FAQ


Kako izgleda program?
Program se provodi kroz trodnevne edukativne radionice i polaznici imaju priliku da sa certifikovanim stručnjacima unaprijede svoje znanje i vještine u brojnim oblastima.
U kojim gradovima se održavaju radionice i u kom periodu?
Program će od kraja marta do kraja septembra pohađati 500 mladih ljudi u sljedećim gradovima: Sarajevo (26. – 28.3.) Banja Luka (2. – 4.4.), Mostar (16. – 18.4.), Livno (7. – 9.5.), Tuzla (21. – 23.5.), Bihać (4. – 6.6.), Brčko (3. – 5.9.), Trebinje (10. – 12.9.), Istočno Sarajevo (17. – 19.9.), Zenica (24. – 26.9.)
Da li je neophodno da polaznici žive u gradovima u kojima se program održava?
Na program se mogu prijaviti i kandidati iz drugih gradova. Troškove smještaja i prevoza u takvim slučajevima snose polaznici.
Da li je prisustvo na radionicama obavezno?
Prisustvo je obavezno. Samo polaznici koji prisustvuju na svim radionicama i predavanjima dobijaju potvrdu o završenoj obuci.
Ko se može prijaviti na program?
Program Coca-Colina podrška mladima u BiH namijenjen je mladim ljudima od 18 do 30 godina, svih nivoa obrazovanja, sa fokusom na nezaposlene, mlade koji su završili školovanje.
Koji su formalni uslovi programa?
Program je namijenjen kandidatima koji:
 • Imaju između 18 i 30 godina
 • Nisu zaposleni
 • Ne učestvuju u drugim progamima obuke
 • Imaju želju i motivaciju da steknu nove lične i poslovne vještine s ciljem lakšeg pronalaženja posla
Gdje se kandidati mogu prijaviti?
Kandidati se prijavljuju za učešće na programu na stranici Prijavi se i preko partnerskih organizacija.
Šta se dešava nakon prijave?
Nakon obrade prijava za određeni grad pozivamo prijavljene koji ispunjavaju uslove nekoliko dana uoči početka radionice radi potvrde učešća.
Koje se teme obrađuju u okviru programa?
Program obuhvata edukaciju na više tema:
 • Radionica životnih vještina
 • Samorazumijevanje i samorazvoj
 • Interakcija i umrežavanje
 • Uspješna komunikacija
 • Kako napisati cv kad nemaš radno iskustvo
 • Upravljanje projektima
 • Kako lakše do posla
 • Upravljanje projektima
 • Upravljanje vremenom
 • Poslovno planiranje
 • Pregovaračke vještine
 • Finansijska pismenost
 • Prodajne vještine
Koja praktična znanja i vještine dobijaju kandidati?
Polaznici će dobiti priliku da unaprijede svoje vještine komunikacije, upoznaju se sa poslovnim procedurama i administracijom, kao i da osnaže svoja znanja u oblasti upravljanja projektima i finansijama.
Ko su predavači?
Predavači su stručnjaci sa velikim profesionalnim iskustvom u oblasti edukacije, a neki od njih su i uposlenici u kompaniji Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo.
Da li se program plaća?
Program je u potpunosti besplatan.
Da li polaznici dobijaju neku vrstu certifikata?
Svi polaznici po završetku edukacije dobijaju potvrdu o završenoj obuci koji izdaje Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo.
Da li polaznici prolaze kroz testiranje na kraju obuke? Da li ova obuka garantuje zaposlenje?
Programom nije predviđeno testiranje, ali će polaznici dobiti savjete od predavača ukoliko je potrebno da unaprijede određene vještine, no zaposlenje nije zagarantovano. Obuka omogućava mladima da steknu nova znanja i vještine koje im mogu pomoći u procesu traženja posla.
Kome se mogu obratiti u slučaju da imam dodatno pitanje?
Sva pitanja možete uputiti putem e-maila.