Program lojalnosti - Coca-Cola App 2021

Program lojalnosti - Coca-Cola App 2021

 

Program lojalnosti -“Coca-Cola App 2021”

 

Pravila učešća

 

Program lojalnosti – “Coca-Cola App 2021” (u daljem tekstu: Program) organizira i provodi Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Organizator).

Program započinje 12.04.2021. godine i traje do 31.12.2021. godine ili do isteka zaliha poklona, šta prije nastupi.

U programu lojalnosti mogu učestvovati svi građani koji imaju prebivalište na području Bosne i Hercegovine.

Svrha organiziranja je promocija proizvoda Organizatora iz kategorije gaziranih bezalkoholnih pića i to: Coca-Cola, Coca-Cola ZERO, Coca-Cola ZERO limun, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO, Fanta Shokata, Fanta Tropicool i Sprite, u plastičnom nepovratnom pakovanju od 0,50 Lit. (0,50 L PET), kao i u povratnom staklenom pakovanju od 0,25 Lit. (0,25 L RGB) za sljedeće proizvode: Coca-Cola, Coca-Cola ZERO i Fanta Orange

Promotivni proizvodi su obilježeni na zatvaračima u plastičnom i etiketama u staklenom pakovanju, sa prepoznatljivim promotivnim „Coca-Cola App“ naljepnicama i promotivnim zatvaračima bijele i crne boje sa otisnutom porukom: „Pogledaj ispod zatvarača“.

Način učestvovanja u Programu je sljedeći:

 

a)     Kupovinom jednog od navedenih promotivnih proizvoda, potrošač stiče pravo na učešće u programu lojalnosti.

b)     Učesnik je dužan pogledati ispod zatvarača u plastičnim pakovanjima, te na poleđini etikete u staklenim pakovanjima, gdje se nalazi desetocifreni kod.

c)     Učesnik je zatim dužan da preuzme aplikaciju Coca-Cola App sa AppStore-a ili Google Play-a, odnosno putem QR koda koji će se nalaziti na promotivnim materijalima ove promocije. Sve podatke i pravila ove promocije učesnici mogu svakodnevno saznati putem preuzete Coca-Cola App aplikacije, kao i putem korporativne web stranice Organizatora: www.coca-cola.ba.

d)     Svaka kupovina jedne Coca-Cole, Fanta Orange, Fanta Shokata, Fanta Tropicool i Sprite u PET ambalaži od 0,50 lit. odnosno Coca-Cole ili Fante Orange u RGB ambalaži od 0,25 lit. vrijedi 1 coin (jedna boca=jedan coin). Svaka kupovina jedne Coca-Cole Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange Zero, u PET ambalaži od 0,50 lit. odnosno Coca-Cole Zero u RGB ambalaži od 0,25 lit. vrijedi 2 boda (coinsa) (jedna boca=dva coinsa).

e)     Prilikom registracije, učesnik je dužan otvoriti svoj korisnički profil u aplikaciji i unijeti svoje lične podatke (država prebivališta, e-mail adresu, datum rođenja i nadimak).

f)      Nakon uspješne registracije učesnik unosi desetocifreni kod sa promotivnih proizvoda. Svaki kod može biti iskorišten samo jednom u okviru aplikacije. Ako se osvojeni kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istog koda zanemariti. Kodovi iz prethodnih promocija Organizatora ne mogu se koristiti u ovom Programu.

g)     Za određeni poklon učesnik može kombinirati promocijske zatvarače s pakiranja raznih proizvoda Organizatora koji sudjeluju u promociji

h)     Ukoliko se, prilikom registracije, sistemski uspostavi da je učesnik unio pogrešan ili iskorišten kod, pomenuta registracija će se odbiti kao neispravna. Ukoliko učesnik registruje više identičnih kôdova uvažiće se samo prvi zaprimljeni.

i)      Učesnik stiče pravo na promocijske poklone sukladno ovim Pravilima (i) prikupljanjem loyalty bodova (coinsa) odnosno (ii) kombinacijom prikupljanja bodova za vjernost (coinsa) i tzv. gemsa kao dodatne valute koju učesnik može dobiti igranjem mobilnih igrica unutar same aplikacije. Pokloni ovise isključivo o broju bodova za vjernost (coinsa) koje je učesnik prikupio tokom promocije odnosno kombinacijom prikupljenih loyalty bodova (coinsa) i gemsa. Učesnici u svakom trenutku tokom trajanja promocije mogu na svom korisničkom registriranom profilu u aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih promocijskih poklona i način njihova preuzimanja.

j)      Svi zaprimljeni kodovi nalazniče se pod kontrolom Organizatora i biće odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene kanale. Svi kodovi koji su reprodukovani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, biće sistemski odbijeni kao nevažeći. U slučaju štamparskih grešaka ili neregularnosti promotivnog zatvarača ili etikete, Organizator i njegovi poslovni partneri kao i njihova odjeljenja, pridružena društva, podružnice, zastupnici i agencije neće snositi nikakvu odgovornost.

k)     Svaki učesnik može imati najviše jedan korisnički profil u okviru aplikacije. U slučaju da Organizator tokom trajanja Programa utvrdi da je učesnik otvorio više korisničkih profila u okviru aplikacije, Organizator zadržava pravo diskvalifikovati istog.

l)      Sve podatke i pravila Programa učesnici mogu svakodnevno saznati putem navedene aplikacije.

m)   Skupljanjem coinsa, učesnik stiče pravo na poklone. Promotivni pokloni ovise isključivo od broja coinsa koje je sudionik prikupio tijekom promocije odnosno kombinacije prikupljenih coinsa i tzv. gemsa., koje je učesnik sakupio u periodu trajanja Programa.

n)     Način dobivanja gemsa: Svaka igra unutar aplikacije ima 15 do 20 razina podijeljenih po težinama prelaska: jednostavno, srednje teško, teško. Korisnik će za prelazak određene razine dobiti sljedeći broj gemsa: jednostavno (20 gemsa), srednje teško (30 gemsa), teško (50 gemsa). Ukoliko korisnik završi razinu s najboljim vremenom ili s najmanjim mogućim brojem pokušaja, ostvarit će bonus - dodatnih 50 gemsa po razini. Bonus se može ostvariti samo jednom za svaku razinu. Korisnik će dobiti gemse za prvih 5 uspješno prijeđenih razina igara u jednom danu (unutar 24 sata). Korisnik može nastaviti igrati nove razine unutar iste igre u istom danu, ali za njih neće ostvariti dodatne gemse. Maksimum gemsa koje korisnik može ostvari u jednom danu po jednoj igri su 250 (prelazak razina) + 250 (bonus) = 500 gemsa po igri.

o)     Učesnici u svakom trenutku tokom trajanja Programa mogu na svom korisničkom registriranom profilu u aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih promocijskih poklona i način njihova preuzimanja.

p)     Vrsta i vrijednost promocijskih poklona ovisno o broju prikupljenih coinsa odnosno gemsa su opisani u aplikaciji. U opisu svakog promocijskog poklona u aplikaciji bit će naznačeno eventualno ograničenje u pogledu njegova preuzimanja po svakom dobitniku 

Svi podaci o promociji, kao i o načinu preuzimanja osvojenih poklona od strane dobitnika, bit će dostupni unutar aplikacije te putem poruke na facebook stranici Priređivača https://www.facebook.com/CocaCola/ ili putem e-poruke na [email protected].

Osnovne informacije o promociji mogu se ujedno dobiti svakog radnog dana putem besplatne info linije, telefonski broj 0800-20100, i to od 09,00 do 17,00 sati. 

Ukoliko dođe do eventualnih promjena, učesnici će biti informisani unutar Coca-Cola App aplikacije.

 

Učesnici skupljene coinse i gemse mogu zamijeniti za poklone osigurane od strane Organizatora, direktno sa aplikacije sve do isteka zaliha istih. 

Organizator zadržava pravo promjene coinsa/gemsa potrebnih za zamjenu određenih poklona tijekom trajanja Programa.

Organizator ima pravo oduzeti coinse određenih učesnika Programa ukoliko su isti prikupljeni suprotno ovim pravilima, a posebno, ali ne isključivo, ako su coinsi ili gemsi ostvareni radnjama koji nisu navedeni u ovim pravilima i/ili ako su bodovi ostvareni neregularnim putem.

KAKO DO SVOG POKLONA

Nakon zamjene coinsa za željeni poklon, dobitnik treba slijediti korake navedene u opisu  poklona kako bi preuzeo isti. Proces preuzimanja loyalty poklona razlikuje se ovisno o vrsti poklona. Svi podaci o načinu preuzimanja osvojenih poklona od strane dobitnika, bit će dostupni unutar aplikacije te putem poruke na facebook stranici Organizatora https://www.facebook.com/CocaCola/ ili putem e-poruke na [email protected]

Dobitnik će moći naručiti poklon, ponuđen u aplikaciji, u protuvrijednosti dotad prikupljenih coinsa odnosno gemsa, te će se nakon narudžbe broj prikupljenih coinsa odnosno gemsa umanjitiza vrijednost odabranog poklona. Poslije toga će dobitnik moći nastaviti prikupljati coinse i gemse te ih mijenjati za preostale ponuđene poklone u promociji.  

 

Svi dobitnici mogu svoje poklone prijavljivati (naručivati) isključivo putem svog korisničkog profila u aplikaciji.

Organizator ne garantuje učesnicima da će do završetka trajanja Programa biti dostupni svi  pokloni niti ima ikakvu drugu odgovornost u odnosu na količine loyalty poklona. 

Organizator zadržava pravo diskvalifikovati učesnike Programa u slučaju nepridržavanja sa ovim Zvaničnim pravilima, zloupotrebe istih, te u drugim slučajevima za koje Organizator procijeni da zahtijevaju diskvalifikaciju učesnika.

Organizator ne snosi odgovornost ako učesnik do kraja trajanja Programa ne iskoristi sve loyalty bodove koje je skupio putem vlastitog korisničkog profila. 

Količine poklona su ograničene i u nekim periodima moguće je da određeni pokloni neće biti dostupni. U ovoj situaciji dobitniku se nude trenutno dostupni zamjenski pokloni u protuvrijednosti prikupljenih loyalty bodova, do isteka zalihe i samih zamjenskih poklona. Ukoliko se sve zalihe poklona podijele prije planiranog okončanja Programa (31.12.2021. god.), Organizator zadržava pravo mijenjanja / dopune poklona u toku trajanja Programa kao i njegovog prijevremenog okončanja.

 

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Učesnici Programa svojim sudjelovanjem odnosno stvaranjem svojeg korisničkog profila na mrežnoj stranici promocije, prihvaćaju ova Pravila te bez daljnjeg pitanja i/ili odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke u svrhu provođenja Programa. Svi će se lični podaci učesnika prikupljati i obrađivati isključivo u svrhu sticanja prava učešća u Programu te isporuke osvojenih poklona. Podaci će se čuvati u skladu s važećim propisima o zaštiti ličnih podataka, a učesnik unosom ličnih podataka odnosno registracijom svog jedinstvenog korisničkog profila na mrežnim stranicama promocije daje saglasnost za njihovu upotrebu u navedenu svrhu. Lični podaci učesnika Programa bit će pohranjeni do isteka promocije ili do isteka zaliha poklona, ukoliko isto nastupi ranije, odnosno sve dok postoji legitimni interes Organizatora za njihovo čuvanje. Voditelj obrade ličnih podataka (Coca-Cola Adria d.o.o.) će s prikupljenim ličnim podacima postupati u skladu sa svojim pravilima privatnosti i zaštite ličnih podataka te relevantnim važećim propisima. Voditelj obrade ličnih podataka će na zahtjev vlasnika ličnih podataka dopuniti, izmijeniti ili brisati lične podatke ako su nepotpuni, netačni ili nepravodobni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonskim odredbama. Unošenje je ličnih podataka za ovu promociju dobrovoljno. Lični podaci dobitnika mogu se podijeliti s trećim stranama isključivo u svrhu dostave i preuzimanja osvojenih poklona. Organizator se obvezuje da neće otkriti ili ustupiti lične podatke trećim osobama osim za gore navedenu svrhu. Učesnik Programa može otkazati svoju saglasnost za korištenje ličnim podacima za promociju ili poslati zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava prema zakonskim odredbama o zaštiti ličnih podataka u bilo kojemu trenutku slanjem e-poruke na adresu: [email protected] ili pisanom porukom na adresu Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10000 Zagreb (za službenika za zaštitu podataka).. U tom slučaju učesnik gubi pravo na daljnje sudjelovanje u promociji, uključujući i pravo na poklone u okviru promocije. Organizator zadržava pravo obraćanja učesnicima Programa (putem telefona ili e-pošte) ako su mu potrebne dodatne informacije radi dostave poklona, radi odgovaranja na upite učesnika vezane uz njihovo sudjelovanje u promociji, za izvještaje o upitima, primjedbama i pritužbama učesnika itd. Lični podaci dobitnika se mogu podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave poklona dobitnicima. Organizator će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se lični podaci učesnika Programa obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti s primjenjivim propisima.

Ukoliko želite službeno iskoristiti neko od svojih prava koja se odnose na obradu vaših osobnih podataka, molimo vas da podnesete zahtjev slanjem e-poruke na adresu: [email protected] ili pisanom porukom na adresu Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10000 Zagreb (za službenika za zaštitu podataka).

Ako imate komentara u pogledu načina uporabe vaših osobnih podataka ili pitanja o Izjavi o privatnosti, obratite nam se e-poštom na sljedeću e-adresu:  [email protected]. 

ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju pogreške u štampanju, bilo koje druge pogreške ili drugih nepravilnosti na promotivnom pakovanju, Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, The Coca-Cola Company, Barlan B-H d.o.o., maloprodajna mjesta ili njihove podružnice, kao i povezana društva ne snose nikakvu odgovornost.

Nije dozvoljena nikakva zamjena poklona njenom vrijednošću u novcu. Pokloni se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima izuzev vaučera prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku. 

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže Program u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe ovih pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, distribucija poklona bit će odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u Programu.

Ako Organizator procijeni da je došlo do kršenja pravila promocije i/ili do njihove zlouporabe na bilo koji način, ovlašten je uskratiti isporuku poklona sudioniku koji je prekršio ili zloupotrijebio promociju te ga privremeno ili trajno isključiti iz daljnjeg sudjelovanja u promociji. Ako se dogodi nešto od gore navedenog, distribucija poklona će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora neovisno o potrebi za njezinom mogućom objavom. Organizator će u slučaju diskvalifikacije obavijestiti diskvalificiranog sudionika putem e-poruke na e-mail adresu iz njegovog registriranog korisničkog profila. 

Organizator može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Organizatora kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja osvojenog promocijskog poklona  od strane dobitnika, kao i identifikacijski dokument (ličnu kartu, putovnicu) radi utvrđenja njegova identiteta (to uključuje i mogućnost traženja na uvid identifikacijskog dokumenta od strane zaposlenika partnera Organizatora koji izdaje osvojeni poklon). Organizator, kao i partner Organizatora kod kojeg se nalazi promocijski poklon, ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojeni poklon dobitniku koji nema pripadajući račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u promociju i/ili ne može na odgovarajući način potvrditi svoj identitet na način opisan u ovom članku. Organizator zadržava pravo diskvalificirati sudionike promocije u slučaju kršenja ovih Pravila. Organizator se oslobađa od bilo kakve odgovornosti dodjele promocijskih poklona ili bilo kakve druge naknade i/ili troškove prema diskvalificiranim sudionicima promocije.

Organizator  nije odgovoran ni za kakav gubitak, oštećenje ili ozljedu koje nastanu kao posljedica posjedovanja ili preuzimanja poklona; njegova je odgovornost samo ona koja ne može biti isključena zakonom. 

Samim učešćem u ovom Programu svi učesnici prihvaćaju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu info liniju Organizatora: 080 020 100, svakim radnim danom od 09 do 17 sati ili putem web stranice www.coca-cola.ba u periodu od 12.04.2021. do 31.12.2021. godine. 

Coca-Colaje registrovani zaštitni znak kompanijeThe Coca-Cola Company”.