Coca-Cola App COKE Studio

Coca-Cola App COKE Studio

Music_HoReCa Music_HoReCa

Dobitnici nagradne igre „COCA-COLA APP COKE STUDIO“

Drugo kolo

1

Samsung Freestyle projektor

Ahmed Efendira

Visoko

2

Samsung Freestyle projektor

Arnela Spahić

Sarajevo

3

Samsung Soundbar S50

Fatima Spahić

Sarajevo

4

Samsung Soundbar S50

Azrina Mujanović

Bijeljina

5

Samsung Soundbar S50

Samra Bekto

Sarajevo

6

Samsung Galaxy S21

Slaviša Pandurević

Sokolac

7

Tesla Led TV

Miljana Marković

Sarajevo

8

Tesla Led TV

Adna Hodžić

Vogošća

 

 

Dobitnici nagradne igre „COCA-COLA APP COKE STUDIO“

Prvo kolo

1

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Amir Kustura

Sarajevo

2

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Sanjin Kršić

Tešanj

3

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Haris Muzur

Sarajevo

4

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Admir Koblišek

Sarajevo

5

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Aleksandar Kebara

Banja Luka

6

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Midhat Husić

Sarajevo

7

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Dino Hatičić

Sarajevo

8

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Bakir Čeljo

Sarajevo

9

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Muhidin Solak

Sarajevo

10

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Ahmed Karić

Orahovica Donja

11

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Enes Muminović

Bugojno

12

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Hajrudin Kadrić

Breza

13

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Bojan Šetka

Gacko

14

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Merima Isanović

Sarajevo

15

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Neđo Petrović

Bratunac

16

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Almedin Ćosić

Pazarić

17

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Dina Husaković

Doboj Istok

18

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Amina Mujezinović

Zenica

19

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

Dobitnici su kontaktirani u skladu s Pravilima nagradne igre, nema povratnog odgovora.  

20

Tesla LED TV

Damir Hasanagić

Tuzla

21

Tesla LED TV

Saša Preradović

Derventa

22

Sony zvučnik

Kenan Čehajić

Sarajevo

23

Sony zvučnik

Dino Hatičić

Sarajevo

24

Garmin vivoactive 4

Berina Cocalić

Sarajevo

25

Bežični mikrofon

Jasmin Hido

Kakanj

26

Bežični mikrofon

Abdulah Homoraš

Goražde

27

Samsung Freestyle

Amra Hrštić

Brčko

28

Samsung  Sound Tower

Toni Vranjić

Mostar

29

Samsung  Sound Tower

Tomislav Sinanović

Žepče

30

Samsung  Sound Tower

Mihailo Blagojević

Bratunac

 

“Coca-Cola App COKE Studio”

Pravila nagradne igre

1. ORGANIZATOR

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16), ovu nagradnu igru pod nazivom: “Coca-Cola App COKE Studio” organizuje i provodi: Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, koju zastupa direktor prodaje Dušan Mitrev (u daljem tekstu: Organizator), ID broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006, uz saglasnost Federalnog Ministarstva finansija broj UP-05-12-1-1164/22, od 10.08.2022. godine.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra će početi dana 10.08.2022. godine u 00:00 časova, odvijati će se u skladu s ovim Pravilima i završiti se 31.10.2022. godine u 23:59.

Nagradna igra se organizuje i provodi u dva kola (nagradna izvlačenja):

 • Prvo kolo u periodu od 10.08.2022. do 20.09.2022.
 • Drugo kolo u periodu od 21.09.2022. do 31.10.2022.

3. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizuje se i provodi na cjelokupnom području Federacije Bosne i Hercegovine.

4. PRAVO NA UČEŠĆE

U nagradnoj igri pravo učešća imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Bosni i Hercegovini starije od 16 (šesnaest ) godina koje u periodu trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom mjestu na teritoriji Bosne i Hercegovine kupe jedan ili više proizvoda Organizatora iz člana 5. ovih Pravila i koji za obavljenu kupovinu posjeduju orginalni fiskalni račun.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod Barlan B-H d.o.o. kao i drugi nezavisni partneri, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba.

5. SVRHA ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organiziranja nagradne igre je promocija proizvoda Organizatora iz kategorije gaziranih bezalkoholnih pića i to:  Coca-Cola, Coca-Cola ZERO, Coca-Cola ZERO limun, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO, Fanta Shokata, Fanta Tropicool i Sprite, u plastičnom nepovratnom pakovanju od 500ml PET, kao i u povratnom staklenom pakovanju od 250ml RGB za sljedeće proizvode: Coca-Cola, Coca-Cola ZERO i Fanta Orange.

Promotivni proizvodi su obilježeni na zatvaračima u plastičnom i etiketama u staklenom pakovanju, sa prepoznatljivim promotivnim „Coca-Cola App“ naljepnicama i promotivnim zatvaračima.

6. NAČIN UČESTVOVANJA

 1. Kupovinom navedenih proizvoda u promotivnim pakovanjima stiče se pravo na učešće u nagradnoj igri.
 2. Učesnik je dužan pogledati ispod zatvarača u plastičnim pakovanjima, te na poleđini etikete u staklenim pakovanjima, gdje se nalazi desetoocifreni kod.
 3. Učesnik je zatim dužan da preuzme aplikaciju Coca-Cola App sa AppStore-a ili Google Play-a, odnosno putem QR koda koji će se nalaziti na promotivnim materijalima ove promocije. Sve podatke i pravila ove nagradne igre učesnici mogu svakodnevno saznati putem preuzete Coca-Cola App aplikacije, kao i putem korporativne web stranice Organizatora: https://ba.coca-colahellenic.com.
 4. Skupljanjem osvojenih loyalty bodova (coinsi) i/ili tzv. gemsa u okviru Coca-Cola App aplikacije (dalje u tekstu: aplikacija) u različitim kombinacijama, sukladno ovim Pravilima, svaki učesnik ostvaruju pravo na sudjelovanje u nagradnom izvlačenju (tzv. raffle-u) prema svom izboru.
 5. Coinsi se koriste na način i u skladu s uslovima iz ovih Pravila i učesnik ima mogućnost da ih u svakom trenutku iskoristi zamjenom za srećku na osnovu koje je ostvario pravo da sudjeluje u nagradnom izvlačenju (tzv. raffle-u) ovisno svom izboru vrste paketa nagrade. Svaka kupovina jedne Coca-Cole, Fanta Orange, Fanta Shokata, Fanta Tropicool i Sprite u PET ambalaži od 0,50 lit. odnosno Coca-Cole ili Fante Orange u RGB ambalaži od 0,25 lit. vrijedi 1 coin (jedna boca=jedan coin). Svaka kupovina jedne Coca-Cole Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange Zero, u PET ambalaži od 0,50 lit. odnosno Coca-Cole Zero u RGB ambalaži od 0,25 lit. vrijedi 2 boda (coinsa) (jedna boca=dva coinsa).
 6. Svaki učesnik može maksimalno kupiti 25 srećki za pojedini raffle, a u svakom nagradnom izvlačenju (raffle) može biti uvršteno maksimalno 25.000 srećki.
 7. Prilikom registracije, učesnik je dužan otvoriti svoj korisnički profil u aplikaciji i unijeti svoje lične podatke (e-mail adresu, državu prebivališta, datum rođenja i nadimak). Svaki učesnik nagradne igre može imati najviše jedan korisnički profil u okviru aplikacije.
 8. Nakon uspješne registracije učesnik unosi desetoocifreni kod sa promotivnih proizvoda. Svaki kod može biti iskorišten samo jednom u okviru aplikacije. Ako se osvojeni kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istog koda zanemariti. Kodovi iz prethodnih promocija odnosno nagradnih igara Organizatora ne mogu se koristiti u ovoj nagradnoj igri.
 9. Učesnik stiče pravo na sudjelovanje u raffle-u (nagradnom izvlačenju) sukladno ovim Pravilima potrošnjom (i) prikupljenih coinsa odnosno (ii) kombinacije prikupljenih coinsa i gemsa kao dodatne valute koju učesnik može dobiti igranjem mobilnih igrica unutar same aplikacije. Način i uvjeti dobivanja gemsa su opisani u dokumentu koji je objavljen na web stranici Organizatora:. https://ba.coca-colahellenic.com.
 10. Učesnici nagradne igre u svakom trenutku tokom trajanja mogu u aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih nagrada i grupa nagrada u kojima mogu sudjelovati te način njihova preuzimanja.
 11. Ukoliko se, prilikom registracije, sistemski uspostavi da je učesnik unio pogrešan ili iskorišten kod, pomenuta registracija će se odbiti kao neispravna.
 12. U svakom nagradnom izvlačenju, učesnik može učestvovati za dobijanje maksimalno 2 vrste različitih paketa nagrade, s tim da ne može biti jedan dobitnik oba paketa nagrada, te samim tip ukoliko bude izvučen u prvom raffle-u, automatski se taj dobitnik isključuje iz narednog raffle-a.
 13. Ukoliko učesnik registruje više identičnih kôdova uvažiće se samo prvi zaprimljeni.
 14. Svaki učesnik može unijeti maksimalan broj kodova u jednom raffle-u, do iskorištenja svih 25.000 srećki, pod uslovom da su svi registrovani kôdovi nabavljeni kroz legitimne kanale prodaje.

Svi zaprimljeni kodovi nalaziće se pod kontrolom Organizatora i biće odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene kanale. Svi kodovi koji su reprodukovani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, biće sistemski odbijeni kao nevažeći. U slučaju štamparskih grešaka ili neregularnosti promotivnog zatvarača ili etikete, Organizator i njegovi poslovni partneri kao i njihova odjeljenja, pridružena društva, podružnice, zastupnici i agencije neće snositi nikakvu odgovornost.

7. IZVLAČENJE NAGRADA

Za vrijeme trajanja ove nagradne igre odvijat će se 2 (dva) posebna izvlačenja (raffle-a) u kojem učesnici nagradne igre mogu dobiti nagrade, i to na način i u vrijednosti kako je to opisano u članu 8. ovih Pravila.

Nagradna izvlačenja će se obaviti u dva termina:

 • Za prvo kolo – 21.09.2022. godine , u sjedištu Organizatora na adresi Mostarsko raskršće broj 1, u 12:00 sati
 • Za drugo kolo – 01.11.2022. godine, u sjedištu Organizatora na adresi Mostarsko raskršće broj 1, u 15:00 sati

Svaki učesnik u nagradnoj igri može sudjelovati samo pod svojim imenom i prezimenom te sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni lični podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi lični podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

Svaki učesnik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s potrošnjom različitih prikupljenih coinsa odnosno tzv. gemsa na način i pod uvjetima iz ovih Pravila, do iskorištenja ukupnog broja srećki po jednom raffle-u kojih je 25.000.

U svakom pojedinom nagradnom izvlačenju sudjeluju srećke zaprimljene do 20.09.2022. godine za prvo kolo te 31.10.2022. godine za drugo kolo do 23:59:59 sati. Nakon završetka svakog pojedinoga nagradnog izvlačenja brišu se sve srećke koji su poslane za to nagradno izvlačenje (raffle), te prikupljanje novih za iduće izvlačenje počinje iznova.

Dobitnici će biti izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom. Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet koga odabere Organizator. Odluka komiteta je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija. Pri svakom izvlačenju biće izvučen jedan dobitnik i dva alternativna dobitnika za svaku nagradu. Ukoliko se, prilikom kontaktiranja dobitnika nagrade, uspostavi da je izvučeni dobitnik već osvojio tu vrstu nagrade, kontaktiraće se alternativni dobitnik.

Rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrade biće objavljeni na web stranici Organizatora: https://ba.coca-colahellenic.com., u roku od 7 dana od svakog nagradnog izvlačenja po pojedinom kolu.

8. NAGRADE I PRIBLIŽNA MALOPRODAJNA VRIJEDNOST

 

I NAGRADE ZA PRVO KOLO

1-       Coca-Cola Music

Nagrada

Količina

Cijena sa PDV

Total

Bežični mikrofon

2

296,01 KM

592,02 KM

Sony Zvučnik

2

369,72 KM

739,44 KM

Tesla TV LED

2

514,80 KM

1.029,60 KM

Samsung Sound Tower

3

532,10 KM

1.596,30 KM

Samsung Freestyle

1

1.849,00 KM

1.849,00 KM

2. Fanta Summer Snacking

Nagrada

Količina

Cijena sa PDV

Total

PlayStation Plus Card 365 Days Hanger

20

129,00 KM

2.580,00 KM

3. Sarajevo Film Festival Promo

Nagrada

Količina

Cijena sa PDV

Total

Garmin vivoactive 4

1

640,00 KM

640,00 KM

 

II NAGRADE ZA DRUGO KOLO

1.        Coca-Cola Music

Nagrada

Količina

Cijena sa PDV

Total

Samsung Galaxy S21

1

1.529,19 KM

1.529,19 KM

Samsung Soundbar

3

379,00 KM

1.137,00 KM

Samsung Freestyle

2

1.849,00 KM

3.698,00 KM

2.        Coin Valuta Raffle

Nagrada

Količina

Cijena sa PDV

Total

Tesla TV Led

2

514,80 KM

1.029,60 KM

TOTAL

16.420,50 KM

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Federaciju BiH iznosi 16.420,50 BAM (PDV je uključen u navedeni iznos). Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada iz navedenih grupa nagrada u ovom članu predstavlja tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena njihove tržišne vrijednosti ne utiče na navedenu vrijednost nagrada.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

Organizator nagradne igre ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu u vezi sa učešćem u nagradnoj igri, odnosno preuzimanjem i korištenjem nagrada.

9. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA

 1. Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni direktno na e-mail adresu koji su unijeli prilikom registracije, u roku od 8 dana nakon izvlačenja nagrada. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade niti u dodatnom roku od 7 dana, dobitnik gubi nagradu, a obavještavaju se alternativni dobitnici u narednih 7 dana. Pravo na nagradu može biti prebačeno na treće lice putem notarski ovjerene punomoći dobitnika.
 2. Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre, kako bi mu se nagrada uspješno uručila. Dobitnik nagrade je dužan dati dokaz o identitetu, te je dužan predočiti dokaz o kupovini promotivnog proizvoda (račun), na osnovu kojeg je stekao pravo učešća u ovoj nagradnoj igri.
 3. Dobitnicima će nagrade biti dostavljene putem brze pošte na kućnu adresu u roku od 30 radnih dana, od dana zvanične obavjesti o osvajanju nagrade.
 4. Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Dobitnici u nagradnoj igri prihvataju uslov da njihova imena, adrese i fotografije, mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.
 5. Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Federalnog Ministarstva finansija.

 Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

10. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila. Ako se utvrdi da izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se obavještava alternativni dobitnik.

11. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

12. KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA

Učesnici u nagradnoj igri činom učešća u istoj, svjesno očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre i na način kako je to opisano u ovim Pravilima.

Organizator će podatke obrađivati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka  te će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi se osiguralo sigurno korištenje i obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri i u skladu sa važećim propisima.

Učesnici prihvaćanjem ovih Pravila daju svoju saglasnost da, ako postanu dobitnik nagrade, Organizator može proslijediti njihove lične podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojene nagrade u nagradnoj igri. Organizator se obavezuje da lične podatke učesnika neće dijeliti sa trećim osobama, niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene.

Organizator će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Organizator će lične podatke učesnika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za potpunu provedbu ove nagradne igre.

Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Organizatora ili pozivom na besplatnu infoliniju iz člana 14. Pravila, i prihvaća da takvo povlačenje saglasnosti uzrokuje nemogućnost daljnjeg učešća u Nagradnoj igri.

Svojim učešćem u nagradnoj igri učesnici su saglasni da, ako postanu dobitnikom nagrade, njihove lične podatke (ime i prezime) Organizator može objaviti i iskoristiti bez naknade u štampanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Učesnici nagradne igre svojim učešćem pristaju na prikupljanje, upotrebu i objavu njihovih ličnih podataka navedenih u korisničkom profilu u promotivne svrhe povezane s nagradnom igrom i proizvodima koji su uključeni u nagradnu igru.  

13. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz javno obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

U slučaju otkazivanja nagradne igre, Organizator će o tome obavijestiti učesnike putem službene web adrese organizatora https://ba.coca-colahellenic.com.,ili na drugi odgovarajući način po slobodnom izboru Organizatora. 

U slučaju otkazivanja nagradne igre, iz bilo kojeg od gore navedenih razloga, Organizator će o tome obavijestiti Federalno Ministarstvo finansija.

14. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100, svakim radnim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 10.08.2022. do 31.10.2022. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

Ova pravila stupaju na snagu danom dobivanja saglasnosti Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovina i vrijede do završetka nagradne igre.

“Coca-Cola” je registrovani zaštitni znak kompanije “The Coca-Cola Company”.
U Sarajevu, 01.08.2022. godine
Broj: 0101- 890/22