Coca-Cola App 2021 III

Coca-Cola App 2021 III

Dobitnici nagradne igre Coca-Cola App 2021 III

VRSTA NAGRADE

1

Music&Fun nagrada

Drazen Radic
 Banja Luka

Sony BT slusalice WH1000XM3 crne
Firefly A 200 1.0, romobil, crna

 

2

Music&Fun nagrada

Sakib Avdić
Sarajevo 

Sony BT slusalice WH1000XM3 crne
Firefly A 200 1.0, romobil, crna

 

3

Music&Fun nagrada

Džejna Prasko
Sarajevo

Sony BT slusalice WH1000XM3 crne
Firefly A 200 1.0, romobil, crna

 

4

Music&Fun nagrada

Mario Karačić
Mostar 

Deezer premium pretplata 12mj
Sony BT zvucnik SRSXB43
TAF vaucer 300KM

 

5

Music&Fun nagrada

Vedran Bjeloš
Sarajevo

Deezer premium pretplata 12mj
Sony BT zvucnik SRSXB43
TAF vaucer 300KM

 

6

Music&Fun nagrada

Sanela Burko
Bugojno 

Deezer premium pretplata 12mj
Sony BT zvucnik SRSXB43
TAF vaucer 300KM

 

7

Music&Fun nagrada

Robert Tipuric
Mostar

Deezer premium pretplata 12mj
Sony BT zvucnik SRSXB43
TAF vaucer 300KM

 

8

Music&Fun nagrada

Minela Gadžo
Sarajevo 

Golden kartica - Filmovi dostupni u: BiH (187 filmova)
Shooping vaucer 500KM

 

9

Music&Fun nagrada

Sahrudina Mukabel
Sarajevo 

Golden kartica - Filmovi dostupni u: BiH (187 filmova)
Shooping vaucer 500KM

 

10

Music&Fun nagrada

Nezira Avdić
Ilidža 

Golden kartica - Filmovi dostupni u: BiH (187 filmova)
Shooping vaucer 500KM

 

11

Music&Fun nagrada

Muamer Bosankic
Kiseljak Tuzla 

Golden kartica - Filmovi dostupni u: BiH (187 filmova)
Shooping vaucer 500KM

 

12

Music&Fun nagrada

Josip Skoko
Ljubuški 

Golden kartica - Filmovi dostupni u: BiH (187 filmova)
Shooping vaucer 500KM

 

13 Music&Fun nagrada

Nermin Đulić
Sarajevo

Deezer premium pretplata 12mj
Sony BT zvucnik SRSXB43
TAF vaucer 300KM

 
14 Music&Fun nagrada

Hajrudin Kadrić
Breza

Sony BT slusalice WH1000XM3 crne
Firefly A 200 1.0, romobil, crna

 

 

“Coca-Cola App 2021 III”

Pravila nagradne igre

 

1. ORGANIZATOR

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16), ovu nagradnu igru pod nazivom: “Coca-Cola App 2021 III” organizuje i provodi: Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, koju zastupa direktor prodaje Dušan Mitrev (u daljem tekstu: Organizator), ID broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra započinje 01.08.2021. u 00:00 godine i traje do 03.10.2021. godine - 11:59.59 (podne) a u pogledu nagrade „Music&Fun nagrada“ u periodu od 01.08.2021. u 00:00 do 13. 08.2021. u 11:59:59.

3. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizuje se i provodi na cjelokupnom području Federacije Bosne i Hercegovine.

4. PRAVO NA UČEŠĆE

U nagradnoj igri pravo učešća imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Bosni i Hercegovini starije od 16 (šesnaest )godina.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod Barlan B-H d.o.o. kao i drugi nezavisni partneri, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba.

5. SVRHA ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organiziranja nagradne igre je promocija proizvoda Organizatora iz kategorije gaziranih bezalkoholnih pića i to:  Coca-Cola, Coca-Cola ZERO, Coca-Cola ZERO limun, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO, Fanta Shokata, Fanta Tropicool i Sprite, u plastičnom nepovratnom pakovanju od 0,50 Lit. (0,50 L PET), kao i u povratnom staklenom pakovanju od 0,25 Lit. (0,25 L RGB) za sljedeće proizvode: Coca-Cola, Coca-Cola ZERO i Fanta Orange.

Promotivni proizvodi su obilježeni na zatvaračima u plastičnom i etiketama u staklenom pakovanju, sa prepoznatljivim promotivnim „Coca-Cola App“ naljepnicama i promotivnim zatvaračima bijele i crne boje sa otisnutom porukom: „Pogledaj ispod zatvarača“.                                

6. NAČIN UČESTVOVANJA

 1. Kupovinom navedenih proizvoda u promotivnim pakovanjima stiče se pravo na učešće u nagradnoj igri.
 2. Učesnik je dužan pogledati ispod zatvarača u plastičnim pakovanjima, te na poleđini etikete u staklenim pakovanjima, gdje se nalazi desetoocifreni kod.
 3. Učesnik je zatim dužan da preuzme aplikaciju Coca-Cola App sa AppStore-a ili Google Play-a, odnosno putem QR koda koji će se nalaziti na promotivnim materijalima ove promocije. Sve podatke i pravila ove nagradne igre učesnici mogu svakodnevno saznati putem preuzete Coca-Cola App aplikacije, kao i putem korporativne web stranice Organizatora: https://ba.coca-colahellenic.com.
 4. Skupljanjem osvojenih loyalty bodova (coinsi) i/ili tzv. gemsa u okviru Coca-Cola App aplikacije (dalje u tekstu: aplikacija) u različitim kombinacijama, sukladno ovim Pravilima, svaki učesnik ostvaruju pravo na sudjelovanje u nagradnom izvlačenju (tzv. raffle-u) prema svom izboru.
 5. Coinsi se koriste na način i u skladu s uslovima iz ovih Pravila i učesnik ima mogućnost da ih u svakom trenutku iskoristi zamjenom za srećku na osnovu koje je ostvario pravo da sudjeluje u nagradnom izvlačenju (tzv. raffle-u) ovisno o svom izboru vrste paketa nagrade. Svaka kupovina jedne Coca-Cole, Fanta Orange, Fanta Shokata, Fanta Tropicool i Sprite u PET ambalaži od 0,50 lit. odnosno Coca-Cole ili Fante Orange u RGB ambalaži od 0,25 lit. vrijedi 1 coin (jedna boca=jedan coin). Svaka kupovina jedne Coca-Cole Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange Zero, u PET ambalaži od 0,50 lit. odnosno Coca-Cole Zero u RGB ambalaži od 0,25 lit. vrijedi 2 boda (coinsa) (jedna boca=dva coinsa).
 6. Svaki učesnik može maksimalno kupiti 25 srećki za pojedini raffle, a u svakom nagradnom izvlačenju (raffle) može biti uvršteno maksimalno 30.000 srećki.
 7. Prilikom registracije, učesnik je dužan otvoriti svoj korisnički profil u aplikaciji i unijeti svoje lične podatke (e-mail adresu, državu prebivališta, datum rođenja i nadimak). Svaki učesnik nagradne igre može imati najviše jedan korisnički profil u okviru aplikacije.
 8. Nakon uspješne registracije učesnik unosi desetoocifreni kod sa promotivnih proizvoda. Svaki kod može biti iskorišten samo jednom u okviru aplikacije. Ako se osvojeni kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istog koda zanemariti. Kodovi iz prethodnih promocija odnosno nagradnih igara Organizatora ne mogu se koristiti u ovoj nagradnoj igri.
 9. Učesnik stiče pravo na sudjelovanje u raffle-u (nagradnom izvlačenju) sukladno ovim Pravilima potrošnjom (i) prikupljenih coinsa odnosno (ii) kombinacije prikupljenih coinsa i tzv. gemsa kao dodatne valute koju učesnik može dobiti igranjem mobilnih igrica unutar same aplikacije. Način i uvjeti dobivanja gemsa su opisani u dokumentu koji je objavljen na web stranici Organizatora:. https://ba.coca-colahellenic.com.
 10. Učesnici nagradne igre u svakom trenutku tokom trajanja mogu u aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih nagrada i grupa nagrada u kojima mogu sudjelovati te način njihova preuzimanja.
 11. Ukoliko se, prilikom registracije, sistemski uspostavi da je učesnik unio pogrešan ili iskorišten kod, pomenuta registracija će se odbiti kao neispravna.
 12. U svakom nagradnom izvlačenju, učesnik može učestvovati za dobijanje maksimalno 2 vrste različitih paketa nagrade, s tim da ne može biti jedan dobitnik oba paketa nagrada, te samim tim ukoliko bude izvučen u prvom raffle-u, automatski se taj dobitnik isključuje iz narednog raffle-a.
 13. Ukoliko učesnik registruje više identičnih kôdova uvažiće se samo prvi zaprimljeni.
 14. Svaki učesnik može unijeti maksimalan broj kodova u jednom raffle-u, do iskorištenja svih 30.000 srećki, pod uslovom da su svi registrovani kôdovi nabavljeni kroz legitimne kanale prodaje.

Svi zaprimljeni kodovi nalaziće se pod kontrolom Organizatora i biće odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene kanale. Svi kodovi koji su reprodukovani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, biće sistemski odbijeni kao nevažeći. U slučaju štamparskih grešaka ili neregularnosti promotivnog zatvarača ili etikete, Organizator i njegovi poslovni partneri kao i njihova odjeljenja, pridružena društva, podružnice, zastupnici i agencije neće snositi nikakvu odgovornost.

7. IZVLAČENJE NAGRADA

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira 03.10.2021.  za sve nagrade osim za „Music&Fun nagrada” za što će se izvlačenje odvijati metodom slučajnog odabira na dan 13.08.2021. godine.

Svaki učesnik u nagradnoj igri može sudjelovati samo pod svojim imenom i prezimenom te sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni lični podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi lični podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

Svaki učesnik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s potrošnjom različitih prikupljenih coinsa odnosno tzv. gemsa na način i pod uvjetima iz ovih Pravila, do iskorištenja ukupnog broja srećki po jednom raffle-u kojih je 30.000.

U nagradnom izvlačenju sudjeluju srećke zaprimljene do 03.10.2021. godine - 11:59.59 sati (podne) a u pogledu nagrade „Music&Fun nagrada”  do 13.08.2021 11:59:59 sati (podne).
Nakon završetka svakog pojedinoga nagradnog izvlačenja brišu se sve srećke koji su poslane za to nagradno izvlačenje (raffle), te prikupljanje novih za iduće izvlačenje počinje iznova.

Svi srećke zaprimljene nakon navedenog perioda, neće se uzeti u razmatranje za raffle u ovoj konkretnoj nagradnoj igri, ali ostaje im mogućnost za naredna mjesečna nagradna izvlačenja u eventualnoj novoj nagradnoj igri.

Dobitnici nagradne igre će biti izvučeni metodom slučajnog odabira pomoću računarskog sistema/aplikacije. Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet koga odabere Organizator. Komitet će provjeriti je li dobitnik učestvovao u nagradnoj igri u skladu s ovim Pravilima. Zahtjevi za učestvovanjem u pojedinom RAFFLE-u sukladno ovim Pravilima zaprimljeni izvan perioda trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom učesniku koji ima pravo na nagradu.

Odluka komiteta je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija. Pri svakom izvlačenju biće izvučen jedan dobitnik i dva alternativna dobitnika za svaku nagradu.

Ukoliko se, prilikom kontaktiranja dobitnika nagrade, uspostavi da je izvučeni dobitnik već osvojio tu vrstu nagrade, kontaktiraće se alternativni dobitnik.

Sve nagrade obezbijeđene za potrebe promocije će biti izvučene i dodijeljene legitimnim dobitnicima, a isti će biti zvanično objavljeni u dnevnim novinama u roku od 15 dana, od dana izvlačenja.

8. NAGRADA I PRIBLIŽNE MALOPRODAJNE VRIJEDNOSTI

NAGRADA 1

KOLIČINA

VRIJEDNOST sa PDV-OM po komadu

TOTAL VRIJEDNOST

S PDV-OM

Deezer session ulaznice za koncert uzivo

100

26

2.600,00 KM

NAGRADA 2

KOLIČINA

VRIJEDNOST S PDV-OM po komadu

TOTAL VRIJEDNOST

S PDV-OM

Music&Fun nagrada

 

822,65

3.290,60 KM

Sony BT slusalice WH1000XM3 crne

4

683

2.732,00 KM

Firefly A 200 1.0, romobil, crna

4

139,65

558,60 KM

NAGRADA 3

KOLIČINA

VRIJEDNOST S PDV-OM po komadu

TOTAL VRIJEDNOST

S PDV-OM

Music&Fun nagrada

1

                      900,00 BAM

4.030,00 KM

Deezer premium pretplata 12mj

5

117

585,00 KM

Sony BT zvucnik SRSXB43

5

389

1.945,00 KM

TAF vaucer 300KM

5

300

1.500,00 KM

NAGRADA 4

KOLIČINA

VRIJEDNOST S PDV-OM po komadu

TOTAL VRIJEDNOST

S PDV-OM

Music&Fun nagrada

 

800

4.000,00 KM

Golden kartica - Filmovi dostupni u / Films dostupni u: BiH (187 filmova)

5

300

1.500,00 KM

Shooping vaucer

5

500

2.500,00 KM

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Federaciju BiH iznosi 13.920,60 BAM (PDV je uključen u navedeni iznos). Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada iz navedenih grupa nagrada u ovom članu predstavlja tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena njihove tržišne vrijednosti ne utiče na navedenu vrijednost nagrada.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

9. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA

 • Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni direktno na e-mail adresu koji su unijeli prilikom registracije, u roku od 8 dana nakon izvlačenja nagrada. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 7 dana, dobitnik gubi nagradu, a obavještavaju se alternativni dobitnici u narednih 7 dana. Pravo na nagradu može biti prebačeno na treće lice putem notarski ovjerene punomoći dobitnika.
 • Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre, kako bi mu se nagrada uspješno uručila. Dobitnik nagrade je dužan dati dokaz o identitetu, te je dužan predočiti dokaz o kupovini promotivnog proizvoda (račun), na osnovu kojeg je stekao pravo učešća u ovoj nagradnoj igri.

 

 • Dobitnicima će nagrade biti dostavljene putem brze pošte na kućnu adresu u roku od 30 radnih dana, od dana zvanične obavjesti o osvajanju nagrade.
 • Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Dobitnici u nagradnoj igri prihvataju uslov da njihova imena, adrese i fotografije, mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.

 

 • Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Federalnog Ministarstva finansija.

Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

10.   POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

11.   OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, distribucija nagrada biće odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, nezavisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati. U slučaju otkazivanja nagradne igre, iz bilo kojeg od gore navedenih razloga, Organizator je dužan da pravovremeno o tome obavijesti Federalno Ministarstvo finansija.

12.   ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100, svakim radnim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 01.08.2021. do 03.08.2021. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

“Coca-Cola” je registrovani zaštitni znak kompanije “The Coca-Cola Company”.

 

U Sarajevu, 23.07.2021. godine
Broj: 0101- 775/21