (ime i prezime) Organizator može objaviti i iskoristiti bez naknade u štampanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Učesnici nagradne igre svojim učešćem pristaju na prikupljanje, upotrebu i objavu njihovih ličnih podataka navedenih u korisničkom profilu u promotivne svrhe povezane s nagradnom igrom i proizvodima koji su uključeni u nagradnu igru. 

13. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz javno obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

U slučaju otkazivanja nagradne igre, Organizator će o tome obavijestiti učesnike putem službene web adrese organizatora https://ba.coca-colahellenic.com.,ili na drugi odgovarajući način po slobodnom izboru Organizatora. 

U slučaju otkazivanja nagradne igre, iz bilo kojeg od gore navedenih razloga, Organizator će o tome obavijestiti Federalno Ministarstvo finansija.

 14. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100, svakim radnim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 11.4.2022. do 17.6.2022. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

Ova pravila stupaju na snagu danom dobivanja saglasnosti Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovina i vrijede do završetka nagradne igre.

“Coca-Cola” je registrovani zaštitni znak kompanije “The Coca-Cola Company”.

U Sarajevu, 04.04.2022. godine

Broj: 0101- 296/22