Coca-Cola App FIFA WORLD CUP 2022

Coca-Cola App FIFA WORLD CUP 2022

Dobitnici nagradne igre „COCA-COLA APP FIFA WORLD CUP 2022“

Drugo kolo

1

ULTIMATE FOOTBALL EXPERIENCE

Kenan Tihić

Tuzla

2

PS5 + FIFA23 SET

Ivana Bulajić

Krnjeuša

3

Tesla TV 40“

Aldin Sehić

Zenica

 

Dobitnici nagradne igre „COCA-COLA APP FIFA WORLD CUP 2022“

Prvo kolo

1

Like Fan no.1 - STARTER PACK

Admir Balić

Bihać

2

Bubble Fan no.1 - STARTER PACK

Zoran Arežina

Prnjavor

3

ULTIMATE FOOTBALL EXPERIENCE

Jasmin Hido

Papratnica

4

PS5 + FIFA23 SET

Admir Karagić

Sarajevo

5

Bosch Mikrovalna Peć

Mernes Bašić

Sarajevo

6

TV Tesla 40''

Senad Hasanović

Tuzla

 

 “Coca-Cola App FIFA WORLD CUP 2022”

Pravila nagradne igre

1. ORGANIZATOR

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16), ovu nagradnu igru pod nazivom: “Coca-Cola App FIFA WORLD CUP 2022” organizuje i provodi: Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, koju zastupa direktor prodaje Dušan Mitrev (u daljem tekstu: Organizator), ID broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006, uz suglasnost Federalnog Ministarstva Finansija broj UP-05-12-1-1443/22 od 02.11.2022. godine.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra će početi dana 04.11.2022. godine u 00:00 časova, odvijati će se u skladu s ovim Pravilima i završiti se 18.12.2022. godine u 23:59.

Nagradna igra se organizuje i provodi u dva kola:

 • Prvo kolo u periodu od 04.11.2022. do 20.11.2022.
 • Drugo kolo u periodu od 21.11.2022. do 18.12.2022.

3. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizuje se i provodi na cjelokupnom području Federacije Bosne i Hercegovine.

4. PRAVO NA UČEŠĆE

U nagradnoj igri pravo učešća imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Bosni i Hercegovini starije od 16 (šesnaest ) godina koje u periodu trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom mjestu na teritoriji Bosne i Hercegovine kupe jedan ili više proizvoda Organizatora iz člana 5. ovih Pravila i koji za obavljenu kupovinu posjeduju orginalni fiskalni račun.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod nezavisnih partnera koji učestvuju u realizaciji ove nagradne igre, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba.

5. SVRHA ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organizovanja nagradne igre je promocija proizvoda Organizatora iz kategorije gaziranih bezalkoholnih pića i to:  Coca-Cola, Coca-Cola ZERO, Coca-Cola ZERO limun, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO, Fanta Shokata, Fanta Tropicool i Sprite, u plastičnom nepovratnom pakovanju od 500ml PET, kao i u povratnom staklenom pakovanju od 250ml RGB za sljedeće proizvode: Coca-Cola, Coca-Cola ZERO i Fanta Orange.

Promotivni proizvodi su obilježeni na zatvaračima u plastičnom i etiketama u staklenom pakovanju, sa prepoznatljivim promotivnim „Coca-Cola App FIFA WORLD CUP 2022“ naljepnicama i promotivnim zatvaračima.

6. NAČIN UČESTVOVANJA

 1. Kupovinom navedenih proizvoda u promotivnim pakovanjima stiče se pravo na učešće u nagradnoj igri.
 2. Učesnik je dužan pogledati ispod zatvarača u plastičnim pakovanjima, te na poleđini etikete u staklenim pakovanjima, gdje se nalazi desetoocifreni kod.
 3. Učesnik je zatim dužan da preuzme aplikaciju Coca-Cola App sa AppStore-a ili Google Play-a, odnosno putem QR koda koji će se nalaziti na promotivnim materijalima ove promocije. Sve podatke i pravila ove nagradne igre učesnici mogu svakodnevno saznati putem preuzete Coca-Cola App aplikacije, kao i putem korporativne web stranice Organizatora: https://ba.coca-colahellenic.com.
 4. Skupljanjem osvojenih loyalty bodova (Likeovi ili bubleovi)) i/ili tzv. gemsa u okviru Coca-Cola App aplikacije (dalje u tekstu: aplikacija) u različitim kombinacijama, sukladno ovim Pravilima, svaki učesnik ostvaruju pravo na sudjelovanje u nagradnom izvlačenju (tzv. raffle-u) prema svom izboru.
 5. Svaka kupovina proizvoda Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Fanta Tropicool i Sprite u PET ambalaži od 0,50 lit. koji učestvuje u nagradnoj igri, učesnik stiče mogućnost prikupljanja valute „like“ na način i u skladu sa uvjetima iz ovih Pravila. Svaka kupnja jednog od navedenih proizvoda koji su uključeni u nagradnu igru, vrijedi 1like (jedna boca=jedan like). Kupovinom proizvoda Coca-Cola, Coca-Cola Zero ili Fante Orange u RGB ambalaži od 0,25 lit. vrijedi 1 bubble (jedna boca=jedan bubble).
 6. Svaki učesnik može maksimalno kupiti 25 nagradnih kupona za pojedini raffle, a u svakom nagradnom izvlačenju (raffle) može biti uvršteno maksimalno 20.000 nagradnih kupona.
 7. Prilikom registracije, učesnik je dužan otvoriti svoj korisnički profil u aplikaciji i unijeti svoje lične podatke (e-mail adresu, državu prebivališta, datum rođenja i nadimak). Svaki učesnik nagradne igre može imati najviše jedan korisnički profil u okviru aplikacije.
 8. Nakon uspješne registracije učesnik unosi desetoocifreni kod sa promotivnih proizvoda. Svaki kod može biti iskorišten samo jednom u okviru aplikacije. Ako se osvojeni kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istog koda zanemariti.
 9. Učesnik stiče pravo na sudjelovanje u raffle-u (nagradnom izvlačenju) sukladno ovim Pravilima potrošnjom (i) prikupljenih like-ova ili buble-ova odnosno (ii) kombinacije prikupljenih like-ova, ili buble-ova i gemsa kao dodatne valute koju učesnik može dobiti igranjem mobilnih igrica unutar same aplikacije te potrošnjom prikupljenih sunset coinsa (bodova za lojalnost iz prethodnih promocija).
 10. Učesnici nagradne igre u svakom trenutku tokom trajanja mogu u aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih nagrada i grupa nagrada u kojima mogu sudjelovati te način njihova preuzimanja.
 11. Ukoliko se, prilikom registracije, sistemski uspostavi da je učesnik unio pogrešan ili iskorišten kod, pomenuta registracija će se odbiti kao neispravna.
 12. U svakom nagradnom izvlačenju, učesnik može učestvovati za dobijanje maksimalno 2 vrste različitih paketa nagrada odnosno nagrada, s tim da ne može biti jedan dobitnik oba paketa nagrada, te samim tim ukoliko bude izvučen u prvom raffle-u, automatski se taj dobitnik isključuje iz narednog raffle-a.
 13. Svaki učesnik može unijeti maksimalan broj kodova u jednom raffle-u, do iskorištenja svih 20.000 nagradnih kupona, pod uslovom da su svi registrovani kôdovi nabavljeni kroz legitimne kanale prodaje.
 14. Svaki učesnik koji u svom virtualnom novčaniku u okviru aplikacije ima prikupljene a neiskorištene tkz. sunset coinse (bodovi za lojalnost iz prethodnih promocija) , iz prijašnjih kampanja iste može iskoristiti kroz učestvovanje u posebnom raffle-u (nagradnom izvlačenju), koji će u sklopu ove nagradne igre biti organizovano za neiskorištene tkz. „Sunset coinse“ (bodove za lojalnost iz prethodnih promocija). Svaki učesnik koji ima neiskorištene „Sunset coinse“ odnosno bodove za lojalnost iz prethodnih promocija dobit će obavijest putem aplikacije da će iste moći koristiti od 04.11.2022. godine do 18.12.2022. godine. Datumi i vrijeme izvlačenja za ove ranije prikupljene a neiskorištene bodove su precizirani u ovim Pravilima.

Svi zaprimljeni kodovi nalaziće se pod kontrolom Organizatora i biće odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene kanale. Svi kodovi koji su reprodukovani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, biće sistemski odbijeni kao nevažeći. U slučaju štamparskih grešaka ili neregularnosti promotivnog zatvarača ili etikete, Organizator i njegovi poslovni partneri kao i njihova odjeljenja, pridružena društva, podružnice, zastupnici i agencije neće snositi nikakvu odgovornost.

7. IZVLAČENJE NAGRADA

Za vrijeme trajanja ove nagradne igre odvijat će se 2 (dva) posebna izvlačenja (raffle-a) u kojem učesnici nagradne igre mogu dobiti nagrade, i to na način i u vrijednosti kako je to opisano u članu 8. ovih Pravila.

Nagradna izvlačenja će se održati u sjedištu Organizatora na adresi : Mostarsko raskršće broj 1, Hadžići, u dva termina:

 • Za prvo kolo na dan 21.11.2022. godine  u 15:00 sati
 • Za prvo kolo nagradno izvlačenje za prikupljene a neiskorištene “Sunset coinse” (bodovi za lojalnost iz prethodnih promocija) na dan 21.11.2022. u 15:00 sati
 • Za drugo kolo na dan 19.12.2022. godine u 15:00 sati
 • Za drugo kolo nagradno izvlačenje za neiskorištene sunset coinse (bodovi za lojalnost iz prethodnih promocija) na dan 19.12.2022. godine u 15:00 sati

Svaki učesnik u nagradnoj igri može sudjelovati samo pod svojim imenom i prezimenom te učešćem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni lični podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi lični podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

Svaki učesnik može učestvovati u nagradnoj igri (Fifa World Cup 2022) neograničen broj puta s potrošnjom različitih prikupljenih like-ova i bubble-ova ili gemsa na način i pod uvjetima iz ovih Pravila, do iskorištenja ukupnog broja nagradnih kupona po jednom raffle-u kojih je 20.000. Također svaki učesnik koji ima neiskorištene sunset coinse (bodove za lojalnost iz prethodnih promocija) može učestvovati  u nagradnoj igri za isto, neograničen broj puta.

U svakom pojedinom nagradnom izvlačenju sudjeluju nagradni kuponike zaprimljene do 20.11.2022. godine do 23:59:59 sati za prvo kolo, te 18.12.2022. godine za drugo kolo do 23:59:59 sati. Nakon završetka svakog pojedinoga nagradnog izvlačenja brišu se sve nagradne kupone koji su poslane za to nagradno izvlačenje (raffle), te prikupljanje novih za iduće izvlačenje počinje iznova.

Dobitnici će biti izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom. Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet koga odabere Organizator. Odluka komiteta je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija. Pri svakom izvlačenju biće izvučen jedan dobitnik i dva alternativna dobitnika za svaku nagradu. Ukoliko se, prilikom kontaktiranja dobitnika nagrade, uspostavi da je izvučeni dobitnik već osvojio tu vrstu nagrade, kontaktiraće se alternativni dobitnik.

Rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrade biće objavljeni na web stranici Organizatora: https://ba.coca-colahellenic.com., u roku od 7 dana od svakog nagradnog izvlačenja po pojedinom kolu.

 8. NAGRADE I PRIBLIŽNA MALOPRODAJNA VRIJEDNOST

1.        NAGRADE ZA PRVO KOLO – FIFA WORLD CUP

Nagrada

Količina

Cijena sa PDV

Total

PlayStation5 Bundle (2x Dualsense Controller + FIFA23 igrica

1

1.570,55 KM

1.570,55 KM

Mini hladnjak + dres Reprezentacije BIH + Zaliha pića

2

668,48 KM

1.336,96 KM

Samsung TV 43“ + Sony soundbar HT-S400

1

1.357,99 KM

1.357,99 KM

2.         NAGRADE ZA DRUGO KOLO – FIFA WORLD CUP

Nagrada

Količina

Cijena sa PDV

Total

Samsung TV 43“ + Sony soundbar HT-S400

1

1.357,99 KM

1.357,99 KM

PlayStation5 Bundle (2x Dualsense Controller + FIFA23

1

1.570,55 KM

1.570,55 KM

3.         NAGRADE ZA PRVO KOLO – SUNSET COINS (bodovi za lojalnost iz prethodnih kola)

Bosch mikrovalna peć

1

299,52 KM

299,52 KM

Tesla TV 40“

1

485,99 KM

485,99 KM

4.        NAGRADE ZA DRUGO KOLO – SUNSET COINS (bodovi za lojalnost iz prethodnih kola)

Tesla TV 40“

1

485,99 KM

485,99 KM

TOTAL

8.465,54 KM

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Federaciju BiH iznosi 8.465,54 BAM (PDV je uključen u navedeni iznos). Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada iz navedenih grupa nagrada u ovom članu predstavlja tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena njihove tržišne vrijednosti ne utiče na navedenu vrijednost nagrada.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

Organizator nagradne igre ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu u vezi sa učešćem u nagradnoj igri, odnosno preuzimanjem i korištenjem nagrada.

9. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA

 1. Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni direktno na e-mail adresu koji su unijeli prilikom registracije, u roku od 8 dana nakon izvlačenja nagrada. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade niti u dodatnom roku od 7 dana, dobitnik gubi nagradu, a obavještavaju se alternativni dobitnici u narednih 7 dana. Pravo na nagradu može biti prebačeno na treće lice putem notarski ovjerene punomoći dobitnika.
 2. Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre, kako bi mu se nagrada uspješno uručila. Dobitnik nagrade je dužan dati dokaz o identitetu, te je dužan predočiti dokaz o kupovini promotivnog proizvoda (račun), na osnovu kojeg je stekao pravo učešća u ovoj nagradnoj igri.
 3. Dobitnicima će nagrade biti dostavljene putem brze pošte na kućnu adresu u roku od 30 radnih dana, od dana zvanične obavjesti o osvajanju nagrade.
 4. Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Dobitnici u nagradnoj igri prihvataju uslov da njihova imena, adrese i fotografije, mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.
 5. Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Federalnog Ministarstva finansija.

Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

10. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila. Ako se utvrdi da izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se obavještava alternativni dobitnik.

11. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

12. KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA

Učesnici u nagradnoj igri činom učešća u istoj, svjesno očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre i na način kako je to opisano u ovim Pravilima.

Organizator će podatke obrađivati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka  te će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi se osiguralo sigurno korištenje i obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri i u skladu sa važećim propisima.

Učesnici prihvaćanjem ovih Pravila daju svoju saglasnost da, ako postanu dobitnik nagrade, Organizator može proslijediti njihove lične podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojene nagrade u nagradnoj igri. Organizator se obavezuje da lične podatke učesnika neće dijeliti sa trećim osobama, niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene.

Organizator će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Organizator će lične podatke učesnika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za potpunu provedbu ove nagradne igre.

Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Organizatora ili pozivom na besplatnu infoliniju iz člana 14. Pravila, i prihvaća da takvo povlačenje saglasnosti uzrokuje nemogućnost daljnjeg učešća u Nagradnoj igri.

Svojim učešćem u nagradnoj igri učesnici su saglasni da, ako postanu dobitnikom nagrade, njihove lične podatke (ime i prezime) Organizator može objaviti i iskoristiti bez naknade u štampanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Učesnici nagradne igre svojim učešćem pristaju na prikupljanje, upotrebu i objavu njihovih ličnih podataka navedenih u korisničkom profilu u promotivne svrhe povezane s nagradnom igrom i proizvodima koji su uključeni u nagradnu igru.  

13. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz javno obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

U slučaju otkazivanja nagradne igre, Organizator će o tome obavijestiti učesnike putem službene web adrese organizatora https://ba.coca-colahellenic.com.,ili na drugi odgovarajući način po slobodnom izboru Organizatora. 

U slučaju otkazivanja nagradne igre, iz bilo kojeg od gore navedenih razloga, Organizator će o tome obavijestiti Federalno Ministarstvo finansija.

14. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100, svakim radnim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 31.10.2022. do 19.12.2022. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

Ova pravila stupaju na snagu danom dobivanja saglasnosti Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovina i vrijede do završetka nagradne igre.

 

“Coca-Cola” je registrovani zaštitni znak kompanije “The Coca-Cola Company”.
U Sarajevu, 26.10.2022. godine
Broj: 0101-1104/22