COCA-COLA APP 2021 IV

COCA-COLA APP 2021 IV

Dobitnici nagradne igre „COCA-COLA APP 2021 IV“

1

Technology paket

Viktoria Marjanović
Ljubače 158
75 214 Tuzla

2

Coca-Cola App –  Fashion Set

Ermin Dzambasovic
Hasana Brkica 13
7100  Sarajevo

3

Coca-Cola App –  Fashion Set

Faruk Ćosović
Nahorevska 250
Sarajevo 71000  

4

Coca-Cola App –  Fashion Set

Nedim Pešto
Semira Frašte 18
71000Sarajevo

5

Coca-Cola App –  Fashion Set

Amer Hadžović
Bakarevica 28
71000 Sarajevo

6

Coca-Cola App –  Fashion Set

Andjela Babic
Vojvode Radomira Putnika broj 52
Istočno Sarajevo 71123

7

Coca-Cola App –  Beauty Set

Toni Vranjić
dr. Ante Starcevica bb
88000 Mostar

8

Coca-Cola App –  Beauty Set

Abida Vejzagic
Timurhanova 5
Sarajevo 71000

9

Coca-Cola App –  Beauty Set

Muamer bosankić
Breze 152
75211, Kiseljak kod tuzle

10

Coca-Cola App –  Fanta Set

Josip Nedić
Ostružanska 38
76 272, Tolisa

11

Coca-Cola App –  Fanta Set

Sergej Blagojević
Šušnjari bb
Banja Luka 78253

12

Nagradna igra Fanta Halloween - TRICK OR TREAT

Amar Kolenda
Lješevo bb
Podlugovi 71387

13

Nagradna igra Fanta Halloween - TRICK OR TREAT

Zorana rubin
Gornja lamovita bb
79204 gornja lamovita (Prijedor) 

14

Nagradna igra Fanta Halloween - TRICK OR TREAT

Ena Peskić 
Fra Marijana Šunjića 11 /3
72290 Novi Travnik 

15

Nagradna igra Fanta Halloween - TRICK OR TREAT

Amina Ajanović
Asima Ferhatovića 21
Sarajevo 71000

16

Nagradna igra Fanta Halloween - TRICK OR TREAT

Mernes Bašić
Žagrići 35
Sarajevo 71000