Naši proizvodi mogu biti dijelom aktivnog, zdravog načina života, koji podrazumijeva uravnoteženu prehranu i redovnu fizičku aktivnost.

nedelja pokreta

Problem pretilosti postao je ozbiljna prijetnja zdravlju. Posljedica je, prije svega, neuravnotežene energije. Najefikasniji način nadzora nad tjelesnom težinom je postizanje ravnoteže između unosa energije (kalorija) u organizam i njene potrošnje, kojoj pridonose fizičke aktivnosti i zdrav život.

U tom smislu The Coca‑Cola Company je 2013. godine javno preuzela niz obaveza koji će čitav poslovni sistem nastojati ostvariti do 2020. godine. Obaveze podrazumijevaju sljedeće:

U okviru naše odgovornosti za zdravlje i zdrave životne navike naših zaposlenika osiguravamo im redovne ljekarske preglede, članstvo u centrima za vježbu i mogućnost učešća u unutrašnjim programima kompanije koji se odnose na sport i zdrave životne navike.

Zaposlenicima su preko sedmice na raspolaganju raznovrsne aktivnosti poput joge, a vikendom mogu besplatno dobiti bicikl, igrati fudbal ili biti dio našeg trkačkog tima. Svake godine obilježavamo i dan porodice i tada pozivamo zaposlenike da sa svojim porodicama učestvuju u velikom izboru aktivnosti za odrasle i djecu.