Sistemi i norme

Cilj nam je poslovati u skladu s etičkim normama, odgovorno i održivo. Uvodimo najefikasnije sisteme upravljanja i norme kako bismo u svakom trenutku mogli ostvarivati napredak.

Sistemi upravljanja

U Bosni i Hercegovini smo uveli međunarodno priznate sisteme upravljanja kvalitetom, sigurnošću hrane, zaštitom okoliša te zdravljem i zaštitom na radu. To su:

 • sistem za upravljanje kvalitetom (ISO 9001)
 • sistem za upravljanje sigurnošću hrane (ISO 22000, PAS 220, FSSC 22000)
 • sistem za upravljanje zaštitom okoliša (ISO 14001)
 • sistem za upravljanje zdravljem i zaštitom na radu (OHSAS 18001).

Cilj nam je da sve punionice u sistemu Coca-Cole Hellenic imaju sve potrebne certifikate, a o postignutom napretku izvještavamo u okviru kompletnog izvještaja koji objavljujemo svake godine.

 

Standads - Systems and stand

Norme

Također smo usvojili i vodeće svjetske norme za upravljanje pojedinim područjima, praćenje rezultata u njima i izvještavanje o njima. To su:

 • Protokol za praćenje emisija stakleničkih plinova – mjerimo emisije stakleničkih plinova i podatke dostavljamo centralnom uredu Coca-Cole Hellenic, u kojem se podaci unose u službeni sistem za izračun emisija CO2, kojim se koriste sve potpisnice Protokola
 • model LBG – mjerimo svoja ulaganja u zajednicu te o njima izvještavamo u skladu s priznatom metodologijom koju potpisuje London Benchmarking Group
 • Globalna inicijativa za izvještavanje (GRI) – postignute rezultate objavljujemo u izvještaju o održivosti koji se izrađuje na osnovu tih svjetski priznatih smjernica za izvještavanje o održivom poslovanju.
zatvarači

Pokazatelji zaštite okoliša

U svim punionicama pratimo sljedeće pokazatelje zaštite okoliša:

 • potrošnju energije
 • potrošnju vode
 • ukupnu količinu proizvedenog otpada
 • količinu recikliranog otpada
staklene boce

Biodiverzitet

S velikom pažnjom pristupamo praćenju utjecaja naših aktivnosti i proizvoda na zaštićenim područjima i područjima koja se odlikuju bogatstvom bioraznolikosti. U tim područjima nismo zabilježili znatniji utjecaj našeg poslovanja.

Istaknimo i to da u tim područjima nisu prisutne vrste s crvene liste ugroženih vrsta Međunarodnog saveza za očuvanje prirode (IUCN) niti one navedene na državnim listama ugroženih vrsta.