Zaštita rijeke Vrbas i plansko korištenje njenog turističkog i ekonomskog potencijala su osnovni ciljevi programa koji je prethodio Inicijativi Čist Vrbas, čiji je glavni partner već godinama kompanija Coca‑Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo.

Inicijativa Čist Vrbas jedan je od važnijih projekata za Coca-Colu HBC u Bosni i Hercegovini jer su čuvanje vodnog bogatstva i čišćenje ambalažnoga otpada te poticanje na njegovo primjereno odlaganje među vodećim prioritetima Coca-Cole u regiji, kao i na svjetskom nivou. Inicijativa je odličan praktičan primjer javno privatnog patnerstva na realizaciji značajnih društveno odgovornih projekata.

Program Čisti Vrbas pokrenut je kao partnerstvo UNDP-a BiH, Vlade Japana, kompanije Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo, Ekopak doo, 13 opština i gradova u slivu rijeke Vrbas, organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih zajednica s ciljem čišćenja rijeke Vrbasa i efikasnije korištenja rijeke kao prirodnog resursa od izuzetne vrijednosti za lokalni razvoj.

Ključna tri cilja programa fokusirani su kako na okoliš, tako i na razvoj lokalne zajednice kroz:

  1. Poboljšanje zaštita životne sredine, svijesti i znanja;
  2. Veću iskorištenost turističkih i razvojnih potencijala sliva Vrbasa;

3.Jačanje lokalnih samouprava i njihovih kapaciteta za bavljenje politikama od interesa lokalnih zajednica.

Coca‑Cola HBC je podržavala brojne aktivnosti realizovane tokom godina, od Sajma avanturizma i turizma, akcije čišćenja korita rijeke Vrbas i njenih pritoka, ali i tla oko korita Vrbasa te volontiranje mladih kroz uključivanje u akcije, izradu studija uz pomoć kojih su olakšane razvojne aktivnosti gradova i opština, ekološki kampovi, ekološke kao i turističke regate i drugi događaji usmjereni na podršku i realizaciju ciljeva Inicijative. Glavni nosilac i partner aktivnosti Inicijative proteklih pet godina je Rafting klub Kanjon koji kroz ekološke i turističke aktivnosti nastavlja da razvija ciljeve i pomaže da rijeka Vrbas konkuriše vodećim svjetskim rafting destinacijama.

U proteklih skoro deset godina više od 250.000 ljudi, iz 13 opština i gradova u slivu Vrbasa, uključeno je u aktivnosti, a očišćeno je od otpada raznih vrsta, i svake godine se pregleda više od 40 km obala rijeke, lociraju se nove deponije i nastavljaju se aktivnosti ka spriječavanju zagađenja rijeke.

U maju 2013. godine potpisana je Povelja za Čist Vrbas kojom se potpisnici obavezuju i obećavaju da će ostati trajno posvećeni zaštiti Vrbasa i ciljevima Inicijative. Potpisnici Povelje su gradonačelnici i načelnici Banja Luke, Laktaša, Srpca, Kneževa, Kotor-Varoša, Mrkonjić Grada, Šipova, Jezera, Donjeg Vakufa, Gornjeg Vakufa-Uskoplja, Bugojna i Jajca, resorna ministarstva oba entiteta, kao i Fond za zaštitu okoliša FBiH i Fond za zaštitu okoline i energetsku učinkovitost RS i donatori projekta – Vlada Japana, kompanija Coca‑Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo i Razvojni program Ujedinjenih Nacija u BiH (UNDP).

https://ba.coca-colahellenic.com/ba/odrzivo-poslovanje/okolis/ukratko-o-zastiti-okolisa/