COCA-COLA APP MEALS 2023

COCA-COLA APP MEALS 2023

Dobitnici nagradne igre „COCA-COLA APP MEALS 2023“

1. nagradno izvlačenje

1

AMICA frižider + zaliha pića

Ilma Rustenpašić

Sarajevo

2

AMICA frižider + zaliha pića

Dobitnik je kontaktiran. Čekamo da se povratno javi.

3

AMICA (ugradbena pećnica + indukcijska ploča)

Jovana Šurlan

Prijedor

2. nagradno izvlačenje

1

WEBER SET

Altijana Pljakić

Sarajevo

3. nagradno izvlačenje

1

GORENJE KITCHEN SET

Goran Kekerović

Banjaluka

4. nagradno izvlačenje

1

AMICA frižider + zaliha pića

Haris Dedić

Sarajevo

2

GORENJE kuhinjski robot

Dijana Palačković

Banja Luka

 “COCA-COLA APP MEALS 2023”

Pravila nagradne igre

1. ORGANIZATOR

U skladu s Pravilnikom o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16, 63/19, 92/20 i 12/22), ovu nagradnu igru pod nazivom “COCA-COLA APP MEALS 2023”organizira i provodi Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sljedećim sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, koju zastupa direktor prodaje Dušan Mitrev (u daljem tekstu: Organizator), ID-broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006 uz saglasnost Federalnog ministarstarstva finansija Broj: UP-05-12 -1 -232/23 od 15.03.2023. godine.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra počet će 20.3.2023. godine u 12:00 sati, odvijat će se u skladu s ovim pravilima i završit će se 19.6.2023. godine u 12:00 sati.

3. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizira se i provodi na cjelokupnom području Federacije Bosne i Hercegovine, u periodu definiranom u članu 2. ovih pravila.

4. PRAVO NA UČEŠĆE

U nagradnoj igri pravo učešća imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Bosni i Hercegovini starije od 16 (šesnaest) godina koje u periodu trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom mjestu na teritoriji Bosne i Hercegovine kupe jedan ili više proizvoda Organizatora iz člana 5. ovih pravila i koji za obavljenu kupovinu posjeduju originalni fiskalni račun u papirnoj formi kao dokaz stjecanja prava na učešće.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod nezavisnih partnera koji učestvuju u realizaciji ove nagradne igre, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba (supružnici, djeca i roditelji te braća i sestre ukoliko žive s njima u zajedničkom domaćinstvu).
Organizator zadržava pravo da po vlastitom nahođenju izvrši provjeru gore navedenih činjenica.

5. SVRHA ORGANIZIRANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organiziranja nagradne igre je promocija proizvoda Organizatora iz kategorije gaziranih bezalkoholnih pića i to:  Coca-Cola, Coca-Cola ZERO, Coca-Cola ZERO limun, Fanta Orange, Fanta Shokata i Fanta Exotic, u plastičnom nepovratnom pakovanju od 1.25 L PET, 2L PET.

Promotivni proizvodi obilježeni su promotivnim naljepnicama i čepovima.

6. NAČIN UČESTVOVANJA

 1. Kupovinom navedenih proizvoda u promotivnim pakiranjima stječe se pravo na učešće u nagradnoj igri. Učesnici su dužni sačuvati originalni račun u papirnoj formi koji Organizator može tražiti na uvid od dobitnika kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika.Organizator ima diskreciono pravo odlučiti hoće li isporučiti nagradu dobitniku koji nema pripadajući račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u u nagradnu igru.
 2. Potrebno je da Učesnik  nakon kupovine proizvoda  ispod čepa u plastičnim pakiranjima, te na poleđini etikete u staklenim pakiranjima, pronađe specifični desetocifreni kod (dalje u tekstu: Kod).
 3. Potrebno je također da Učesnik preuzme aplikaciju Coca-Cola App s AppStorea ili Google Playa, odnosno putem QR-koda koji će se nalaziti na promotivnim materijalima ove promocije. Sve podatke i pravila ove nagradne igre učesnici mogu svakodnevno saznati putem preuzete aplikacije Coca-Cola App, kao i putem korporativne web-stranice Organizatora: https://ba.coca-colahellenic.com.
 4. Skupljanjem osvojenih loyalty bodova (shop) i/ili tzv. gemsa u okviru aplikacije Coca-Cola App (dalje u tekstu: aplikacija) u različitim kombinacijama, u skladu s ovim pravilima, svaki učesnik ostvaruje pravo na učešće u nagradnom izvlačenju (tzv. raffleu) prema svom izboru.
 5. Svakom kupovinom proizvoda Coca-Cola, Coca-Cola ZERO, Coca-Cola ZERO limun, Fanta Orange, Fanta Shokata i Fanta Exotic, u plastičnom nepovratnom pakovanju od 1.25 L PET, 2L PET, učesnik nagradne igre stječe mogućnost prikupljanja bodova shop na način i u skladu s uvjetima iz ovih pravila. Dakle, svaka kupovina jednog od navedenih proizvoda koji su uključeni u nagradnu igru vrijedi 1 shop (jedna flaša = jedan shop).
 6. Svaki učesnik može sudjelovati u pojedinom izvlačenju (raffle-u) najviše 25 (dvadesetpet) puta s potrošnjom različitih kombinacija prikupljenih shop-ova odnosno tkz. Gemsa na način i pod uvjetima iz ovih Pravila. Svako izvlačenje (raffle) ima na raspolaganju 20.000 (dvadeset hiljada) prijava.
 7. Prilikom registracije učesnik je dužan otvoriti svoj korisnički profil u aplikaciji i unijeti svoje lične podatke (e-mail adresu, državu prebivališta, datum rođenja i nadimak). Svaki učesnik nagradne igre može imati najviše jedan korisnički profil u okviru aplikacije.
 8. Nakon uspješne registracije učesnik unosi desetocifreni kod s promotivnih proizvoda. Svaki kod može biti iskorišten samo jednom u okviru aplikacije. Ako se osvojeni kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istog koda zanemariti.
 9. Učesnik stječe pravo na učešće u raffleu (nagradnom izvlačenju) u skladu s ovim pravilima potrošnjom kombinacije prikupljenih shop-ova i tzv. gemsa kao dodatnih bodova koje učesnik može dobiti igranjem mobilnih igrica unutar same aplikacije.
 10. Učesnici nagradne igre u svakom trenutku mogu u aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih nagrada u kojima mogu učestvovati te način njihovog preuzimanja.
 11. Ukoliko se prilikom registracije sistemski uspostavi da je učesnik unio pogrešan ili iskorišten kod, spomenuta registracija odbit će se kao neispravna.
 12. U nagradnom izvlačenju učesnik može osvojiti samo jednu nagradu odnosno ne može biti dobitnik dvije ili više nagrada.
 13. Svaki učesnik može unijeti maksimalan broj kodova, do iskorištenja svih 20.000 nagradnih kupona, pod uvjetom da su svi registrirani kodovi nabavljeni kroz legitimne kanale prodaje.

Svi zaprimljeni kodovi nalazit će se pod kontrolom Organizatora i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene kanale. Svi kodovi koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni bit će sistemski odbijeni kao nevažeći. U slučaju štamparskih grešaka ili neregularnosti promotivnog zatvarača ili etikete Organizator i njegovi poslovni partneri kao i njihova odjeljenja, pridružena društva, podružnice, zastupnici i agencije neće snositi nikakvu odgovornost.

7. NAGRADE I PRIBLIŽNA MALOPRODAJNA VRIJEDNOST I

Za vrijeme trajanja ove nagradne igre,odvijat će se 4 (četiri) posebna izvlačenja (raffle-a) u kojem učesnici nagradne igre mogu dobiti slijedeće nagrade:

 • NAGRADA

Nagrada

Količina

Cijena s PDV-om

Total

AMICA frižider + zaliha pića (2x 12 Coca-Cola Zero 1L)

3

3496,00 KM

3496,00 KM

 •  NAGRADA

Nagrada

Količina

Cijena s PDV-om

Total

AMICA (ugradbena pećnica + indukcijska ploča)

1

1115,00 KM

1115,00 KM

 •  NAGRADA

Nagrada

Količina

Cijena s PDV-om

Total

GORENJE (blender + kuhalo za vodu + štapni mikser)

1

450,00 KM

450,00 KM

 • NAGRADA

Nagrada

Količina

Cijena s PDV-om

Total

WEBER (roštilj na ugalj + kecelja + rukavica za roštiljanje)

1

1226,00 KM

1226,00 KM

 •  NAGRADA

Nagrada

Količina

Cijena s PDV-om

Total

GORENJE kuhinjski robot

1

569,00 KM

569,00 KM

TOTAL

6.856,00 KM

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Federaciju BiH iznosi 6.856,00 BAM (PDV je uključen u navedeni iznos). Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada u ovom članu predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvatanja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena njihove tržišne vrijednosti ne utječe na navedenu vrijednost nagrada.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim pravilima.

Organizator ili bilo koji privredni subjekt angažiran od organizatora za provedbu nagradne igre ne preuzimaju bilo koji oblik odgovornosti i bilo kakvo pravo na odštetu zbog učešća u nagradnoj igri odnosno preuzimanjem i korištenjem nagrada.

8. IZVLAČENJE NAGRADA

Nagradna izvlačenja za ovu nagradnu igru će se odvijati metodom slučajnog odabira i održati će se u sjedištu Organizatora na adresi : Mostarsko raskršće broj 1, Hadžići, u 4 (četiri) termina (rafflea):

A. dana  9.5.2023. godine  u 12:00 sati za nagrade:

 • AMICA frižider + zaliha pića (2x 12 Coca-Cola Zero 1L) (x2)
 • AMICA (ugradbena pećnica + indukcijska ploča) (x1)

B. dana 22.5.2023. godine u 12:00 sati za nagradu:

 • WEBER (roštilj na ugalj + kecelja + rukavica za roštiljanje) (x1)

C.  dana 5.6.2023. godine u 12:00 sati za nagradu:

 • GORENJE (blender + kuhalo za vodu + štapni mikser) (x1)

C.  dana 26.6.2023. godine u 12:00 sati za nagradu:

 • AMICA frižider + zaliha pića (2x 12 Coca-Cola Zero 1L) (x1)
 • GORENJE kuhinjski robot (x1)

Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet koga odabere Organizator.

Odluka komiteta je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija niti žalba. Pri nagradnom izvlačenju bit će izvučen jedan dobitnik za svaku nagradu.

Svi učesnici koji su uredno aplicirali za učešće u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima ulaze u računarsku bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnog odabira pomoću računarskog programa/aplikacije.

U izvlačenju učestvuju svi učesnici koji su se uredno kombinacijom prikupljenih bodova (shop) i tzv. gemsa kao dodatnih bodova koje učesnik može dobiti igranjem mobilnih igrica unutar same aplikacije, u okviru aplikacije uredno registrirali i podnijeli zahtjev za osvajanje nagrada u okviru pojedinog RAFFLE-a sukladno ovim Pravilima, i to u razdoblju trajanja nagradne igre, odnosno od 20. 3. 2023. u 12.00.00 do 19. 6. 2023. u 12.00.00.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s ovim Pravilima. Zahtjevi za sudjelovanjem u pojedinom RAFFLE-u sukladno ovim Pravilima zaprimljeni izvan perioda trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećim.

Rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrade bit će objavljeni na web-stranici Organizatora: https://ba.coca-colahellenic.com., u roku od 7 dana od dana nagradnog izvlačenja.

9.   OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA

 1. Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni direktno na e-mail adresu koju su unijeli prilikom registracije. Dobitnik je dužan odmah a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi putem e-pošte dostaviti Organizatoru lične podatke, odnosno ime, prezime i podatak o adresi za dostavu nagrade, ukoliko nije drugačije dogovoreno između dobitnika i Organizatora.
  Ako dobitnici nagrade ne dostave Organizatoru lične podatke, odnosno ime, prezime i podatak o adresi za dostavu nagrade u roku od 8 (osam) dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, Organizator će dobitnike ponovno u roku od 8 (osam) dana obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za dostavu ličnih podataka koji ne može biti kraći od 8 (osam) dana niti duži od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti. Ukoliko niti u tom roku ne dostavi lične podatke, odnosno ime, prezime i podatak o adresi za dostavu nagrade, gubi pravo na nagradu čime prestaju sve daljnje obaveze Organizatora prema dobitniku.
  Pravo na nagradu može biti prebačeno na treću osobu putem notarski ovjerene punomoći dobitnika.
 2. Dobitnik nagrade dužan je dati sve potrebne informacije osobi za kontakt Organizatora nagradne igre, kako bi mu se nagrada uspješno uručila. Dobitnik nagrade dužan je dati dokaz o identitetu, te je dužan predočiti dokaz o kupovini promotivnog proizvoda (račun) na osnovu kojeg je stekao pravo učešća u ovoj nagradnoj igri.
 3. Dobitnicima će nagrade biti dostavljene putem brze pošte na kućnu adresu ili direktnim preuzimanjem nagrade od strane Dobitnika, sukladno dogovoru s Organizatorom.
 4. Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Dobitnici u nagradnoj igri prihvataju uvjet da njihova imena, adrese i fotografije mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.
 5. U slučaju da, iz bilo kojeg razloga, nagradni fond nije moguće podijeliti dobitnicima (usljed isteka roka za podizanje, nepostojanje dovoljnog broja učesnika i sl) Organizator će u tom slučaju postupiti u skladu s članom 11. Pravilnika o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16, 63/19, 92/20 i 12/22)
 6. Ova pravila bit će objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Federalnog ministarstva finansija.

Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

10.  PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvata ova pravila. Ako se utvrdi da izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, on se diskvalificira i gubi pravo na nagradu čime prestaju sve daljnje obaveze Organizatora prema Dobitniku.

Učesnici koji su osvojili nagradu u 1 (jednom) od 4 (četiri) nagradna izvlačenja navedena u članu 7, nemaju pravo sudjelovanja u ostalim nagradnim izvlačenjima iz Člana 7 kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika.

11.   POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM
Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu s važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

12. KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA

Učesnici u nagradnoj igri činom učešća u njoj svjesno očituju svoje prihvatanje ovih pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre i na način kako je to opisano u ovim pravilima.

Organizator će podatke obrađivati u skladu s važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka te će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi se osiguralo sigurno korištenje i obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri i u skladu s važećim propisima.

Učesnici prihvatanjem ovih pravila daju svoju saglasnost da ako postanu dobitnik nagrade, Organizator može proslijediti njihove lične podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojene nagrade u nagradnoj igri. Organizator se obavezuje da lične podatke učesnika neće dijeliti s trećim osobama, niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene.

Organizator će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Organizator će lične podatke učesnika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za potpuno provođenje ove nagradne igre.

Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Organizatora ili pozivom na besplatnu informativnu liniju iz člana 14. Pravila, i prihvata da takvo povlačenje saglasnosti uzrokuje nemogućnost daljnjeg učešća u nagradnoj igri.

Svojim učešćem u nagradnoj igri učesnici su saglasni da, ako postanu dobitnik nagrade, njihove lične podatke (ime i prezime) Organizator može objaviti i iskoristiti bez naknade u štampanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Učesnici nagradne igre svojim učešćem pristaju na prikupljanje, upotrebu i objavu njihovih ličnih podataka navedenih u korisničkom profilu u promotivne svrhe povezane s nagradnom igrom i proizvodima koji su uključeni u nagradnu igru.  

13.   OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo jednostrano otkazati nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz javno obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

U slučaju otkazivanja nagradne igre Organizator će o tome obavijestiti učesnike putem službene web-adrese organizatora https://ba.coca-colahellenic.com., ili na drugi odgovarajući način po slobodnom izboru Organizatora. 

U slučaju otkazivanja nagradne igre iz bilo kojeg od gore navedenih razloga Organizator će o tome obavijestiti Federalno ministarstvo finansija.

14.   ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu informativnu liniju Coca-Cole: 080 020 100 svakim radnim danom od 9 do 17 sati u periodu od 20.3.2023. do 19.6.2023. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

Ova pravila stupaju na snagu danom dobivanja saglasnosti Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovina i vrijede do završetka nagradne igre.

“Coca-Cola” je registrirani zaštitni znak kompanije “The Coca-Cola Company”.