COCA–COLA APP WELCOME 2021

COCA–COLA APP WELCOME 2021

 

PRAVILA IZVOĐENJA   NAGRADNE IGRE

„ COCA–COLA APP WELCOME 2021“ 

Član 1.Podaci o organizatoru

365 BTL  d.o.o. Banja Luka (JIB: 4403264050008), Jevrejska 58, 78000 Banja Luka,  organizator je nagradne igre pod nazivom COCA–COLA APP WELCOME 2021  .

Nagradna igra se priređuje sa ciljem unapređenja prodaje i promocije  COCA COLA proizvoda,a u skladu sa članom 95. Zakona o igrama na sreću RS (Službeni glasnik Republike Srpske br. 22/2019). 

Član 2.Period trajanja  i područje organizovanja

 

Nagradna igra će se odvijati u periodu od 12.04.2021.godine do 09.05.2021.godine .

Nagradna igra će se organizovati na području Republike Srpske (u daljem tekstu: RS).

 

Član 3.Pravo učešća 

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri imaju sva punoljetna fizička lica  sa prebivalištem  na teritoriji  RS.

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri nemaju: 

1.         zaposleni kod Organizatora i/ili članovi njihovih užih porodica (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća),

2.         zaposleni u firmi u čije ime se organizuje nagradna igra,

3.         lica koja su direktno uključena u pripremu nagradne igre  i proglašenje dobitnika i

4.         sve ostale osobe koje imaju pristup podacima u vezi sa nagradnom igrom, kao ni članovi njihovih užih porodica.

Član 4.Nagradni fond

 

Ukupni  fond COCA-COLA  nagradne igre iznosi 3,476.00  sa PDV-om.

Tip nagrade

Opis nagrade

Količina

(u kom)

Pojedinačna vrijednost nagrade u KM           (sa PDV-om)

Total vrijednost u KM               (sa PDV-om)

Nagrada br.1

Gaming paket

1

1,702.00

1,702.00

Nagrada br.2

Technology paket

1

1,774.00

1,774.00

     

Total u KM              (sa PDV-om)

3,476.00

 

Nagrada br.1 – Gaming paket  u vrijednosti od 1,702.00KM.

o   Sadržaj nagrade br.1 – Gaming paket

Sastav nagrade br.1

Količina

( u kom)

Vrijednost sa

PDV-om  (po komadu)

Total vrijednost
sa PDV-om

Playstation 5 digital edition

1

1,099.00 KM

1,099.00KM

Dualsense kontroler PS5

1

149.00KM

149.00 KM

Slušalice Pulse 3D Audio

1

199.00 KM

199.00 KM

Postaja za punjenje PS5

1

65.00 KM

65.00 KM

PS5 daljinski upravljač

1

65.00 KM

65.00 KM

PS5 kamera

1

125.00 KM

125.0  KM

 

Nagrada br.2 – Technology paket u vrijednosti 1,774.00 KM

o   Sadržaj nagrade br.2 – Technology paket

Sastav nagrade br.2

Količina

(u kom)

Vrijednost sa

PDV-om  (po komadu)

Total vrijednost sa
 PDV-om

iPhone 12 Max Pro 128GB

1

1,474.50 KM

1,474.50 KM

Apple Airpods Pro

1

299.50 KM

299.50 KM

 

Ograničenje dobitka: 

Jedan učesnik može osvojiti  samo jednu nagradu u nagradnoj igri, definisanoj ovim Pravilima.

Potpisivanjem „Zapisnika o preuzimanju  nagrade  od strane dobitnika, ima se smatrati da je dobitnik preuzeo nagradu i time prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitnicima nagrada u nagradnoj igri .

Član 5.Način učestvovanja 

Mehanika nagradne igre:

1.         Kupovinom Coca Cola  proizvoda, kupac stiče pravo učestvovanja u nagradnoj igri.

2.         Kupovinu Coca Cola   proizvoda,  kupac može  realizovati u bilo kojem maloprodajnom objektu na teritoriji RS.

3.         Spisak Coca Cola  proizvoda koji učestvuju u nagradnoj igri:

Coca-Cola, Coca-Cola ZERO, Coca-Cola ZERO limun, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO, Fanta Shokata, Fanta Tropicool i Sprite, u plastičnom nepovratnom pakovanju od 0,50 Lit. (0,50 L PET), kao i u povratnom staklenom pakovanju od 0,25 Lit. (0,25 L RGB) za sljedeće proizvode:

Coca-Cola, Coca-Cola ZERO i Fanta Orange.

3.1.      Kupovinom navedenih proizvoda u promotivnim pakovanjima (Opisano u čl.5, stav 3 ovih Pravila) kupac stiče  pravo na učešće u nagradnoj igri.

4.         Učesnik je dužan pogledati ispod zatvarača u plastičnim pakovanjima, te na poleđini etikete u staklenim pakovanjima, gdje se nalazi desetocifreni kod.

5.         Učesnik je zatim dužan da preuzme aplikaciju Coca-Cola App sa AppStore-a ili Google Play-a, odnosno putem QR koda koji će se nalaziti na promotivnim materijalima ove nagradne igre.

5.1.      Sve podatke i pravila ove nagradne igre, učesnici mogu svakodnevno saznati putem preuzete Coca-Cola App aplikacije, kao i putem web stranice https://ba.coca-colahellenic.com/ .

6.         Skupljanjem osvojenih loyalty bodova (coinsi) i/ili tzv.gemsa u okviru Coke App aplikacije

(daljem u tekstu: aplikacija) u različitim kombinacijama, shodno ovim Pravilima, svaki učesnik ostvaruje pravo na učestvovanje u nagradnom izvlačenju (tzv. raffle-u) prema svom izboru.

6.1.      Coinsi se koriste na način i u skladu sa uslovima iz ovih Pravila i učesnik ima mogućnost da ih u svakom trenutku iskoristi zamjenom za srećku na osnovu koje je ostvario pravo da učestvuje u nagradnom izvlačenju (tzv. raffle-u) u zavisnosti od  vlasititog  izbora vrste nagrade.

6.2.      Svaka kupovina jedne Coca-Cole, Fanta Orange, Fanta Shokata, Fanta Tropicool i Sprite u PET ambalaži od 0,50 lit. odnosno Coca-Cole ili Fante Orange u RGB ambalaži od 0,25 lit. vrijedi 1 coin;

jedna boca=jedan coin.

6.3.      Svaka kupovina jedne Coca-Cole Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange Zero, u PET ambalaži od 0,50 lit. odnosno Coca-Cole Zero u RGB ambalaži od 0,25 lit. vrijedi 2 boda (coinsa);

jedna boca=dva coinsa.

7.         Prilikom registracije, učesnik je dužan otvoriti svoj korisnički profil u aplikaciji i unijeti svoje lične podatke (e-mail adresu, državu prebivališta, datum rođenja i nadimak).

Svaki učesnik nagradne igre može imati najviše jedan korisnički profil u okviru aplikacije.

8.         Nakon uspješne registracije učesnik unosi 10-cifreni kod sa promotivnih proizvoda.

Svaki kod može biti iskorišten samo jednom u okviru aplikacije.

Ako se osvojeni kod koristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi naknadni unosi istog koda će se  zanemariti.

8.1.      Kodovi iz prethodnih promocija odnosno nagradnih igara Organizatora i Coca- HBC B-H doo Sarajevo, ne mogu se koristiti u ovoj nagradnoj igri.

9.         Učesnik stiče pravo na učestvovanje u raffle-u (nagradnom izvlačenju) shodno ovim Pravilima, potrošnjom  prikupljenih coinsa i kombinacije prikupljenih coinsa i tzv. gemsa kao dodatne valute koju učesnik može dobiti igranjem mobilnih igrica unutar same aplikacije.

9.1.      Način i uslovi dobijanja gemsa su opisani u dokumentu koji je objavljen na

web stranici: https://ba.coca-colahellenic.com .

10.       Učesnici nagradne igre u svakom trenutku tokom trajanja nagradne igre  mogu u aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih nagrada u kojima mogu učestvovati, kao i  način njihovog preuzimanja.

11.       Ukoliko se prilikom registracije, sistemski utvrdi da je učesnik unio pogrešan ili iskorišten kod, pomenuta registracija će se odbiti kao neispravna.

12.       Ukoliko učesnik registruje više identičnih kôdova uvažiće se samo prvi zaprimljeni.

13.       Svaki učesnik može unijeti maksimalno 25 kodova u jednom raffle-u do iskorištenja svih 50.000 srećki, pod uslovom da su svi registrovani kôdovi nabavljeni kroz legitimne kanale prodaje.

14.       Učesnik je dužan čuvati fiskalni račun sa kojim je ostvario učešće (Opisano u čl.5, stav 1., 2., 3., 3.1., 6.2. i 6.3.  ovih Pravila) u nagradnoj igri  „COCA–COLA APP WELCOME 2021“  u perodu do 09.10.2021.godine.

Svi zaprimljeni kodovi nalaziće se pod kontrolom Coca Cola HBC B-H doo Sarajevo i biće odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene kanale.

Svi kodovi koji su reprodukovani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, biće sistemski odbijeni kao nevažeći.

U slučaju štamparskih grešaka ili neregularnosti promotivnog zatvarača ili etikete, Organizator i njegovi poslovni partneri kao i njihova odjeljenja, pridružena društva, podružnice, zastupnici i agencije neće snositi nikakvu odgovornost.

Član 6.Način i postupak utvrđivanja dobitnika nagrada

1.              Svi kupci koji su ispoštovali mehaniku Coca Cola nagradne igre

„COCA–COLA APP WELCOME 2021“  (Opisano  u čl.5, ovih Pravila) su postali UČESNICI.

1.1.      Svi učesnici imaju mogućnost da postanu, dobitnici nagrade .

2.         Za vrijeme trajanja nagradne igre će se održati  dva odvojena izvlačenja (raffle-a) u kojima učesnici nagradne igre mogu dobiti dvije vrste  nagrada (Opisano u čl.4, ovih Pravila).

2.1.      Nagrade su:

Tip nagrade

Opis nagrade

Pojedinačna vrijednost nagrade u KM (sa PDV-om)

Sadržaj

Nagrada br.1

Gaming paket

1,702.00

Playstation 5, slušalice, kontroler, punjač, daljinski upravljač i kamera

Nagrada br.2

Technology paket

1,774.00

iPhone 12 i Airpads Pro

 

3.         Dana 14.05.2021. godine, će se održati dva odvojena  nagradna izvlačenja (raffle) za dva  različita dobitnika.

4.         Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati samo pod svojim imenom i prezimenom te učestvovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni lični podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi lični podaci i da je saglasan  sa ovim  Pravilima nagradne igre.

5.         Svaki učesnik  u nagradnoj igri može učestvovati neograničen broj puta sa potrošnjom različitih prikupljenih coinsa odnosno tzv. gemsa na način i pod uslovima iz ovih Pravila i u periodu do iskorištenja ukupnog broja srećki po raffleu, koji je 50.000.

6.         U svakom pojedinom nagradnom izvlačenju učestvuju srećke zaprimljene  u periodu do 09.05.2021. do 24:00:00 sati.

7.         Nakon završetka svakog pojedinog nagradnog izvlačenja brišu se sve srećke koje su poslane za to nagradno izvlačenje (raffle).

8.         Svi srećke zaprimljene nakon 09.05.2021. godine, neće se uzeti u razmatranje za raffle u ovoj nagradnoj igri, ali ostaje im mogućnost za naredna nagradna izvlačenja u eventualnoj novoj nagradnoj igri.

9.         Dobitnici će biti izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija koju  bira  Organizator u saradnji sa Coca Cola HBC B-H doo Sarajevo. Odluka komisije  je konačna, obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija.

10.       Pri svakom izvlačenju će biti  izvučen jedan dobitnik i dva alternativna (zamjenska) dobitnika za svaku nagradu.

11.       Svi dobitnici nagrada, će biti kontaktirani  na e-mail  adresu koju su unijeli prilikom registracije (Opisano u čl.5, stav 7 ovih Pravila).

11.1.    Svi dobitnici nagrada, će biti kontaktirani u periodu  od 7 dana od dana  izvlačenja nagrada. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 7 dana od dana izvlačenja, dobitnik gubi  pravo na nagradu i  kontaktira se alternativni dobitnik u narednih 7 dana.

11.2.    Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije kontakt osobi Organizatora nagradne igre, kako bi mu se nagrada uspješno uručila.

            Dobitnik nagrade je dužan dati dokaz o identitetu.

Dobitnik nagrade je dužan predočiti dokaz o kupovini promo proizvoda (račun).

11.3.     Ukoliko se, prilikom kontaktiranja dobitnika nagrade, ispostavi da je izvučeni dobitnik već osvojio tu vrstu nagrade, kontaktiraće se alternativni dobitnik.

12.       Pravo na nagradu može biti prebačeno na treće lice, putem notarski ovjerene punomoći dobitnika.

13.       Sve nagrade obezbijeđene za potrebe nagradne igre  će biti izvučene i dodijeljene legitimnim dobitnicima.

 

Član 7.Objava Pravila nagradne igre i dobitnika nagradne igre

 

1.     Pravila nagradne igre će biti  objavljena u  jednim dnevnim novinama sa sjedištem na teritoriji RS i  web stranici https://ba.coca-colahellenic.com  i to u periodu od sedam dana prije dana početka nagradne igre.

2.     Rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrada će biti  objavljeni u periodu petnaest dana od dana izvlačenja (Opisano u čl.6,stav 3., ovih Pravila).

3.     Rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrada, će biti objavljeni na  web stranici

            https://ba.coca-colahellenic.com

Član 8.Način preuzimanja nagrada

 

Nagradu  br.1 će organizator dostaviti dobitnicima, putem kurirske službe.

Nagrada br.1 će biti dostavljena na adresu koju je dobitnik naveo

(Opisano u čl.6, stav 11.2. ovih Pravila).

Dobitnik nagrade br.1 je obavezan postupiti shodno čl.6, stav 11.2. ovih Pravila.

Organizator snosi troškove jednog(prvog) slanja nagrade dobitniku.

Pod prvim slanjem se podrazumjeva, jedno (prvo) upućivanje pošiljke (nagrade)  putem kuriske službe prema dobitniku.

Trošak druge (naredne) isporuke će snositi dobitnik.

Potpisivanjem „Zapisnika o preuzimanju  nagrade“ za nagrada br.1  od strane dobitnika, ima se smatrati da je dobitnik preuzeo nagradu i time prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitniku  nagrade br.1.

Nagradu br.2  će organizator dostaviti dobitnicima, putem kurirske službe.

Nagrada br.2 će biti dostavljena na adresu koju je dobitnik naveo

(Opisano u čl.6, stav 11.2. ovih Pravila).

Dobitnik nagrade br.2 je obavezan postupiti shodno čl.6, stav 11.2. ovih Pravila.

Organizator snosi troškove jednog(prvog) slanja nagrade dobitniku.

Pod prvim slanjem se podrazumjeva, jedno (prvo) upućivanje pošiljke (nagrade)  putem kuriske službe prema dobitniku.

Trošak druge (naredne) isporuke će snositi dobitnik.

Potpisivanjem „Zapisnika o preuzimanju  nagrade“ za  nagrada br.2  od strane dobitnika, ima se smatrati da je dobitnik preuzeo nagradu i time prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitniku nagrade br.2.

Ukoliko je dobitnik nagrade osoba ograničenih sposobnosti, organizator će nagradu uručiti osobi koja je osnovom zakona ili odluke državnog organa dužna starati se o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju rodbinski, odnosno starateljski odnos.

Rok isporuke nagrada je trideset dana od dana objave liste dobitnika  (Opisano u čl.7 , stav 2 i 3 ovih Pravila).

 

Član 9.Porezi i obaveze

 

Organizator  Coca – Cola nagradne igre COCA–COLA APP WELCOME 2021“ se obavezuje platiti sve pripadajuće obaveze po osnovu organizovanja nagradne igre a shodno Zakonu o igrama na sreću RS                                                                                                        (Službeni glasnik Republike Srpske br. 22/2019) od člana 101 do 104  - porez na dobitke od igara na sreću.

 

Član 10.Učesnici

Prijavom za učestvovanje  u nagradnoj igri (Opisano u čl.5, ovih Pravila ) svaki učesnik u potpunosti prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Prijavom za učestvovanje u nagradnoj igri (Opisano u čl.5, ovih Pravila), svi  učesnici su  saglasni da se njihova imena, adrese i fotografije  mogu  upotrijebiti od strane Organizatora, Coca – Cola HBC B-H doo Sarajevo, njihovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri.

Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru i Coca- Cola HBC B-H doo Sarajevo  da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije i  bez naknade u štampanom, zvučnom, slikovnom i video  materijalu.

Svi učesnici  u nagradnoj igri definisanoj ovim Pravilima, odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli da prouzrokuju svojim učestvovanjem u nagradnoj igri.

 

Član 11.Prekid nagradne igre

Organizator Nagradne igre zadržava pravo prekinuti Nagradnu igru u slučaju okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Organizator ima pravo da uz javno obavještavanje i uz prethodnu saglasnost mjerodavnog tijela koje je izdalo odobrenje za provođenje nagradne igre, jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti distribucija nagrada će biti  odmah obustavljena jednostranom odlukom organizatora, te će organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida distribucije nagrada.

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

 

Član 12.Primjena pravila

Ova pravila će se  primjenjivati nakon što   Republička uprava za igre na sreću RS  (RUIS RS) da na njih svoju saglasnost , izda rješenje i nakon što budu objavljena u jednim dnevnim novinama sa sjedištem na području RS.

Ova pravila Coca-Cola  nagradne igre „COCA–COLA APP WELCOME 2021“ vrijede do završetka nagradne igre.

Član 13.Nadležnost suda

Za sporove proizašle iz provođenja nagradne igre utvrđuje se nadležnost suda u Banjaluci.

U Banjaluci, 31.03.2021godine

Broj protokola 10-III-29/2021