VIJESTI

Coca-Cola HBC se obavezuje na nultu emisiju stakleničkih gasova do 2040.

Coca-Cola HBC commits to NetZeroby40 Coca-Cola HBC commits to NetZeroby40

Coca-Cola HBC  je danas najavila da se obavezuje na postizanje nulte stope stakleničkih gasova u cijelom svom lancu vrijednosti do 2040. godine.

Putem postojećeg, odobrenog naučno utemeljenog cilja, do 2030. godine kompanija će za 25% smanjiti svoje emisije u lancu vrijednosti u opsezima 1,2 i 3*, uz dodatno smanjenje od 50% u narednoj deceniji.  Kako bi se riješilo 90% emisija u opsegu 3 koje su rezultat postupaka trećih strana, Coca-Cola HBC će proširiti svoju sadašnju saradnju s dobavljačima. Tamo gdje se emisije ne mogu u potpunosti eliminisati, kompanija će ih umanjiti ulaganjem u druge mjere zaštite klime.

Zoran Bogdanovic_CEO_CCHBC Zoran Bogdanovic_CEO_CCHBC

Komentarišući najavu, Zoran Bogdanović, generalni izvršni direktor Coca-Cole HBC navodi: „Ova obaveza je krajnje odredište putovanja koje smo započeli prije mnogo godina. U potpunosti je usklađena sa našom filozofijom da podržimo društveno-ekonomski razvoj naših zajednica i napravimo pozitivniji uticaj na okoliš.  Oboje je ključno za naš budući rast. Iako nemamo sve odgovore, naš plan, rezultati koje smo postigli i partnerski pristup nam ulijevaju pouzdanje da ćemo uspjeti”.

Jasan plan

Kako bi postigla svoj cilj Coca-Cola HBC će:

  • Uložiti 250 miliona eura u inicijative za smanjenje emisija stakleničkih gasova do 2025.
  • Dekarbonizovati dalje svoje poslovanje prelaskom na 100% obnovljivu električnu energiju i niskokarbonske izvore energije kroz stalna poboljšanja i inovacije u oblasti energetske efikasnosti.
  • Ubrzati svoje putovanje ka kružnijem pristupa ambalaži s nižim udjelom karbona većom upotrebom rPET ambalaže, usvajanjem opcija bez ambalaže i opcija ponovnog punjenja, uklanjanjem plastike u sekundarnoj ambalaži.
  • Uvesti energetski efikasne i ekološki prihvatljive frižidere za kupce. 
  • Smanjiti emisije iz sastojaka poljoprivrednog podrijetla . 
  • Provesti program Green fleet kako bi svoj vozni park prebacili na alternative koje su potpuno bez ili su sa niskim udjelom karbona. 

Osim toga, Coca-Cola HBC uvela je ciljeve smanjenja emisije CO2 kao jedan od elemenata u svojim dugoročnim poticajnim planovima.

Izuzetni rezultati

Coca-Cola HBC je jedna od prvih kompanija koja se obavezala i ostvarila naučno utemeljene ciljeve.  U posljednjoj deceniji, kompanija je prepolovila svoje direktne emisije, a plan redukcije CO2 do 2030. godine već je podržan i odobren u skladu s nastojanjem da se porast globalne temperature ograniči na 1,5 °C iznad razine prije industrijske revolucije. U martu 2021. godine Coca-Cola HBC je prema Dow-Jonesovom indeksu održivosti ocijenjena kao najodrživija svjetska kompanija za proizvodnju pića, po peti put u posljednjih sedam godina, čime je postigla svoju najveću ocjenu ikada. Takođe je rangirana među najboljima u održivosti po ESG parametrima kao što su CDP, MSCI ESG i FTSE4Good.  

* U skladu s metodologijom koju koristimo, razlikujemo tri kategorije izvora emisija stakleničkih gasova koje mjerimo i o kojima izvještavamo:

  • opseg 1 – direktne emisije koje dolaze od goriva korištenog u našim punionicama, uredima i distribucijskim centrima, kao i od goriva našeg voznog parka
  • opseg 2 – indirektne emisije koje su rezultat naših poslovnih aktivnosti, struja i ostali izvori energije koje koristimo
  • opseg 3- sve indirektne emisije stakleničkih gasova unutar našega lanca vrijednosti, kao što su emisije nastale proizvodnjom sirovina koje koristimo (šećer, voćni koncentrat i ambalaža), emisije nastale od električne energije koja napaja hladnjake naših kupaca te emisije goriva naših partnera u logistici i prijevozu.

Emisije stakleničkih gasova iz opsega 1 i 2 čine 11 % ukupne emisije, dok najveći dio emisija dolazi iz opsega 3.