Osvoji nagrade i uživaj u čaroliji porodičnih obroka

Osvoji nagrade i uživaj u čaroliji porodičnih obroka

Program lojalnosti – “Osvoji nagrade i uživaj u čaroliji porodičnih obroka”

Pravila učešća

Program lojalnosti – “Osvoji nagrade i uživaj u čaroliji porodičnih obroka” (u daljem tekstu: Program) organizira i provodi Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Organizator).

Program započinje 15. 4. 2022. godine i traje do 17. 6. 2022. godine.

U programu lojalnosti mogu učestvovati svi građani koji imaju prebivalište na području Bosne i Hercegovine.

Svrha organiziranja je promocija proizvoda: Coca-Cola, Coca-Cola ZERO, Coca-Cola ZERO lemon, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO i Fanta Shokata, u plastičnom promotivnom nepovratnom pakiranju od 1,25 l. (1,25 l PET), kao i u plastičnom nepovratnom pakiranju od 2,00 l. (2,00 l PET) za sljedeće proizvode: Coca-Cola, Coca-Cola ZERO, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO i Fanta Shokata, Fanta Tropicool, Sprite.

Promotivni proizvodi obilježeni su na čepovima, s prepoznatljivom promotivnom etiketom i promotivnim čepovima zlatne i srebrene boje.

Način učestvovanja u Programu je sljedeći:

 1. Kupovinom jednog od navedenih promotivnih proizvoda potrošač stječe pravo na učešće u programu lojalnosti.
 2. Učesnik je dužan pogledati ispod čepa, gdje se nalazi desetoznakovni kod.
 3. Učesnik se registrira unosom koda s promotivnih pakiranja kroz aplikaciju Coca-Cola.
 4. Sve podatke i pravila Programa učesnici mogu svakodnevno saznati putem navedene aplikacije.
 5. Prilikom registracije učesnik je dužan pored koda unijeti svoje lične podatke kako bi se pravilno registrirao, i to: ime i prezime, mjesto prebivališta, datum rođenja, broj mobitela i e-mail adresu. Po ispravnom unosu svih navedenih ličnih podataka i ispravnog koda/registracije učesniku će biti dodijeljen jedinstveni korisnički (ID) profil.
 6. Skupljanjem loyalty bodova („Shop“ i „Like“), učesnik stječe pravo na poklone. Promotivni pokloni zavise isključivo od broja loyalty bodova, odnosno Shop valute koju je učesnik sakupio u periodu trajanja Programa.
 7. Svaki promotivni proizvod donosi učesniku loyalty bodove odnosno valutu „Shop“ i „Like“ na način da jedna kupljena flaša, odnosno jedan promotivni čep, donosi 1 Shop i 1 Like, bez obzira na to koji je to brend, okus ili veličina pakiranja (1,25 l ili 2 l PET).
 8. Učesnici mogu u svakom trenutku unutar aplikacije Coca-Cola provjeriti dostupnost raspoloživih nagrada i način njihovog preuzimanja.

Klasifikacija poklona – vrste i vrijednosti koja se prvenstveno odnosi na broj sakupljenih loyalty bodova, specificirani su u tabeli ispod:

Količine svakog loyalty poklona u toku Programa su ograničene.

Sve informacije o načinu preuzimanja poklona moguće je dobiti svakim radnim danom putem zvanične informativne linije Organizatora: 080 020 100, u periodu od 09 do 17 sati, ili putem aplikacije na registriranom profilu učesnika.

Dostupnost navedenih poklona je od 3. 5. 2022. godine.

Ako dođe do eventualnih promjena, učesnici će biti informirani putem web-platforme i aplikacije Coca-Cola.

Učesnici skupljene bodove mogu zamijeniti za loyalty poklone osigurane od Organizatora, direktno kroz aplikaciju Coca-Cola sve do isteka njihovih zaliha.

Organizator zadržava pravo promjene loyalty bodova potrebnih za zamjenu određenih loyalty poklona za vrijeme trajanja Programa.

Organizator ima pravo oduzeti loyalty bodove određenih učesnika Programa ako su prikupljeni suprotno ovim pravilima, a posebno, ali ne isključivo, ako su loyalty bodovi ostvareni radnjama koje nisu navedene u ovim pravilima i/ili ako su bodovi ostvareni neregularnim putem.

Tokom trajanja Programa svaki učesnik može osvojiti samo jednu vrstu loyalty poklona (npr. jedan lončić), te Organizator ima pravo provjeriti ispunjavanju li učesnici ovaj uvjet za preuzimanje loyalty poklona.

KAKO DO SVOG LOYALTY POKLONA

Nakon zamjene loyalty bodova, odnosno valute Shop i Like za željeni loyalty poklon, dobitnik treba slijediti korake navedene u opisu loyalty poklona kako bi preuzeo svoj loyalty poklon.

Okvirni načini preuzimanja/distribucije loyalty poklona:

 • Svi pokloni mogu se preuzeti u distribucijskim centrima Bingo koji učestvuju u promociji.

Lista distribucijskih centara Bingo:

Nakon registracije i sakupljanja dovoljne količine valute Shop i Like, mehanika za preuzimanje poklona je sljedeća:

 1. Učesnik bira željeni poklon i iskoristi iznos sakupljene valute Shop i Like u vrijednosti odabranog poklona.
 2. Zatim se javi na [email protected] sa svojim podacima (DOBITNI KOD, e-mail adresa računa i nadimak u aplikaciji Coca-Cola, nagrada, ime i prezime, adresa, broj telefona i odabrani distribucijski centar gdje planira preuzeti poklon, s predloženim datumom preuzimanja)
 3. Posuđe je moguće preuzeti od 3. 5.2022. do 17. 6. 2022., isključivo ponedjeljkom, minimalno deset dana od prijave nagrade informativnoj liniji. Svaka nagrada treba biti preuzeta lično.

 

 • Igrači koji su kroz aplikaciju izvršili potraživanje jednog ili više poklona, a nisu u mogućnosti preuzeti svoj poklon direktno u distribucijskim centrima, imat će mogućnost da ih preuzmu putem brze pošte ili na neki drugi način po odluci Organizatora, a nakon završetka promotivnog perioda. Informacija o navedenom preuzimanje bit će dostupna na dodatnim informacijama o određenom poklonu
 • Lista distribucijskih centara bit će dostupna pozivom na besplatni telefon 080 020 100 ili na web-stranici Organizatora: https://ba.coca-colahellenic.com/, kao i unutar same aplikacije Coca-Cola.
 • Organizator zadržava pravo na izmjenu/dopunu liste distribucijskih centara tokom trajanja Programa. 

Organizator ne garantira učesnicima da će do završetka trajanja Programa biti dostupni svi loyalty pokloni niti ima ikakvu drugu odgovornost u odnosu na količine loyalty poklona.

Loyalty bodovi koji se dodjeljuju temeljem unosa koda s donje strane čepa promotivnog pakiranja mogu biti dodijeljeni samo na temelju valjanih promotivnih čepova proizvoda koji su uključeni u Program. Krivotvoreni, izmijenjeni i/ili već iskorišteni čepovi neće se uzimati u obzir.

Organizator zadržava pravo diskvalificirati učesnike Programa u slučaju nepridržavanja ovih zvaničnih pravila, njihove zloupotrebe, te u drugim slučajevima za koje Organizator procijeni da zahtijevaju diskvalifikaciju učesnika.

Organizator ne snosi odgovornost ako učesnik do kraja trajanja Programa ne iskoristi sve loyalty bodove koje je skupio putem vlastitog korisničkog profila.

Količine poklona su ograničene i u nekim periodima moguće je da određeni pokloni neće biti dostupni. Ako se sve zalihe poklona podijele prije planiranog okončanja Programa (17. 6. 2022.), Organizator zadržava pravo mijenjanja/dopune poklona u toku trajanja Programa kao i njegovog prijevremenog okončanja.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Učesnici Programa svojim učešćem odnosno stvaranjem svog korisničkog profila na web-stranici promocije prihvataju ova Pravila te bez daljnjeg pitanja i/ili odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke u svrhu provođenja Programa. Svi će se lični podaci učesnika prikupljati i obrađivati isključivo u svrhu stjecanja prava učešća u Programu te isporuke osvojenih poklona. Podaci će se čuvati u skladu s važećim propisima o zaštiti ličnih podataka, a učesnik unosom ličnih podataka odnosno registracijom svog jedinstvenog korisničkog profila na mrežnim stranicama promocije daje saglasnost za njihovu upotrebu u navedenu svrhu. Lični podaci učesnika Programa bit će pohranjeni do isteka promocije ili do isteka zaliha poklona, ako to nastupi ranije, odnosno sve dok postoji legitimni interes Organizatora za njihovo čuvanje. Organizator je voditelj obrade ličnih podataka koji će s prikupljenim ličnim podacima postupati u skladu sa svojim pravilima privatnosti i zaštite ličnih podataka te relevantnim važećim propisima. Voditelj obrade ličnih podataka će na zahtjev vlasnika ličnih podataka dopuniti, izmijeniti ili brisati lične podatke ako su nepotpuni, netačni ili nepravodobni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonskim odredbama. Unošenje ličnih podataka za ovu promociju je dobrovoljno. Lični podaci dobitnika mogu se podijeliti s trećim stranama isključivo u svrhu dostave i preuzimanja osvojenih poklona. Organizator se obavezuje da neće otkriti ili ustupiti lične podatke trećim osobama osim za gore navedenu svrhu. Učesnik Programa može otkazati svoju saglasnost za korištenje ličnim podacima za promociju ili poslati zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava prema zakonskim odredbama o zaštiti ličnih podataka u bilo kojem trenutku dostavom obavijesti Organizatoru u pisanom obliku putem obrasca objavljenog na službenoj web-stranici Organizatora: https://ba.coca-colahellenic.com/. U tom slučaju učesnik gubi pravo na daljnje učešće u promociji, uključujući i pravo na poklone u okviru promocije. Organizator zadržava pravo obraćanja učesnicima Programa (putem telefona ili e-maila) ako su mu potrebne dodatne informacije radi dostave poklona, radi odgovaranja na upite učesnika u vezi s njihovim učešćem u promociji, za izvještaje o upitima, primjedbama i pritužbama učesnika itd. Lični podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružaocem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave poklona dobitnicima. Organizator će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se lični podaci učesnika Programa obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti s primjenjivim propisima.

Ako želite službeno iskoristiti neko od svojih prava koja se odnose na obradu vaših ličnih podataka, molimo vas da službeno podnesete zahtjev putem obrasca na web-stranici Organizatora

Ako imate komentara u pogledu načina upotrebe vaših ličnih podataka ili pitanja o Izjavi o privatnosti i kolačićima ili niste u mogućnosti podnijeti zahtjev putem gore navedene stranice, obratite nam se e-mailom na sljedeću e-adresu: [email protected] ili poštom na adresu: Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, s naznakom „Za ured za zaštitu podataka“.

Službenik za zaštitu podataka je Nassos Stylianos, e-mail: [email protected]

ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju greške u štampanju, bilo koje druge greške ili drugih nepravilnosti na promotivnom pakiranju, Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, The Coca-Cola Company, Barlan B-H d.o.o., maloprodajna mjesta ili njihove podružnice, kao i povezana društva ne snose nikakvu odgovornost.

Nije dozvoljena nikakva zamjena poklona njenom vrijednošću u novcu. Pokloni se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima izuzev vaučera prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže Program u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ako bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe ovih pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, distribucija poklona bit će odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u Programu.

Organizator nije odgovoran ni za kakav gubitak, oštećenje ili ozljedu koje nastanu kao posljedica posjedovanja ili preuzimanja loyalty poklona; njegova je odgovornost samo ona koja ne može biti isključena zakonom.

Samim učešćem u ovom programu svi učesnici prihvataju da ih ova zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu informativnu liniju Organizatora: 080 020 100, svakim radnim danom od 9 do 17 sati ili putem web-stranice https://ba.coca-colahellenic.com/ u periodu od 15. 4. 2022. do 17. 6. 2022. godine.

 

Poklon

Količina

Maksimalno po igraču

Vrijednost u aplikaciji

Soft vrijednost

1

Lončić

1.500

1

5 shopova

350

2

Plitki lonac sa staklenim poklopcem

1.000

1

12 shopova

650

3

Duboki lonac sa staklenim poklopcem

500

1

20 shopova

1050

4

Tava

1.000

1

9 shopova

450

5

Posuda za čuvanje hrane mala

1.000

1

9 shopova

450

6

Posuda za čuvanje hrane velika

1.000

1

11 shopova

550

 

UKUPNO

6.000

     

 

Količine svakog loyalty poklona u toku Programa su ograničene.

Sve informacije o načinu preuzimanja poklona moguće je dobiti svakim radnim danom putem zvanične info linije Organizatora: 080 020 100, u periodu od 09 do 17 sati, ili putem aplikacije na registrovanom profilu učesnika.

Dostupnost navedenih poklona je od 03.05.2022. godine.

Ukoliko dođe do eventualnih promjena, učesnici će biti informisani putem web platforme i Coke App-a.

Učesnici skupljene bodove mogu zamijeniti za loyalty poklone osigurane od strane Organizatora, direktno kroz Coke App sve do isteka zaliha istih.

Organizator zadržava pravo promjene loyalty bodova potrebnih za zamjenu određenih loyalty poklona tijekom trajanja Programa.

Organizator ima pravo oduzeti loyalty bodove određenih učesnika Programa ukoliko su isti prikupljeni suprotno ovim pravilima, a posebno, ali ne isključivo, ako su loyalty bodovi ostvareni radnjama koji nisu navedeni u ovim pravilima i/ili ako su bodovi ostvareni neregularnim putem.

Tokom trajanja Programa svaki učesnik može osvojiti samo jednu vrstu loyalty poklona (npr. Jedan lončić), te Organizator ima pravo provjeriti da li učesnici ispunjavanju ovaj uslov za preuzimanje loyalty poklona.

KAKO DO SVOG LOYALTY POKLONA
Nakon zamjene loyalty bodova, odnosno Shop valute za željeni loyalty poklon, dobitnik treba slijediti korake navedene u opisu loyalty poklona kako bi preuzeo svoj loyalty poklon.

Okvirni načini preuzimanja/distribucije loyalty poklona:

 • Svi pokloni mogu se preuzeti u Bingo distribucijskim centrima koji sudjeluju u promociji.
  Lista Bingo distribucijskih centara:
Picture2 Picture2
 • Nakon registracije i sakupljanja dovoljne količine Shop valute, mehanika za preuzimanje poklona je sljedeća:
  1. Učesnik bira željeni poklon i iskoristi iznos sakupljene Shop valute u vrijednosti odabranog poklona.
  2. Zatim se javi na [email protected] sa svojim podacima (DOBITNI KOD, e-mail adresa računa Coca-Cola App, nadimak u Coca-Cola Appu, nagrada, ime i prezime, adresa, broj telefona i odabrani distribucijski centar gdje planira preuzeti poklon, sa predloženim datumom preuzimanja)
  3. Posuđe je moguće preuzeti od 03.05.2022. do 17.06.2022., isključivo ponedjeljkom, minimalno 10 dana od prijave nagrade info liniji. Svaka nagrada treba biti preuzeta lično.
 • Igrači koji su kroz aplikaciju izvršili claim jednog ili više poklona, a nisu u mogućnosti da preuzmu svoj poklon direktno u distribucijskim centrima, imat će mogućnost da iste preuzmu putem brze pošte ili na neki drugi način po odluci Organizatora, a nakon završetka promotivnog perioda. Informacija o navedenom preuzimanje biće dostupna na dodatnim informacijama o određenom poklonu.
 • Lista distribucijskih centara biće dostupna pozivom na besplatni telefon 080-020-100 ili na web stranici Organizatora: www.coca-cola.ba., kao i unutar same aplikacije Coke App.
 • Organizator zadržava pravo na izmjenu, dopunu liste distribucijskih centara tokom trajanja Programa.

Organizator ne garantuje učesnicima da će do završetka trajanja Programa biti dostupni svi loyalty pokloni niti ima ikakvu drugu odgovornost u odnosu na količine loyalty poklona.

Loyalty bodovi koji se dodjeljuju temeljem unosa koda s donje strane zatvarača promotivnog pakovanja, mogu biti dodijeljeni samo na temelju valjanih promocijskih zatvarača proizvoda koji su uključeni u Program. Krivotvoreni, izmijenjeni i/ili već iskorišteni zatvarači neće se uzimati u obzir.

Organizator zadržava pravo diskvalifikovati učesnike Programa u slučaju nepridržavanja sa ovim Zvaničnim pravilima, zloupotrebe istih, te u drugim slučajevima za koje Organizator procijeni da zahtijevaju diskvalifikaciju sudionika.

Organizator ne snosi odgovornost ako učesnik do kraja trajanja Programa ne iskoristi sve loyalty bodove koje je skupio putem vlastitog korisničkog profila.

Količine poklona su ograničene i u nekim periodima moguće je da određeni pokloni neće biti dostupni. Ukoliko se sve zalihe poklona podijele prije planiranog okončanja Programa (17.06.2022. god.), Organizator zadržava pravo mijenjanja / dopune poklona u toku trajanja Programa kao i njegovog prijevremenog okončanja.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Učesnici Programa svojim sudjelovanjem odnosno stvaranjem svojeg korisničkog profila na mrežnoj stranici promocije, prihvaćaju ova Pravila te bez daljnjeg pitanja i/ili odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke u svrhu provođenja Programa. Svi će se lični podaci učesnika prikupljati i obrađivati isključivo u svrhu sticanja prava učešća u Programu te isporuke osvojenih poklona. Podaci će se čuvati u skladu s važećim propisima o zaštiti ličnih podataka, a učesnik unosom ličnih podataka odnosno registracijom svog jedinstvenog korisničkog profila na mrežnim stranicama promocije daje saglasnost za njihovu upotrebu u navedenu svrhu. Lični podaci učesnika Programa bit će pohranjeni do isteka promocije ili do isteka zaliha poklona, ukoliko isto nastupi ranije, odnosno sve dok postoji legitimni interes Organizatora za njihovo čuvanje. Organizator je voditelj obrade ličnih podataka koji će s prikupljenim ličnim podacima postupati u skladu sa svojim pravilima privatnosti i zaštite ličnih podataka te relevantnim važećim propisima. Voditelj obrade ličnih podataka će na zahtjev vlasnika ličnih podataka dopuniti, izmijeniti ili brisati lične podatke ako su nepotpuni, netačni ili nepravodobni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonskim odredbama. Unošenje je ličnih podataka za ovu promociju dobrovoljno. Lični podaci dobitnika mogu se podijeliti s trećim stranama isključivo u svrhu dostave i preuzimanja osvojenih poklona. Organizator se obvezuje da neće otkriti ili ustupiti lične podatke trećim osobama osim za gore navedenu svrhu. Učesnik Programa može otkazati svoju saglasnost za korištenje ličnim podacima za promociju ili poslati zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava prema zakonskim odredbama o zaštiti ličnih podataka u bilo kojemu trenutku dostavom obavijesti Organizatoru u pisanom obliku putem obrasca objavljenog na službenoj web stranici Organizatora: www.coca-cola.ba. U tom slučaju učesnik gubi pravo na daljnje sudjelovanje u promociji, uključujući i pravo na poklone u okviru promocije. Organizator zadržava pravo obraćanja učesnicima Programa (putem telefona ili e-pošte) ako su mu potrebne dodatne informacije radi dostave poklona, radi odgovaranja na upite učesnika vezane uz njihovo sudjelovanje u promociji, za izvještaje o upitima, primjedbama i pritužbama učesnika itd. Lični podaci dobitnika se mogu podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave poklona dobitnicima. Organizator će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se lični podaci učesnika Programa obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti s primjenjivim propisima.

Ukoliko želite službeno iskoristiti neko od svojih prava koja se odnose na obradu vaših osobnih podataka, molimo vas da službeno podnesete zahtjev putem obrasca na web stranici Organizatora.

Ako imate komentara u pogledu načina uporabe vaših ličnih podataka ili pitanja o Izjavi o privatnosti i kolačićima ili niste u mogućnosti podnijeti zahtjev putem gore nevedene stranice, obratite nam se e-poštom na sljedeću e-adresu: [email protected] ili poštom na adresu: Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, s naznakom „za ured za zaštitu podataka“.

Službenik za zaštitu podataka je: Nassos Stylianos, e-adresa: [email protected]

ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju pogreške u štampanju, bilo koje druge pogreške ili drugih nepravilnosti na promotivnom pakovanju, Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, The Coca-Cola Company, Barlan B-H d.o.o., maloprodajna mjesta ili njihove podružnice, kao i povezana društva ne snose nikakvu odgovornost.

Nije dozvoljena nikakva zamjena poklona njenom vrijednošću u novcu. Pokloni se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima izuzev vaučera prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže Program u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe ovih pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, distribucija poklona bit će odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u Programu.

 

Organizator  nije odgovoran ni za kakav gubitak, oštećenje ili ozljedu koje nastanu kao posljedica posjedovanja ili preuzimanja loyalty poklona; njegova je odgovornost samo ona koja ne može biti isključena zakonom.

Samim učešćem u ovom Programu svi učesnici prihvaćaju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu info liniju Organizatora: 080 020 100, svakim radnim danom od 09 do 17 sati ili putem web stranice www.coca-cola.bau periodu od 15.04.2022. do 17.06.2022. godine.