Screentime promo

Screentime promo

Dobitnici

1.Ultimative TV Set 1

Adnan Bosnić, Bihać

2.Ultimative TV Set 2

Jovana Trivunović, Kotor Varoš

3. Ultimative TV Set 3

Berina Cocalić Čehajić, Sarajevo

4. Magic Apple

Alma Avdić, Sarajevo

5. Apple Set

Aleksandar Kebara, Banja Luka

6. Apple MacBook

Enis Sakić, Tojšići-Kalesija

7. Ultimative PS5 Set

Anđela Babic, Istocno Sarajevo

8. Plus 3D + PS5

Edin Hrustić, Zenica

9. Gaming Set

Haris Muzur, Sarajevo

 

 “Screentime promo”

Pravila nagradne igre

1. ORGANIZATOR

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16), ovu nagradnu igru pod nazivom: “Screentime promo”organizuje i provodi: Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, koju zastupa direktor prodaje Dušan Mitrev (u daljem tekstu: Organizator), ID broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra započinje 07.02.2022. godine u 00:00 i traje do 08.04.2022. godine - 23:59.59.

3. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizuje se i provodi na cjelokupnom području Federacije Bosne i Hercegovine.

4. PRAVO NA UČEŠĆE

U nagradnoj igri pravo učešća imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Bosni i Hercegovini starije od 16 (šesnaest ) godina.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod Barlan B-H d.o.o. kao i drugi nezavisni partneri, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba.

5. SVRHA ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organiziranja nagradne igre je promocija proizvoda Organizatora iz kategorije gaziranih bezalkoholnih pića i to:  Coca-Cola, Coca-Cola ZERO, Coca-Cola ZERO limun, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO, Fanta Shokata, Fanta Tropicool i Sprite, u plastičnom nepovratnom pakovanju od 0.5 L PET, 1.25 L PET, 2L PET kao i u povratnom staklenom pakovanju od 0,25 Lit. (0,25 L RGB) za sljedeće proizvode: Coca-Cola, Coca-Cola ZERO i Fanta Orange.

Promotivni proizvodi su obilježeni na zatvaračima u plastičnom i etiketama u staklenom pakovanju, sa prepoznatljivim promotivnim „Coca-Cola App“ naljepnicama i promotivnim zatvaračima na kojima piše „Pronađi kod“.

6. NAČIN UČESTVOVANJA

 1. Kupovinom navedenih proizvoda u promotivnim pakovanjima stiče se pravo na učešće u nagradnoj igri.
 2. Učesnik je dužan pogledati ispod zatvarača u plastičnim pakovanjima, te na poleđini etikete u staklenim pakovanjima, gdje se nalazi desetoocifreni kod.
 3. Učesnik je zatim dužan da preuzme aplikaciju Coca-Cola App sa AppStore-a ili Google Play-a, odnosno putem QR koda koji će se nalaziti na promotivnim materijalima ove promocije. Sve podatke i pravila ove nagradne igre učesnici mogu svakodnevno saznati putem preuzete Coca-Cola App aplikacije, kao i putem korporativne web stranice Organizatora: https://ba.coca-colahellenic.com.
 4. Skupljanjem osvojenih loyalty bodova (coinsi) i tzv. gemsa u okviru Coca-Cola App aplikacije (dalje u tekstu: aplikacija) u različitim kombinacijama, sukladno ovim Pravilima, svaki učesnik ostvaruju pravo na sudjelovanje u nagradnom izvlačenju (tzv. raffle-u) prema svom izboru. U nagradnoj igri će postojati 3 vrste coinsa  i to: za 0,25L staklene boce tkz. Bubble coinsi, za 0,5L PET boce tkz. Like coinsi i za 1,25L PET i 2L PET boce tkz. Shop coinsi ). Svi coinsi imaju vrijednost 1 boda.
 5. Coinsi se koriste na način i u skladu s uslovima iz ovih Pravila i učesnik ima mogućnost da ih u svakom trenutku iskoristi zamjenom za nagradni kupon na osnovu kojeg je ostvario pravo da sudjeluje u nagradnom izvlačenju (tzv. raffle-u) ovisno o svom izboru vrste paketa nagrade, odnosno ovisno o vrsti prikupljenih coinsa. Postojat će 3 različite vrste raffle izvlačenja za 3 različite vrste coinsa. Svaka kupovina jedne od gore navedenih promotivnih boca vrijedi 1 coin (jedna boca=jedan coin, bez obzira na okus, veličinu i vrstu pakiranja i varijantu zero ili regular).
 6. Svaki učesnik može kupiti maksimalno 25 nagradnih kupona za pojedini raffle, a u svakom nagradnom izvlačenju (raffle) može biti uvršteno maksimalno 30.000 nagradnih kupona. Jedan Nagradni kupon se sastoji od 2 coinsa i 100 gemsa (vidi tačku i. i j.).
 7. Prilikom registracije, učesnik je dužan otvoriti svoj korisnički profil u aplikaciji i unijeti svoje lične podatke (e-mail adresu, državu prebivališta, datum rođenja i nadimak). Svaki učesnik nagradne igre može imati najviše jedan korisnički profil u okviru aplikacije.
 8. Nakon uspješne registracije učesnik unosi desetoocifreni kod sa promotivnih proizvoda. Svaki kod može biti iskorišten samo jednom u okviru aplikacije. Ako se osvojeni kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istog koda zanemariti. Kodovi iz prethodnih promocija odnosno nagradnih igara Organizatora ne mogu se koristiti u ovoj nagradnoj igri.
 9. Učesnik stiče pravo na sudjelovanje u raffle-u (nagradnom izvlačenju) sukladno ovim Pravilima potrošnjom kombinacije prikupljenih coinsa i tzv. gemsa kao dodatne valute koju učesnik dobije igranjem mobilnih igrica unutar same aplikacije
 10. Način dobivanja gemsa: Svaka igra unutar aplikacije ima 15 do 20 razina podijeljenih po težinama prelaska: jednostavno, srednje teško, teško. Korisnik će za prelazak određene razine dobiti sljedeći broj gemsa: jednostavno (20 gemsa), srednje teško (30 gemsa), teško (50 gemsa). Ukoliko korisnik završi razinu s najboljim vremenom ili s najmanjim mogućim brojem pokušaja, ostvarit će bonus - dodatnih 50 gemsa po razini. Bonus se može ostvariti samo jednom za svaku razinu. Korisnik će dobiti gemse za prvih 5 uspješno prijeđenih razina igara u jednom danu (unutar 24 sata). Korisnik može nastaviti igrati nove razine unutar iste igre u istom danu, ali za njih neće ostvariti dodatne gemse. Maksimum gemsa koje korisnik može ostvari u jednom danu po jednoj igri su 250 (prelazak razina) + 250 (bonus) = 500 gemsa po igri.
 11. Vrsta i vrijednost promocijskih nagrada ovisno o broju i vrsti prikupljenih coinsa odnosno gemsa su opisani u aplikaciji. U opisu svakog promocijskog poklona u aplikaciji bit će jasno naznačeno eventualno ograničenje u pogledu njegovog preuzimanja po svakom učesniku.
 12. Učesnici nagradne igre u svakom trenutku tokom trajanja mogu u aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih nagrada i grupa nagrada u kojima mogu sudjelovati te način njihova preuzimanja.
 13. Ukoliko se, prilikom registracije, sistemski uspostavi da je učesnik unio pogrešan ili iskorišten kod, pomenuta registracija će se odbiti kao neispravna.
 14. Ukoliko učesnik registruje više identičnih kôdova uvažiće se samo prvi zaprimljeni.
 15. Svaki učesnik može unijeti maksimalan broj kodova u jednom raffle-u, do iskorištenja svih 30.000 nagradnih kupona, pod uslovom da su svi registrovani kôdovi nabavljeni kroz legitimne kanale prodaje.

Svi zaprimljeni kodovi nalaziće se pod kontrolom Organizatora i biće odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene kanale. Svi kodovi koji su reprodukovani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, biće sistemski ili putem naknadne provjere odbijeni kao nevažeći. U slučaju štamparskih grešaka ili neregularnosti promotivnog zatvarača ili etikete, Organizator i njegovi poslovni partneri kao i njihova odjeljenja, pridružena društva, podružnice, zastupnici i agencije neće snositi nikakvu odgovornost.

IZVLAČENJE NAGRADA

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira u terminima navedenim ispod, a koji će biti objavljeni i unutar same aplikacije. Izvlačenje će biti za sve različite vrste raffle-a po različitim coinsima.

28.02.2022.
14.03.2022.
28.03.2022.
11.04.2022.

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Organizatora na adresi u Sarajevu, Mostarsko raskršće broj 1, 71 2240 Hadžići, na kojem će prisustvovati tročlani Komitet kako bi se osigurala ravnopravnost učešća i jednaka mogućnost dobitka svih učesnika. O toku izvlačenja će se voditi zapisnik.

Svaki učesnik u nagradnoj igri može sudjelovati samo pod svojim imenom i prezimenom te sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni lični podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi lični podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

Svaki učesnik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s potrošnjom različitih prikupljenih coinsa odnosno tzv. gemsa na način i pod uvjetima iz ovih Pravila, do iskorištenja ukupnog broja nagradnih kupona po jednom raffle-u kojih je 30.000.

U nagradnom izvlačenju sudjeluju nagradni kuponi zaprimljeni do momenta izvlačenja.
Nakon završetka svakog pojedinoga nagradnog izvlačenja brišu se svi nagradni kuponi koji su poslani za to nagradno izvlačenje (raffle).

Svi nagradni kuponi zaprimljeni nakon navedenog perioda, neće se uzeti u razmatranje za raffle u ovoj nagradnoj igri.

Dobitnici nagradne igre će biti izvučeni metodom slučajnog odabira pomoću računarskog sistema/aplikacije. Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet koga odabere Organizator. Komitet će provjeriti je li dobitnik učestvovao u nagradnoj igri u skladu s ovim Pravilima. Zahtjevi za učestvovanjem u pojedinom RAFFLE-u sukladno ovim Pravilima zaprimljeni izvan perioda trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom učesniku koji ima pravo na nagradu.

Odluka komiteta je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija. Pri svakom izvlačenju biće izvučen jedan dobitnik i dva alternativna dobitnika za svaku nagradu.

Ukoliko se, prilikom kontaktiranja dobitnika nagrade, uspostavi da je izvučeni dobitnik već osvojio tu vrstu nagrade, kontaktiraće se alternativni dobitnik.

Rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrade biće objavljeni na web stranici Organizatora : https://ba.coca-colahellenic.com., u roku od 7 dana od nagradnog izvlačenja.

8. NAGRADE I PRIBLIŽNA MALOPRODAJNA VRIJEDNOST

nagradnaigra nagradnaigra

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Federaciju BiH iznosi 32.280,30 BAM (PDV je uključen u navedeni iznos). Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada iz navedenih grupa nagrada u ovom članu predstavlja tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena njihove tržišne vrijednosti ne utiče na navedenu vrijednost nagrada.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

9.   OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA

 1. Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni direktno na e-mail adresu koji su unijeli prilikom registracije, u roku od 8 dana nakon izvlačenja nagrada. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 7 dana, dobitnik gubi nagradu, a obavještavaju se alternativni dobitnici u narednih 7 dana. Pravo na nagradu može biti prebačeno na treće lice putem notarski ovjerene punomoći dobitnika.
 2. Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre, kako bi mu se nagrada uspješno uručila. Dobitnik nagrade je dužan dati dokaz o identitetu, te je dužan predočiti dokaz o kupovini promotivnog proizvoda (račun), na osnovu kojeg je stekao pravo učešća u ovoj nagradnoj igri.
 3. Dobitnicima će nagrade biti dostavljene putem brze pošte na kućnu adresu u roku od 60 radnih dana, od dana zvanične obavjesti o osvajanju nagrade.
 4. Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Dobitnici u nagradnoj igri prihvataju uslov da njihova imena, adrese i fotografije, mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije. Organizator će prikupljanje, obradu i evidenciju ličnih podataka provoditi isključivo u skladu sa  Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
 5. Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Federalnog Ministarstva finansija.

Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

10.   POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

11.   OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, distribucija nagrada biće odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, nezavisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati. U slučaju otkazivanja nagradne igre, iz bilo kojeg od gore navedenih razloga, Organizator je dužan da pravovremeno o tome obavijesti Federalno Ministarstvo finansija.

12.   ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100, svakim radnim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 07.02.2022. do 08.04.2022. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

“Coca-Cola” je registrovani zaštitni znak kompanije “The Coca-Cola Company”.

U Sarajevu, 20.01.2022. godine