Osvježi se i osvoji set za šminkanje

Osvježi se i osvoji set za šminkanje

olimpija olimpija

Dobitnici:

Prezime

Ime

Grad

Abel

Amelina

Bijeljina

Abel

Adam

Bijeljina

Adamović

Vesna

Banja Luka

Adamović

Sergej

Gradiška

Adamović

Kosta

Banja Luka

Adanalić

Ajla

Srebrenik

Adanalić

Hidajeta

Srebrenik

Adžamija

Semka

Sarajevo

Agić

Azra

Žepče

Agić

Nermana

Žepče

Ahmećanović

Elmira

Kladanj

Ahmećanović

Rasim

Kladanj

Ahmić

Adis

Zenica

Alagić

Melisa

Sarajevo

Albinović

Enisa

Breza

Aleksić

Sandra

Kozarska Dubica

Alić

Merima

Lukavac

Aljukić

Enisa

Lukavac

Andelija

Amila

Sarajevo

Andrić

Iva

Višegrad

Andrić

Slađan

Tuzla

Andrić

Nikolina

Bijeljina

Anđelić

Nataša

Višegrad

Anđušić

Dijana

Trebinje

Arnaut

Danijela

Zenica

Avdić

Ajla

Sarajevo

Avdić

Nezira

Ilidža

Avdić

Berina

Sarajevo

Avdić

Sakib

Sarajevo

Avdić

Alma

Sarajevo

Avdić

Fatima

Doboj

Babović

Senita

Mostar

Bajraktarević

Elvir

Sarajevo

Bajramović

Džejna

Zenica

Bajramović

Darja

Tuzla

Balić

Nermina

Konjic

Balta

Adna

Vogošća

Barić

Adela

Sarajevo

Barić-Stojanović

Nevenka

Travnik

Barišić

Boris

Tuzla

Bašić

Amela

Bosanski Petrovac

Bašić

Amira

Gračanica

Bašić

Mirela

Bosanski Petrovac

Bektić

Abida

Bugojno

Berbić

Đenana

Zenica

Berbić

Mumbera

Breza

Berbić

Ermin

Breza

Bešović

Lejla

Sarajevo

Bešović

Senada

Sarajevo

Bičo

Jasmina

Goražde

Bičo

Zorica

Žepče

Bičo

Ena

Jajce

Bijedić Korać

Ajlina

Sarajevo

Biković

Amela

Lukavac

Bilić

Samira

Maglaj

Bišić

Adisa

Konjic

Bjelica

Maja

Trebinje

Bjelica

Draženka

Trebinje

Blagojević

Dario

Hrasnica

Blagojević

Senita

Sarajevo

Bogdanović

Irena

Prijedor

Bogun

Nevena

Prijedor

Borić

Željana

Odžak

Bošnjak

Žana

Banja Luka

Božić

Tijana

Tuzla

Brašnjić

Arnela

Srebrenik

Brkić

Safida

Srebrenik

Brkić

Almasa

Tuzla

Budeš

Matea

Jajce

Bukvić

Delila

Kakanj

Bukvić

Irena

Sarajevo

Burek

Nedim

Gornji Vakuf

Burina

Amela

Tuzla

Bušatlija

Amina

Bugojno

Bušatlija Duvnjak

Aida

Bugojno

Čajić

Damir

Tuzla

Čampara

Selma

Mostar

Čampara

Neira

Mostar

Čardaklija

Emina

Goražde

Čaušević

Melisa

Banovići

Čeko

Jovica

Brčko

Čeko

Gorana

Brčko

Čelebić

Azra

Zenica

Čorbić

Amra

Tuzla

Čusto

Munira

Bugojno

Čusto

Armin

Gračanica

Ćabrić

Andjelija

Osmaci

Ćanić

Amela

Kalesija

Ćanić

Rahima

Kalesija

Ćehajić

Enisa

Bihać

Ćehajić

Paša

Zavidovići

Ćelebić

Albin

Zenica

Ćibo

Elma

Konjic

Ćosić

Sanela

Zavidovići

Ćosić

Husein

Sarajevo

Ćuk

Slađana

Trebinje

Dedić

Selma

Travnik

Delibašić

Orhan

Zenica

Delić

Selma

Vogošća

Delić

Mirnesa

Vogošća

Demirović

Aida

Bihać

Dervić

Fata

Kakanj

Dervišević

Emina

Sarajevo

Dervišević-Hasečić

Aida

Visoko

Desnica

Branka

Prijedor

Despotović

Ružica

Sarajevo

Dizdarić

Amaida

Bihać

Dragan

Enida

Lukavac

Dragan

Sanja

Sarajevo

Džafić

Meliha

Visoko

Džafirović

Amra

Gračanica

Džino

Eldina

Konjic

Džulan

Anisa

Ilidža

Đidić

Merim

Zenica

Đukić

Nikolina

Banja Luka

Đulić

Aida

Zenica

Đulić

Amela

Zenica

Đulović

Sandra

Tuzla

Đulović

Sabina

Tuzla

Đurić

Kata

Doboj

Đurić

Jelena

Doboj

Đurić

Brankica

Tuzla

Efendić

Hasija

Kalesija

Egić

Miljana

Prijedor

Ejubović

Amela

Hadžići

El-Mordeha

Muamera

Sarajevo

Eraković

Saša

Tuzla

Erceg

Branko

Doboj

Erceg

Milorad

Doboj

Erić

Nataša

Zvornik

Fakić

Aida

Sarajevo

Faković

Aida

Goražde

Fišek

Nasiha

Visoko

Frlj

Amina

Sarajevo

Frzović

Jelka

Trebinje

Gabeljić

Samra

Tuzla

Galijašević

Alma

Tešanj

Gašević

Marinela

Mostar

Gaši

Ajla

Sarajevo

Gavrić

Milijana

Teslić

Glibanović

Lejla

Banovići

Gluhalić

Orhana

Bihać

Gluhalić

Jasmina

Bihać

Goga

Nihada

Sarajevo

Goga

Zineta

Sarajevo

Goga

Nedim

Sarajevo

Goga

Amer

Sarajevo

Golić

Ismeta

Ugljevik

Goretić

Hana

Bihać

Grabovica

Aida

Vogošća

Grbeša

Angela

Kreševo

Grbić

Nedžad

Prnjavor

Grđo

Mineta

Sarajevo

Grgić

Francika

Mostar

Guso

Mejra

Sarajevo

Hadžić

Emina

Dubrave

Hadžić

Ajšela

Donji Vakuf

Hadžić

Medina

Donji Vakuf

Hadžigrahić

Jasmina

Tuzla

Hadžikadunić

Mirsada

Gračanica

Hadžimehmedović

Amira

Tuzla

Hadžipašić

Edina

Bosanska Krupa

Hadžipašić

Ramiza

Bosanska Krupa

Hadžipašić

Hamdija

Bosanska Krupa

Hajdarević

Azra

Bihać

Hajdarević

Edina

Bihać

Hajdarević

Abdulah

Tuzla

Hajdarević

Zerina

Bihać

Halilović

Razija

Živinice

Haračić

Nadežda

Tuzla

Hasanagić

Anes

Bihać

Hasanović

Selma

Tuzla

Hasanović

Šefik

Šerići

Hasanović

Šejla

Tuzla

Haseta

Sadita

Sarajevo

Haseta

Amel

Sarajevo

Hasić

Elvisa

Sarajevo

Herceg

Vanda

Bugojno

Hodžić

Emina

Visoko

Hodžić

Nadira

Maglaj

Hodžić

Sadeta

Lukavac

Hrnjić

Dajana

Travnik

Hrvatović

Sanida

Tuzla

Hubljar

Anela

Donji Vakuf

Hujić

Damir

Sarajevo

Husrep

Sala

Jablanica

Ibrulj

Jusuf

Ilidža

Idrizoska

Azra

Tuzla

Idrizović

Enisa

Jablanica

Ignjatić

Slađana

Trebinje

Imamović

Kemija

Zenica

Imamović

Amel

Zenica

Imamović

Nermina

Zenica

Imamović

Esma

Zenica

Imamović

Adnan

Zenica

Islamović

Naida

Zenica

Ivanović

Radomir

Nevesinje

Jaganjac-Mehadžić

Adijana

Bihać

Jakubović

Lejla

Sarajevo

Janković

Darija

Prnjavor

Japalak (Anida Japalak)

Adi

Jablanica

Jelovac

Esmeralda

Mostar

Jonuzović

Izet

Cazin

Jugo

Nermina

Sarajevo

Jusić

Edina

Breza

Jusić  Turanović

Adisa

Jajce

Jusufbašić

Mahira

Bugojno

Jusufović

Džana

Sarajevo

Jusufović

Elvisa

Lukavac

Jusufović

Nazifa

Sarajevo

Jusufović

Naida

Sarajevo

Jusufović

Enes

Tuzla

Kadribašić

Sanja

Tuzla

Kalinić

Jasminka

Prijedor

Kamenčić

Merima

Kladanj

Karadža

Aida

Jajce

Karić

Elma

Sarajevo

Kasagić

Mirjana

Gradiška

Kasumović

Vedrana

Tuzla

Kavazović

Meliha

Zenica

Kečanović

Edina

Bihać

Kobilšek

Admir

Sarajevo

Kobilšek

Arifa

Sarajevo

Kodžulović

Slavica

Mostar

Konak

Mediha

Sarajevo

Konak

Ajla

Sarajevo

Konaković

Mirsad

Sarajevo

Kondić

Nataša

Prijedor

Konta

Bojana

Prijedor

Kovačević

Rasim

Brčko

Kovačević

Edina

Brčko

Kovačević

Nevzeta

Brčko

Kovačević

Alija

Breza

Kožul

Jelena

Mostar

Kožuljević

Ana

Banovići

Kraišnik

Aida

Ilidža

Kraišnik

Rešad

Ilidža

Kreho

Irma

Gornji Vakuf

Kreso

Sadeta

Mostar

Kreso

Nerina

Mostar

Krešić

Matea

Čapljina

Kreštalica

Delila

Sarajevo

Krvavac

Adis

Mostar

Kubat

Lejla

Kakanj

Kubat

Selma

Goražde

Kudumović

Haša

Banovići

Kukrica Turjačanin

Merima

Sarajevo

Kulović

Alma

Kakanj

Kurbagić

Adna

Vogošća

Kurbagić

Ahmet

Vogošća

Kurbagić

Ajla

Vogošća

Kurbagić

Amela

Vogošća

Kurić

Samir

Bihać

Kurić

Bekira

Bihać

Kurtić

Zikreta

Sarajevo

Kurtić

Ilhana

Sarajevo

Kurtović

Fedina

Sarajevo

Ladan Dželilović

Ivana

Jajce

Lauš-Čakarić

Dijana

Travnik

Lazić

Tanja

Zvornik

Letić

Nejra

Jablanica

Lindov

Nazif

Hrasnica

Livnjak

Damira

Zenica

Lokvančić

Lejla

Sarajevo

Lovrić

Lidija

Sarajevo

Lugavić

Arifa

Banovići

Lukić

Sofija

Bijeljina

Ljubunčić

Jasna

Sarajevo

Ljubuškić

Alma

Bugojno

Ljubuškić

Maida

Bugojno

Ljubuškić-Buljina

Edina

Bugojno

Makoli

Valentina

Tuzla

Maksimović

Dijana

Doboj

Maksimović

Mirjana

Istočno Sarajevo

Maksimović

Vedrana

Doboj

Maksumić

Enisa

Mostar

Malešević

Jovo

Kozarska Dubica

Malić

Nadia

Cazin

Malinović

Danijela

Vitez

Mandukić

Alma

Tuzla

Marevac

Samija

Zenica

Marevac-Grabus

Mirnela

Vitez

Marić

Eržika

Široki Brijeg

Marić

Aleksandra

Modriča

Marjanović

Snježana

Prijedor

Martinović

Daliborka

Mostar

Mašić

Zlatan

Zenica

Mašić

Belma

Zenica

Mehadžić

Elmedin

Bihać

Mehičić

Anita

Zenica

Mehić

Ilhana

Gradačac

Mehić

Emina

Brčko

Mehurić

Admira

Gračanica

Mekić

Delila

Sarajevo

Mekić

Saliha

Tuzla

Memić

Belma

Tuzla

Memović

Aida

Sarajevo

Memović

Aida

Sarajevo

Mešić

Amna

Bihać

Midžić

Amela

Bihać

Mihajlović

Jelena

Brčko

Mijić

Tanja

Zvornik

Miličević

Marija

Mostar

Milošević

Aleksandra

Gacko

Milošević

Bojana

Banja Luka

Miljuš

Danijela

Prijedor

Mirković

Vedran

Banja Luka

Mirvić

Adela

Goražde

Mišković

Draženka

Bijeljina

Morić

Zikreta

Mostar

Mravak

Maja

Busovača

Mršić

Nikolina

Prijedor

Mudrinić

Marija

Gradiška

Muharemović

Ramiza

Zavidovići

Muhić

Enesa

Cazin

Mujakić

Hasnija

Cazin

Mujakić

Suada

Cazin

Mujčinović Mešković

Merisa

Čelić

Mujčinović-Gafić

Anela

Travnik

Mujić

Aida

Bugojno

Mujić

Fata

Bugojno

Mujić

Emina

Bugojno

Mujkić

Munira

Zenica

Mujkić

Amela

Srebrenik

Mujkić

Jasminka

Sarajevo

Mukinović

Jasmina

Živinice

Mukinović

Jasmin

Živinice

Mulahmetović

Merisa

Sarajevo

Mulalić

Jasna

Kozarska Dubica

Mulaomerović

Berina

Sarajevo

Mumbašić

Sadina

Sarajevo

Muratović

Eldin

Doboj

Muslić

Selma

Bihać

Muslić

Rifet

Bihać

Muslić

Elma

Bihać

MUSLIĆ

Hana

BIHAĆ

Muslić

Saliha

Bihać

Muslim

Amela

Sarajevo

Mušić

Belma

Maglaj

Mušija

Ehlimana

Breza

Muzurović

Melisa

Živinice

Muzurović

Mediha

Živinice

Muzurović

Nadjija

Živinice

Nadarević

Lejla

Cazin

Nikić

Mira

Doboj

Nurkić

Kadrija

Tuzla

Nurkić

Mirzeta

Tuzla

Obuća

Alisa

Goražde

Obuća

Haris

Goražde

Omazić

Zana

Tuzla

Omeragić

Sumeja

Sarajevo

Omerdic

Indira

Zenica

Omerdić

Berina

Zenica

Omerović

Damir

Kalesija

Omerović

Mahir

Kalesija

Omić

Amina

Jajce

Orlić

Mirsada

Cazin

Osmanhodžić

Amir

Gračanica

Osmanhodžić

Maida

Gračanica

Osmanović

Azira

Tuzla

Papić

Željko

Trebinje

Papić

Željana

Trebinje

Pečanac

Jasna

Banja Luka

Pečanac

Biljana

Gradiška

Pehlić

Elena

Velika Kladuša

Pejović

Nikola

Trebinje

Pezerović

Mirsada

Gradačac

Pipić Manojlović

Danira

Banja Luka

Pita

Emina

Brčko

Podgorčević

Admir

Živinice

Podgorčević

Sabina

Živinice

Podvorec

Maja

Prijedor

Porča

Sena

Zenica

Prašević

Merka

Sarajevo

Predragović

Dijana

Laktaši

Predragović

Ljilja

Sarajevo

Pupac Marinović

Milana

Novi Grad

Purić

Merima

Zenica

Purić

Ramiza

Zenica

Radić

Ena

Sarajevo

Radić

Maja

Sarajevo

Radmilović

Anela

Goražde

Raguž

Kristina

Stolac

Ramić

Naida

Hadžići

Ramić

Zineta

Tarčin

Ramić

Amela

Tuzla

Rauš

Danijela

Prijedor

Razić

Mirela

Tuzla

Rejc

Arma

Zenica

Rešidović

Suada

Srebrenik

Rikić

Vanja

Tuzla

Rizvanović

Aida

Sarajevo

Robović

Abida

Vogošća

Rošić

Zlata

Cazin

Sadić

Amir

Kladuša

Salihović

Alma

Živinice

Salihović

Safija

Živinice

Salihović

Emina

Sapna

Salkanović

Nadina

Tešanj

Salkić

Miralem

Zenica

Sandić

Pavle

Banja Luka

Sandić

Andrea

Bijeljina

Sarajlić

Melisa

Srebrenik

Sarajlić

Miralem

Srebrenik

Sarajlić

Mirnes

Srebrenik

Sarić

Danijela

Prijedor

Sarić

Marko

Prijedor

Savić

Stanimir

Teslić

Seferagić

Mersa

Cazin

Seleskovic

Rasema

Tuzla

Selimović

Amra

Zenica

Sibinčić

Biljana

Prnjavor

Sido

Amra

Jajce

Sikira

Indira

Kakanj

Silajdžija

Samira

Zenica

Sipić

Vernesa

Travnik

Skomorac

Amela

Zenica

Skopljak

Amina

Visoko

Skrkar

Nada

Lukavica

Smajić

Selma

Travnik

Smajić

Emir

Mostar

Spahić

Salko

Sarajevo

Spahić

Aldin

Sarajevo

Spahić

Sarah

Jablanica

Spahić

Vildana

Jablanica

Spahić

Arnela

Sarajevo

Spahić

Senad

Sarajevo

Spahić

Fatima

Sarajevo

Sprečić

Jasmina

Gračanica

Stakić

Marija

Prijedor

Stanić

Bojana

Banja Luka

Stevanović

Mirjana

Bijeljina

Stjepanović

Marijo

Tuzla

Stojanović

Dragana

Doboj

Stojanović

Siniša

Doboj

Stojić

Ivana

Mostar

Stojnić

Ljiljana

Prijedor

Strika

Aida

Kakanj

Subašić

Zerina

Goražde

Sukman

Ramiza

Jablanica

Sumenić-Bajić

Brankica

Sarajevo

Svraka

Erna

Sarajevo

Šabanija

Sabina

Ilidža

Šarić

Amela

Banovići

Šegalo

Nejra

Sarajevo

Šehić

Ferida

Zenica

Šehić

Nuna

Travnik

Šehović

Amra

Zenica

Šehović

Amina

Zenica

Šestan

Berisa

Gračanica

Šiljić

Armin

Doboj Istok

Šiljić

Aida

Doboj Istok

Šimić

Mira

Bihać

Šimić

Goran

Bihać

Šimić

Stjepana

Bihać

Šimić

Snježana

Vitez

Škegro

Dolores

Široki Brijeg

Škokan

Maida

Jelah

Škrbo

Lejla

Tuzla

Šljivo

Sanela

Ilidža

Špica

Merima

Zenica

Špica

Muharem

Zenica

Terzimehić

Alma

Maglaj

Terzimehić

Alen

Maglaj

Tobudić

Nihada

Tuzla

Tokić

Ljube

Jajce

Tomičić

Tina

Kiseljak

Trako

Samira

Vitez

Trivunčević

Radislavka

Teslić

Tukulić

Nelma

Sarajevo

Tuljković

Maja

Vogošća

Tutić

Amina

Bihać

Tutun

Mensura

Hrasnica

Tvrtković

Faruk

Ilidža

Tvrtković

Zuhreta

Sarajevo

Udovičić

Helena

Brod

Unkić

Alma

Tešanj

Uzunović

Amina

Sarajevo

Valjevčič

Džejla

Vogošća

Valjevčić

Šaban

Vogošća

Veledar

Elida

Zenica

Visković

Valentina

Sarajevo

Visković

Vedrana

Sarajevo

Viteškić

Sadeta

Ilidža

Vodenčarević

Asim

Tuzla

Vrana

Amina

Goražde

Vranješ

Božana

Banja Luka

Vukobrat

Gordana

Prijedor

Vuković

Marijana

Trebinje

Zahirović

Suzana

Tuzla

Zec

Emira

Hadžići

Zorlak-Bičo

Aida

Jajce

Zukić

Smajo

Zenica

Zukić

Dženita

Zenica

Zulović

Meliha

Sarajevo

Živković-Ivanović

Margita

Orašje

Živojević

Lejla

Goražde

 

Osvježi se i osvoji set za šminkanje

Pravila nagradne igre

1. ORGANIZATOR

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16), ovu nagradnu igru pod nazivom: „Osvježi se i osvoji set za šminkanje“ organizuje i provodi: Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, koju zastupa direktor prodaje Dušan Mitrev (u daljem tekstu: Organizator), ID broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006, uz saglasnost Federalnog Ministarstva finansija broj UP-05-12-1-1140/22, od 29.07.2022. godine.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra će početi dana 01.08.2022. godine u 00:00 časova, odvijati će se u skladu s ovim Pravilima i završiti se 15.09.2022. godine u 23:59.

3. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizuje se i provodi na cjelokupnom području Federacije Bosne i Hercegovine isključivo u maloprodajnim objektima trgovačkog lanca Bingo d.o.o.

4. PRAVO NA UČEŠĆE

U nagradnoj igri pravo učešća imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Bosni i Hercegovini starije od 16 (šesnaest ) godina koje u periodu trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom mjestu na teritoriji Bosne i Hercegovine kupe jedan ili više proizvoda Organizatora iz člana 5. ovih Pravila i koji za obavljenu kupovinu posjeduju orginalni fiskalni račun.

U nagradnoj igri može učestvovati fizičko lice koje kupi najmanje jedan proizvod iz člana 5. ovih Pravila, u jednom od prodajnih mjesta trgovačkog lanca Bingo d.o.o., na području Federacije Bosne i Hercegovine te kao dokaz obavljene kupovine posjeduje originalni fiskalni račun.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora,osobe zaposlene kod Poslovnog partnera u čijim maloprodajnim objektima se organizuje nagradna igra (Bingo d.o.o.), osobe zaposlene kod društva – Konzept Social Media Services Sarajevo, kao poslovnog partnera Organizatora, koji informatički podržava organizaciju ove nagradne igre, te kod neovisnih partnera, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice (supružnici, djeca te roditelji, braća i sestre ukoliko žive sa njima u zajedničkom domaćinstvu) bilo koje od navedenih osoba.

Dobitnik nagrade pružit će na zahtjev Organizoratora, sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni.

Organizator zadržava pravo da, prema sopstvenom nahođenju, izvrši provjeru gore navedenih činjenica.

5. SVRHA ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organizovanja nagradne igre je promocija proizvoda Organizatora iz kategorije prirodnih izvorskih gaziranih i negaziranih voda i to: Olimpija Naturaqua u PET nepovratnom pakovanju od 500ml i 1500ml, Olimpija Naturaqua u staklenom nepovratnom pakovanju od 330ml i 750 ml.

6. NAČIN UČESTVOVANJA

  1. Kupovinom jednog ili više proizvoda iz člana 5. Pravila, u promotivnim pakovanjima stiče se pravo na učešće u nagradnoj igri.
  2. Za učešće u nagradnoj igri je potrebno da Učesnik pristupi linku olimpijapromo.ba, odnosno putem QR koda koji će se nalaziti na promotivnim materijalima ove promocije. Nakon pristupa promotivnoj stranici, učesnik slijedi par jednostavnih koraka da se registruje, te na svoj registrovani nalog uploaduje fotografiju računa na kome se jasno vidi da je Učesnik kupio promo pakiranje iz ove promocije u promo periodu. Sve podatke i pravila ove nagradne igre učesnici mogu svakodnevno pronaći na korporativnoj web stranici Organizatora: https://ba.coca-colahellenic.com.

7. IZVLAČENJE NAGRADA

U nagradnom izvlačenju će učestvovati sve važeće prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje zadovoljavaju uslove ovih Pravila.

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Organizatora na adresi u Sarajevu, Mostarsko raskršće broj 1, 71 2240 Hadžići, dana 20.09.2022. godine u 15:00 časova.

Javnom izvlačenju nagrada će prisustvovati tročlani Komitet kako bi se osigurala ravnopravnost učešća i jednaka mogućnost dobitka svih učesnika. O toku izvlačenja će se voditi zapisnik.

U nagradnom izvlačenju sudjeluju fotografije računa zaprimljene zaključno sa posljednjim danom trajanja nagradne igre.

Sve fotografije zaprimljene nakon navedenog perioda, neće se uzeti u razmatranje u ovoj nagradnoj igri.

Dobitnici nagradne igre će biti izvučen automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom iz baze svih pristiglih ispravnih prijava a koje će nadgledati tročlani komitet koga odabere Organizator. Rezultati izvlačenja su konačni. Na rezultate nije moguće uložiti žalbu.

Prilikom izvlačenja također će se izvući i deset alternativnih dobitnika u slučaju potrebe za kontaktiranjem istih.

Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati samo pod svojim imenom i prezimenom te učešćem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni lični podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi lični podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

Ukoliko se, prilikom kontaktiranja dobitnika nagrade, uspostavi da je izvučeni dobitnik već osvojio tu vrstu nagrade, kontaktiraće se alternativni dobitnik.

Rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrade biće objavljeni na web stranici Organizatora: https://ba.coca-colahellenic.com., u roku od 7 dana.

8. NAGRADE I PRIBLIŽNA MALOPRODAJNA VRIJEDNOST

Nagrada

Količina

Cijena sa PDV

Total

Maskara

500

6,02 KM

3010,00 KM

Karmin

500

5,07 KM

2535,00 KM

Parfem

500

 19,89 KM

9945,00 KM

Gel za tuširanje

500

2,34 KM

1170,00 KM

UKUPNO

16.660,00 KM

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Federaciju Bosnu i Hercegovinu iznosi 16.660,00 BAM (PDV je uključen u navedeni iznos). Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada u ovom članu predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena njihove tržišne vrijednosti ne utiče na navedenu vrijednost nagrada.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

Organizator nagradne igre ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu u vezi sa učešćem u nagradnoj igri, odnosno preuzimanjem i korištenjem nagrada.

9. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA

  1. Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni direktno telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja nagrada. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 7 dana, dobitnik gubi nagradu, a obavještavaju se alternativni dobitnici u narednih 7 dana.
  2. Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre, kako bi mu se nagrada uspješno uručila. Dobitnik nagrade je dužan dati dokaz o identitetu, te je dužan predočiti dokaz o kupovini promotivnog proizvoda (račun), na osnovu kojeg je stekao pravo učešća u ovoj nagradnoj igri, po zahtjevu Organizatora.
  3. Dobitnicima će nagrade biti dostavljene putem brze pošte na kućnu adresu u roku od 30 radnih dana, od dana zvanične obavijesti o osvajanju nagrade.
  4. Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Dobitnici u nagradnoj igri prihvataju uslov da njihova imena, adrese i fotografije, mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije. Organizator će prikupljanje, obradu i evidenciju ličnih podataka provoditi isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
  5. Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije Bosne i Hercegovine po dobijanju saglasnosti Federalnog Ministarstva finansija.

Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

10. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila. Ako se utvrdi da izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, obavještava se alternativni dobitnik.

11. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku. 

12. KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA

Učesnici u nagradnoj igri činom učešća u istoj, svjesno očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre i na način kako je to opisano u ovim Pravilima.

Organizator će podatke obrađivati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka  te će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi se osiguralo sigurno korištenje i obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri i u skladu sa važećim propisima.

Učesnici prihvaćanjem ovih Pravila daju svoju saglasnost da, ako postanu dobitnik nagrade, Organizator može proslijediti njihove lične podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojene nagrade u nagradnoj igri. Organizator se obavezuje da lične podatke učesnika neće dijeliti sa trećim osobama, niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene.

Organizator će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Organizator će lične podatke učesnika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za potpunu provedbu ove nagradne igre.

Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Organizatora ili pozivom na besplatnu infoliniju iz člana 14. Pravila, i prihvaća da takvo povlačenje saglasnosti uzrokuje nemogućnost daljnjeg učešća u Nagradnoj igri.

Svojim učešćem u nagradnoj igri učesnici su saglasni da, ako postanu dobitnikom nagrade, njihove lične podatke (ime i prezime) Organizator može objaviti i iskoristiti bez naknade u štampanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Učesnici nagradne igre svojim učešćem pristaju na prikupljanje, upotrebu i objavu njihovih ličnih podataka navedenih u korisničkom profilu u promotivne svrhe povezane s nagradnom igrom i proizvodima koji su uključeni u nagradnu igru.  

13. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz javno obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

U slučaju otkazivanja nagradne igre, Organizator će o tome obavijestiti učesnike putem službene web adrese organizatora https://ba.coca-colahellenic.com.,ili na drugi odgovarajući način po slobodnom izboru Organizatora. 

U slučaju otkazivanja nagradne igre, iz bilo kojeg od gore navedenih razloga, Organizator će o tome obavijestiti Federalno Ministarstvo finansija.

14. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100, svakim radnim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 01.08.2022. do 15.09.2022. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

Ova pravila stupaju na snagu danom dobivanja saglasnosti Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovina i vrijede do završetka nagradne igre.

U Sarajevu, 26.07.2022. godine
Broj: 0101- 865/22