OSVOJI MOTOGP SILVERSTONE ISKUSTVO!

OSVOJI MOTOGP SILVERSTONE ISKUSTVO!

Dobitnik

Ime nagrade Ime dobitnika Prezime dobitnika Grad
Putovanje na MotoGP Silverstone Aleksandar Knežević Banja Luka

Untitled Document

 

1. ORGANIZATOR

365 BTL d.o.o. Banja Luka (JIB: 4403264050008), Braće Pišteljića br. 1, 78000 Banja Luka, organizator je nagradne igre pod nazivom „OSVOJI MOTOGP SILVERSTONE ISKUSTVO“.

Nagradna igra priređuje se s ciljem unapređenja prodaje i promocije proizvoda COCA-COLE, a u skladu s članom 95. i 96. Zakona o igrama na sreću RS (Službeni glasnik Republike Srpske br. 22/2019).

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra započinje 15.02.2023. godine i traje do 31.03.2023. godine.

3. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizira se i provodi na cjelokupnom području Republike Srpske (u daljem tekstu: RS).

4. PRAVO NA UČEŠĆE

U nagradnoj igri pravo učešća imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Bosni i Hercegovini starije od 16 (šesnaest) godina koje u periodu trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom mjestu kupe jedan ili više proizvoda Organizatora iz člana 5. ovih pravila i koje za obavljenu kupovinu posjeduju originalni fiskalni račun u papirnoj formi kao dokaz stjecanja prava na učešće.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod nezavisnih partnera koji učestvuju u realizaciji ove nagradne igre, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba (supružnici, djeca i roditelji te braća i sestre ako žive s njima u zajedničkom domaćinstvu).
Organizator zadržava pravo po vlastitom nahođenju izvršiti provjeru gore navedenih činjenica.

5. SVRHA ORGANIZIRANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organiziranja nagradne igre je promocija proizvoda Monster iz kategorije energetskih pića i to:  Monster Energy, Monster Ultra White, Monster The Doctor, Monster Hamilton, Monster Mango Loco, Monster Pipeline Punch, Monster Ultra Blue, Monster Pacific Punch, Monster Ultra Paradise, u nepovratnom aluminijskom pakiranju od 0,5 l (0,5 L CAN).

6. NAČIN UČESTVOVANJA

 1. Kupovinom navedenih Monster proizvoda u maloprodajnim objektima na teritoriji Republike Srpske kupac stječe pravo na učešće u nagradnoj igri.
 2. Učesnik se registrira putem korporativne internetske stranice: www.monsterenergypromotion.ba.
 3. Prilikom registracije učesnik je dužan unijeti sljedeće lične podatke:
  • Ime i prezime,
  • Mjesto i adresu prebivališta,
  • Godinu rođenja,
  • Adresu elektroničke pošte (e-mail),
  • Broj mobilnog telefona i
  • Br. fiskalnog računa kao potvrdu kupovine.
 4. Po ispravnom unosu učesnik će primiti povratnu elektroničku poštu (e-mail) kojom se obavještava da je njegova registracija zaprimljena i da uredno učestvuje u nagradnoj igri sljedećeg sadržaja:
  „Tvoj je kod registriran. Prati www.monsterenergypromotion.ba za informacije o dobitnicima.“
 5. Ako je učesnik unio pogrešan, iskorišten ili neispravan fiskalni račun, primit će povratni e-mail u kojem se obavještava da nije uspješno registriran za učešće u nagradnoj igri, sljedećeg sadržaja:
  „Tvoj kod nažalost nije važeći. Unesi ispravan kod s fiskalnog računa za prijavu”.
 6. Uspješnom registracijom učesnik učestvuje u izvlačenju nagrada 07.04.2023. godine.
 7. Dobitnik se obavještava putem telefona, a na osnovi broja mobilnog telefona koji je naveden prilikom registracije.
  Ako je dobitnik naveo neispravan broj, kontaktirat će se alternativni dobitnik.
 8. Učesnik je dužan sačuvati račun od kupovine kao dokaz o učešću u nagradnoj igri.

7. IZVLAČENJE NAGRADA

Dana 07.04.2023. godine održat će se izvlačenje nagrada na adresi: Mostarsko raskršće broj 1, 71 240 Hadžići.

Dobitnici će biti izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom.

Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet koji odabere Organizator i Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo. Odluka komiteta je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija.
Prilikom izvlačenja bit će izvučeni i alternativni dobitnici, u slučaju potrebe za njihovim kontaktiranjem.

8. NAGRADE I MALOPRODAJNA VRIJEDNOST

R. br.

Nagrada

Količina

Vrijednost   u KM                           (s PDV-om)

Ukupna vrijednost      u KM                                                                   (s PDV-om)

1

Putovanje na MOTOGP Silverstone

1

5.000,00

5.000,00

2

                                                                         Grand total u KM (s PDV-om)

5.000,00

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Republiku Srpsku iznosi 5.000,00 KM (PDV je uključen u navedeni iznos).

Navedena vrijednost nagrade u ovom članu predstavlja tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvatanja ovih pravila.

Nagrada uključuje plaćen let, smještaj, prijevoz, VIP Monster tretman, Monster energy pristup stazi, ulaznice za tribine i premijum pogled na utrku.

Eventualna kasnija promjena njihove tržišne vrijednosti ne utječe na navedenu vrijednost nagrada.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim pravilima.

Organizator, osobe zaposlene kod Coca-Cole HBC B-H d.o.o. Sarajevo, kao i drugi nezavisni partneri u reklamnim agencijama uključeni u ovu promociju ne preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu u vezi s učešćem u nagradnoj igri, odnosno preuzimanjem i korištenjem nagrada.

9. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA

 1. Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni direktno na broj kontakt-telefona i e-mail adresu koji su unijeli prilikom registracije, u roku od 7 (sedam) dana nakon dana (datuma) izvlačenja nagrada. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od sedam dana, dobitnik gubi nagradu, a obavještavaju se alternativni dobitnici u narednih sedam dana. Pravo na nagradu može biti prebačeno na treću osobu putem notarski ovjerene punomoći dobitnika.
 2. Dobitnik nagrade dužan je dati sve potrebne informacije kontakt-osobi Coca-Cole HBC B-H d.o.o. Sarajevo kako bi mu se nagrada uspješno uručila.
  Dobitnik nagrade dužan je poslati dobitni račun od kupovine kao svojevrstan dokaz.
 3. Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru i Coca-Coli HBC B-H d.o.o. Sarajevo da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.  
 4. Dobitnici u nagradnoj igri prihvataju uvjet da njihova imena, adrese i fotografije mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od Organizatora, Coca-Cole HBC B-H d.o.o. Sarajevo i pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri.
 5. Organizator će prikupljanje, obradu i evidenciju ličnih podataka provoditi isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
 6. Ova pravila bit će objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Republike Srpske po dobijanju saglasnosti Republičke Uprave za igre na sreću RS.

U slučaju spora nadležan je Sud u Banjoj Luci.

10.   POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu s važećim zakonskim propisima.

Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu.

Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

11.   OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo jednostrano otkazati nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje, ako bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile.

Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, distribucija nagrada bit će odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, nezavisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem.

U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

U slučaju otkazivanja nagradne igre iz bilo kojeg od gore navedenih razloga Organizator je dužan pravovremeno o tome obavijestiti Republičku Upravu za igre na sreću Republike Srpske.

12. KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA

Učesnici u nagradnoj igri činom učešća u njoj svjesno očituju svoje prihvatanje ovih pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Coca-Colu HBC B-H d.o.o. Sarajevo da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre i na način kako je to opisano u ovim pravilima.

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo podatke će obrađivati u skladu s važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka te će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi se osiguralo sigurno korištenje i obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri i u skladu s važećim propisima.

Učesnik prihvatanjem ovih Pravila daje svoju saglasnost da, ako postane dobitnik nagrade, Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo može proslijediti njihove lične podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojene nagrade u nagradnoj igri.

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo i Organizator obavezuju se da lične podatke učesnika neće dijeliti s trećim osobama niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene.

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo i Organizator poduzet će sve razumne mjere kako bi osigurali da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo i Organizator lične podatke učesnika čuvat će onoliko vremena koliko je potrebno za potpunu provedbu ove nagradne igre.

Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo i/ili Organizatora ili pozivom na besplatnu informativnu liniju iz člana 13. Pravila, i prihvata da takvo povlačenje saglasnosti uzrokuje nemogućnost daljnjeg učešća u nagradnoj igri.

Svojim učešćem u nagradnoj igri učesnici su saglasni da, ako postanu dobitnik nagrade, njihove lične podatke (ime i prezime) Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo i Organizator mogu objaviti i iskoristiti bez naknade u štampanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu.

Učesnici nagradne igre svojim učešćem pristaju na prikupljanje, upotrebu i objavu njihovih ličnih podataka navedenih u korisničkom profilu u promotivne svrhe povezane s nagradnom igrom i proizvodima koji su uključeni u nagradnu igru.  

13.   ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova zvanična pravila nagradne igre obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu informativnu liniju Coca-Cole: 080 020 100 ili putem e-mail: [email protected] svakim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 15.02.2023 do 31.03.2023. godine.

Odluke Organizatora i Coca-Cole HBC B-H d.o.o. Sarajevo, donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre, konačne su i obavezujuće za sve učesnike.