COCA-COLA APP XMAS 2022

COCA-COLA APP XMAS 2022

Dobitnici nagradne igre „COCA-COLA APP XMAS 2022“

Nagradno izvlačenje

1

Putovanje u Istanbul za dvoje

Hajrudin Kadrić

Breza

2

BOSCH KITCHEN BUNDLE

Adnan Granulo

Sarajevo

3

Samsung Galaxy S22

Midhat Husić

Sarajevo

4

Besplatne SKI karte

Božana Bajić

Banja Luka

 

“COCA-COLA APP XMAS 2022”

Pravila nagradne igre

1. ORGANIZATOR

U skladu s Pravilnikom o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16, 63/19, 92/20 i 12/22), ovu nagradnu igru pod nazivom “COCA-COLA APP XMAS 2022” organizira i provodi Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sljedećim sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, koju zastupa direktor prodaje Dušan Mitrev (u daljem tekstu: Organizator), ID-broj: 4200200160006, PDV-broj: 200200160006, uz saglasnost Federalnog ministarstva finansija broj UP-05-

UP-05-12-1-1552/22 od 30.11.2022. godine.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra počet će 05.12.2022. godine u 12:00 sati, odvijat će se u skladu s ovim pravilima i završit će se 27.12.2022. godine u 12:00 sati.

3. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizira se i provodi na cjelokupnom području Federacije Bosne i Hercegovine, u periodu definiranom u članu 2. ovih pravila.

4. PRAVO NA UČEŠĆE

U nagradnoj igri pravo učešća imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Bosni i Hercegovini starije od 16 (šesnaest) godina koje u periodu trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom mjestu na teritoriji Bosne i Hercegovine kupe jedan ili više proizvoda Organizatora iz člana 5. ovih pravila i koji za obavljenu kupovinu posjeduju originalni fiskalni račun kao dokaz stjecanja prava na učešće.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod nezavisnih partnera koji učestvuju u realizaciji ove nagradne igre, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba (supružnici, djeca i roditelji te braća i sestre ukoliko žive s njima u zajedničkom domaćinstvu).

5. SVRHA ORGANIZIRANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organiziranja nagradne igre je promocija proizvoda Organizatora iz kategorije gaziranih bezalkoholnih pića i to: Coca-Cola, Coca-Cola ZERO, Coca-Cola ZERO limun, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO, Fanta Shokata, Fanta Tropicool i Sprite, u plastičnom nepovratnom pakiranju od 500 ml PET, kao i u povratnom staklenom pakiranju od 250 ml RGB za sljedeće proizvode: Coca-Cola, Coca-Cola ZERO i Fanta Orange.

Promotivni proizvodi obilježeni su na čepovima u plastičnom i na etiketama u staklenom pakiranju, s promotivnim naljepnicama i čepovima.

6. NAČIN UČESTVOVANJA

 1. Kupovinom navedenih proizvoda u promotivnim pakiranjima stječe se pravo na učešće u nagradnoj igri. Učesnici su dužni sačuvati originalni račun koji će biti u obavezi dati na uvid Organizatoru u slučaju da postanu dobitnici nagradne igre.
 2. Učesnik je dužan pogledati ispod čepa u plastičnim pakiranjima, te na poleđini etikete u staklenim pakiranjima, gdje se nalazi desetocifreni kod.
 3. Učesnik je zatim dužan preuzeti aplikaciju Coca-Cola App s AppStorea ili Google Playa, odnosno putem QR-koda koji će se nalaziti na promotivnim materijalima ove promocije. Sve podatke i pravila ove nagradne igre učesnici mogu svakodnevno saznati putem preuzete aplikacije Coca-Cola App, kao i putem korporativne web-stranice Organizatora: https://ba.coca-colahellenic.com.
 4. Skupljanjem osvojenih loyalty bodova (likeovi ili bubleovi)) i/ili tzv. gemsa u okviru aplikacije Coca-Cola App (dalje u tekstu: aplikacija) u različitim kombinacijama, u skladu s ovim pravilima, svaki učesnik ostvaruje pravo na učešće u nagradnom izvlačenju (tzv. raffleu) prema svom izboru.
 5. Svakom kupovinom proizvoda Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Fanta Tropicool i Sprite u PET ambalaži od 0,50 l učesnik nagradne igre stječe mogućnost prikupljanja valute like na način i u skladu s uvjetima iz ovih pravila. Dakle, svaka kupovina jednog od navedenih proizvoda koji su uključeni u nagradnu igru vrijedi 1 like (jedna flaša = jedan like). Kupovina proizvoda Coca-Cola, Coca-Cola Zero ili Fante Orange u RGB (staklenoj) ambalaži od 0,25 l vrijedi 1 bubble (jedna flaša = jedan bubble).
 6. Svaki učesnik može maksimalno kupiti 25 nagradnih kupona za nagradno izvlačenje, a u nagradnom izvlačenju (raffle) može biti uvršteno maksimalno 20.000 nagradnih kupona.
 7. Prilikom registracije učesnik je dužan otvoriti svoj korisnički profil u aplikaciji i unijeti svoje lične podatke (e-mail adresu, državu prebivališta, datum rođenja i nadimak). Svaki učesnik nagradne igre može imati najviše jedan korisnički profil u okviru aplikacije.
 8. Nakon uspješne registracije učesnik unosi desetocifreni kod s promotivnih proizvoda. Svaki kod može biti iskorišten samo jednom u okviru aplikacije. Ako se osvojeni kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istog koda zanemariti.
 9. Učesnik stječe pravo na učešće u raffleu (nagradnom izvlačenju) u skladu s ovim pravilima potrošnjom (i) prikupljenih likeova ili bubleova odnosno (ii) kombinacije prikupljenih likeova, ili bubleova i tzv. gemsa kao dodatne valute koju učesnik može dobiti igranjem mobilnih igrica unutar same aplikacije.
 10. Učesnici nagradne igre u svakom trenutku mogu u aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih nagrada u kojima mogu učestvovati te način njihovog preuzimanja.
 11. Ukoliko se prilikom registracije sistemski uspostavi da je učesnik unio pogrešan ili iskorišten kod, spomenuta registracija odbit će se kao neispravna.
 12. U nagradnom izvlačenju učesnik može osvojiti samo jednu nagradu odnosno ne može biti dobitnik dvije ili više nagrada.
 13. Svaki učesnik može unijeti maksimalan broj kodova, do iskorištenja svih 20.000 nagradnih kupona, pod uvjetom da su svi registrirani kodovi nabavljeni kroz legitimne kanale prodaje.

Svi zaprimljeni kodovi nalazit će se pod kontrolom Organizatora i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene kanale. Svi kodovi koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni bit će sistemski odbijeni kao nevažeći. U slučaju štamparskih grešaka ili neregularnosti promotivnog zatvarača ili etikete Organizator i njegovi poslovni partneri kao i njihova odjeljenja, pridružena društva, podružnice, zastupnici i agencije neće snositi nikakvu odgovornost.

7. IZVLAČENJE NAGRADA

Nagradno izvlačenje (raffle) održat će se u sjedištu Organizatora na adresi: Mostarsko raskršće broj 1, Hadžići, na dan 02.01.2023. godine u 12:00 sati.

Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati samo pod svojim imenom i prezimenom te učešćem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni lični podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi lični podaci te da se slaže s ovim pravilima.

Svaki učesnik može učestvovati u ovoj nagradnoj igri neograničen broj puta s potrošnjom različitih prikupljenih likeova i bubbleova ili gemsa na način i pod uvjetima iz ovih pravila, do iskorištenja ukupnog broja nagradnih kupona.

U nagradnom izvlačenju učestvuju nagradni kuponi zaprimljeni do 27.12.2022. godine do 11:59:59.

Dobitnici će biti izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom.

Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet koga odabere Organizator.

Odluka komiteta je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija niti žalba. Pri nagradnom izvlačenju bit će izvučen jedan dobitnik i dva alternativna dobitnika za svaku nagradu.

Rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrade bit će objavljeni na web-stranici Organizatora: https://ba.coca-colahellenic.com., u roku od 7 dana od dana nagradnog izvlačenja.

8. NAGRADE I PRIBLIŽNA MALOPRODAJNA VRIJEDNOST

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

1.                   NAGRADA

Nagrada

Količina

Cijena s PDV-om

Total

Putovanje u ISTANBUL (avionom) od 18.01.2023. do 22.01.2023. za 2 (dvije) osobe.

Smještaj u hotelu s 4*

Uključeni fakultativni izleti:

1.                   ISTANBUL KROZ VJEKOVE (prijevoz i lokalni vodič)

2.                   TOPKAPI PALATA (ulaznica, prijevoz i lokalni vodič )

3.                   KRSTARENJE BOSFOROM (ulaznica, prijevoz i lokalni vodič)

1

2.068,97 KM

2.068,97 KM

2.                    NAGRADA

Nagrada

Količina

Cijena s PDV-om

Total

Kuhinjski asistent Bosch MUMS2VM00 + Mikser štapni Bosch MSM66120 ErgoMixx

1

418,00 KM

418,00 KM

3.                    NAGRADA

Samsung Galaxy S22 5G 8GB/128GB

1

1.719,00 KM

1.719,00 KM

4.                   NAGRADA

2 (dvije) sezonske ski karte za odrasle – OC Bjelašnica

1

1.700,00 KM

1.700,00 KM

TOTAL

5.905,97 KM

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Federaciju BiH iznosi 5.905,97 BAM (PDV je uključen u navedeni iznos). Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada u ovom članu predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvatanja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena njihove tržišne vrijednosti ne utječe na navedenu vrijednost nagrada.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim pravilima.

Nagrada koja se odnosi na nagradno putovanje ne uključuje osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljaga kao i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Preporučujemo da putnik/dobitnik dodatna osiguranja uplati u jednoj od osiguravajućih kuća, po vlastitom izboru.

Organizator ili bilo koji privredni subjekt angažiran od organizatora za provedbu nagradne igre ne preuzimaju bilo koji oblik odgovornosti i bilo kakvo pravo na odštetu zbog učešća u nagradnoj igri odnosno preuzimanjem i korištenjem nagrada.

Organizator također ne preuzima ni bilo kakvu odgovornost za lične povrede ili štetu iz takvih ozljeda do kojih može doći tokom putovanja i boravka na lokaciji nagradnog putovanja u navedenom periodu, te ne može davati nikakve garancije u vezi s problemima do kojih može doći tokom putovanja. 

9. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA

 1. Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni direktno na e-mail adresu koju su unijeli prilikom registracije u roku od osam (8) dana nakon izvlačenja nagrada. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade niti u dodatnom roku od sedam (7) dana, dobitnik gubi nagradu, a obavještavaju se alternativni dobitnici u narednih sedam (7) dana. Pravo na nagradu može biti prebačeno na treću osobu putem notarski ovjerene punomoći dobitnika.
 2. Dobitnik nagrade dužan je dati sve potrebne informacije osobi za kontakt Organizatora nagradne igre, kako bi mu se nagrada uspješno uručila. Dobitnik nagrade dužan je dati dokaz o identitetu, te je dužan predočiti dokaz o kupovini promotivnog proizvoda (račun) na osnovu kojeg je stekao pravo učešća u ovoj nagradnoj igri.
 3. Dobitnicima će nagrade biti dostavljene putem brze pošte na kućnu adresu u roku od trideset (30) radnih dana od dana zvanične obavijesti o osvajanju nagrade ili nekim drugim odgovarajućim načinom po dogovoru Organizatora i Dobitnika.
 4. Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Dobitnici u nagradnoj igri prihvataju uvjet da njihova imena, adrese i fotografije mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.
 5. Ova pravila bit će objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Federalnog ministarstva finansija.

Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

10. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvata ova pravila. Ako se utvrdi da izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, on se diskvalificira i u tom slučaju se obavještava alternativni dobitnik.

11. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu s važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

12. KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA

Učesnici u nagradnoj igri činom učešća u njoj svjesno očituju svoje prihvatanje ovih pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre i na način kako je to opisano u ovim pravilima.

Organizator će podatke obrađivati u skladu s važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka te će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi se osiguralo sigurno korištenje i obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri i u skladu s važećim propisima.

Učesnici prihvatanjem ovih pravila daju svoju saglasnost da ako postanu dobitnik nagrade, Organizator može proslijediti njihove lične podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojene nagrade u nagradnoj igri. Organizator se obavezuje da lične podatke učesnika neće dijeliti s trećim osobama, niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene.

Organizator će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Organizator će lične podatke učesnika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za potpuno provođenje ove nagradne igre.

Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Organizatora ili pozivom na besplatnu informativnu liniju iz člana 14. Pravila, i prihvata da takvo povlačenje saglasnosti uzrokuje nemogućnost daljnjeg učešća u nagradnoj igri.

Svojim učešćem u nagradnoj igri učesnici su saglasni da, ako postanu dobitnik nagrade, njihove lične podatke (ime i prezime) Organizator može objaviti i iskoristiti bez naknade u štampanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Učesnici nagradne igre svojim učešćem pristaju na prikupljanje, upotrebu i objavu njihovih ličnih podataka navedenih u korisničkom profilu u promotivne svrhe povezane s nagradnom igrom i proizvodima koji su uključeni u nagradnu igru.  

13. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo jednostrano otkazati nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz javno obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

U slučaju otkazivanja nagradne igre Organizator će o tome obavijestiti učesnike putem službene web-adrese organizatora https://ba.coca-colahellenic.com., ili na drugi odgovarajući način po slobodnom izboru Organizatora. 

U slučaju otkazivanja nagradne igre iz bilo kojeg od gore navedenih razloga Organizator će o tome obavijestiti Federalno ministarstvo finansija.

14. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu informativnu liniju Coca-Cole: 080 020 100 svakim radnim danom od 9 do 17 sati u periodu od 05.12.2022. do 27.12.2022. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

Ova pravila stupaju na snagu danom dobivanja saglasnosti Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovina i vrijede do završetka nagradne igre.

“Coca-Cola” je registrirani zaštitni znak kompanije “The Coca-Cola Company”.

U Sarajevu,

Broj: 0101- 1175/22