Pristup održivom poslovanju

Uložili smo mnogo truda kako bismo društvenu odgovornost i načela održivosti uključili u svaki dio svog poslovanja.

Održivo poslovanje je ključni element naše poslovne kulture. Na njemu se zasnivaju sve naše odluke i dugoročna ulaganja jer samo tako možemo stvoriti trajne vrijednosti.

Osnovno načelo naše poslovne strategije je stvaranje vrijednosti za sve interesne grupe: potrošače, kupce, lokalne zajednice, zaposlenike i dioničare. U skladu s tim načelom poslujemo, postupamo i gradimo odnose.

U saradnji s interesnim grupama odredili smo koja su materijalna pitanja ključna za naše poslovanje. Svoje ciljeve povezane s održivim poslovanjem postavili smo promatrajući ih u kontekstu naših strateških prioriteta.

Tri su strateška cilja na kojima Coca‑Cola HBC zasniva svoj pristup održivom poslovanju:

 • promovisanje zdravlja i zdravih životnih navika
 • smanjenje utjecaja na okoliš
 • doprinos lokalnim zajednicama
Health and wellness (aproach).jpg

Zdravlje i zdrave životne navike

Promovišemo zdravlje i zdrave fizičke navike pomoću

 • spoznaja koje se temelje na rezultatima naučnih istraživanja
 • inovacija
 • raznovrsnih ponuda proizvoda
 • jasnoće pri informisanju potrošača
 • odgovornih marketinških praksi
 • promovisanja aktivnog i zdravog načina života

Više o zdravlju i zdravim fizičkim navikama

reciklaža

Okoliš

Smanjujemo utjecaj na okoliš duž čitavog lanca vrijednosti. Gdje god je to moguće, postavljamo ciljeve kojima nastojimo osigurati:

 • smanjenje potrošnje vode i energije te proizvodnje otpada
 • drastično smanjenje emisije stakleničkih plinova
 • poboljšanja povezana s ambalažom, povećanje stopa povrata i recikliranja te smanjenje količine otpada koji završava na odlagalištima
 • slijeđenje načela održivosti u nabavki

Više o zaštiti okoliša

čišćenje snega

Lokalne zajednice

Lokalnim zajednicama doprinosimo na sljedeći način:

 • stvarajući pozitivan socioekonomski utjecaj na lokalnom tržištu
 • pružajući podršku lokalnim projektima za zaštitu i očuvanje okoliša i vodnih potencijala
 • provodeći pripravničke programe i sarađujući s obrazovnim ustanovama s ciljem rješavanja problema nezaposlenosti među mladima
 • sarađujući s međunarodnim organizacijama s ciljem pružanja pomoći u slučaju prirodnih i drugih katastrofa u svim zemljama u kojima poslujemo
 • pružajući pomoć u slučaju poplava

Više o lokalnim zajednicama

Naš pristup održivom poslovanju odražava se u konkretnim obavezama koje nam je cilj ostvariti najkasnije do 2020. godine.

Svjesni smo da, kako bismo učvrstili povjerenje lokalne zajednice, moramo imati jasne i sveobuhvatne upravljačke mehanizme koji garantuju smanjenje rizika duž čitavog lanca vrijednosti. Kad je to moguće, oslanjamo se na prednosti koje nam donosi činjenica da smo dio Coca-Colinog sistema.

Cilj nam je da imamo čvrst sistem upravljanja i rukovođenja te da budemo jasni u izvještavanju. Redovno izvještavamo o postignutom napretku u odnosu na ambiciozne strateške planove i dugoročne ciljeve.