Ocjene održivog poslovanja

Coca‑Cola HBC uvrštena je u nekoliko najvažnijih indeksa održivog poslovanja, među kojima su Dow-Jonesovi indeksi održivosti (DJSI), CDP i FTSE4Good.

Cilj nam je biti vodeći proizvođač s obzirom na održive poslovne prakse i rezultate u području održivosti.

Dow Jones Sustainability Indices logo

Dow-Jonesovi indeksi održivosti (DJSI)

Coca‑Cola HBC je vodeći proizvođač pića po rezultatima u području održivog poslovanja. Među predstavnicima industrije pića zauzima najviše mjesto u Dow-Jonesovim svjetskim i evropskim indeksima za 2014, 2015. i 2016. godinu. U Dow-Jonesovim indeksima održivosti prisutni smo od 2008. godine. To je veliko priznanje našem stalnom napretku u području održivog poslovanja. Dow-Jonesovi indeksi održivosti prvi put su objavljeni 1999. godine i svjetski su standard za održivo poslovanje.

Dow-Jonesovi indeksi održivosti detaljnije

RobecoSAM sustainability award logo

RobecoSAM

Coca-Coca‑Cola HBC proglašena je vodećim proizvođačem pića i dodijeljena joj je nagrada Gold Class na osnovu ocjenjivanja održivosti poslovanja koje RobecoSAM provodi svake godine. RobecoSAM je kompanija specijalizirana za ulaganja u održivo poslovanje. U ocjenjivanju održivosti poslovanja promatraju se, prije svega, faktori koji su u finansijskom smislu važni za osnovnu djelatnost.

RobecoSAM detaljnije

FTSE4Good logo

FTSE4Good

U indeksu FTSE4Good Coca‑Cola HBC je prisutna od 2001. godine. Riječ je, zapravo, o nizu indeksa u kojima se nalaze kompanije s dionicama na Londonskoj berzi, a prate se zaštita okoliša, društveni odnosi i upravljanje poslovanjem (ESG – Environmental, Social and Governance).

FTSE4Good detaljnije

Vigeo logo

Vigeo

Vigeo ocjenjuje poslovanje Coca-Cole HBC od 2004. godine, a 2015. kompanija je uvrštena u indeks 120 najboljih u Evropi (Vigeo Europe Top 120 Index). Vigeo Group izrađuje analize za potrebe upravljanja imovinom te ocjenjuje rezultate kompanija u području održivog poslovanja i društvene odgovornosti.

Vigeo detaljnije

Carbon Disclosure Project logo

Indeksi CDP (Carbon Disclosure Project)

CDP je 2015. godine Coca-Coli HBC dodijelio ocjenu B. CDP je svjetska neprofitna organizacija koja je uvela sistem praćenja utjecaja poslovanja na prirodne potencijale, a kompanijama omogućuje izvještavanje o rezultatima, upravljanje podacima i razmjenu informacija o zaštiti okoliša.

CDP detaljnije

Forum Ethibel logo

Forum ETHIBEL

U ETHIBEL EXCELLENCE Investment Register uvršteni smo od 2007. godine. Forum ETHIBEL je nezavisna agencija koja savjetuje banke i brokere o društveno odgovornom ulaganju. Ocjenjuje ekonomski, društveni i ekološki utjecaj kompanija iz cijelog svijeta. ETHIBEL traži kompanije koje postavljaju trendove u području društvene odgovornosti unutar svoje djelatnosti ili u regiji u kojoj posluju.

Forum ETHIBEL detaljnije

ECPI logo

ECPI

U indeksima ECPI-ja Coca‑Cola HBC je prisutna od 2010. godine. ECPI je jedna od vodećih kompanija koje ocjenjuju poslovanje i izrađuju indekse prema pokazateljima koji se odnose na zaštitu okoliša, društvene odnose i upravljanje poslovanjem (ESG – Environmental, Social and Governance).

ECPI detaljnije

MSCI ESG research logo

MSCI ESG research

Coca‑Cola HBC AG dobila je ocjenu AAA, što je najviša ocjena u ocjenjivanju nematerijalne vrijednosti (engl. Intangible Value Assessment) i nalazi se među vodećih 18% u industriji pića.

MSCI Inc. je kompanija koja na svjetskom nivou pruža podatke ključne za donošenje odluka o ulaganjima. To uključuje indekse, podatke koji se odnose na zaštitu okoliša, društvene odnose i upravljanje poslovanjem te različita istraživanja.

MSCI detaljnije