Svi saradnici naše kompanije znaju da smo predani poslovanju u skladu s nizom vrijednosti koje uključuju najviše standarde kvalitete, cjelovitosti i izvrsnosti.

Smjernice za dobavljače

S obzirom na to da je Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo organizacija koja se u poslovanju vodi etičkim načelima, ona preuzima dužnost osigurati da njeno poslovanje ni na koji način, ni direktno ni indirektno, ne doprinosi kršenju ljudskih prava. Kompanija poduzima sve mjere kako bi osigurala da njeni zaposlenici u potpunosti razumiju njenu predanost zaštiti ljudskih prava i njihovih ličnih prava i odgovornosti.

Saradnici u svim zemljama u kojima posluje Coca‑Cola Hellenic grupa znaju da smo predani poslovanju u skladu s nizom vrijednosti koje uključuju najviše standarde kvaliteta, cjelovitosti i izvrsnosti. Poštujemo jedinstvene običaje i kulturu u zajednicama u kojima djelujemo. U skladu s tom politikom, nastojimo sarađivati s dobavljačima koji dijele slične vrijednosti i posluju etično. Nastojimo se prema svojim dobavljačima odnositi onako kako očekujemo da se oni odnose prema nama.

U okviru stalnih napora da razvijamo i jačamo odnos sa dobavljačima, usvojili smo smjernice Coca‑Cola Hellenic grupe koje se odnose na sve naše direktne dobavljače. Smjernice za dobavljače zasnivaju se na uvjerenju da je dobro poslovno ponašanje odlučujuće za naš dugoročni poslovni uspjeh, koji se mora ogledati u odnosima i aktivnostima na tržištu, radnom mjestu i u zajednici te u odnosu prema okolišu.

Radujemo se saradnji s dobavljačima usmjerenoj postizanju razumijevanja i usaglašenosti sa svim zahtjevima izloženim u ovim Smjernicama za dobavljače.

Poslovna praksa

Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo podržava pravedne poslovne prakse zasnovane na obavezi poštovanja ljudskih prava na radnom mjestu. Naš cilj je:

 1. otvorenom i iskrenom komunikacijom uspostaviti čvrst i direktan odnos sa svakim zaposlenikom
 2. ophoditi se prema zaposlenicima pošteno, odnositi se prema njima s dostojanstvom i s poštovanjem
 3. pridržavati se svih primjenjivih lokalnih zakona o radu, uključujući i one koji se odnose na radno vrijeme, naknade, diskriminaciju i zastupanje putem trećih lica
 4. cijeniti raznolikost u najširem smislu
 5. snositi pojedinačnu odgovornost za rezultate i odgovornost na najvišem nivou
 6. nagrađivati zaposlenike u skladu s ostvarenim rezultatima
 7. omogućiti zaposlenicima da se lično i profesionalno razvijaju
 8. osigurati zaposlenicima sigurno radno okruženje.

Od dobavljača očekujemo da se pridržavaju svih primjenjivih zakona te sličnih standarda i načela u zemljama u kojima posluju.

Radno okruženje

Od svojih dobavljača očekujemo da svoje zaposlenike i poslovne saradnike prosuđuju na osnovu njihove sposobnosti da obavljaju posao, a ne na osnovu njihovih fizičkih i/ili ličnih karakteristika ili uvjerenja, i da na taj način potvrđuju da ne postoji diskriminacija na osnovu rase, boje kože, spola, vjere, političkog uvjerenja, nacionalnosti ili seksualne orijentacije.

Zdravlje i sigurnost

Od svojih dobavljača očekujemo da omoguće sigurno radno okruženje i imaju odgovarajuće politike i pravilnike kako bi se opasnost od ozljeda, nesretnih slučajeva i izloženosti zdravstvenim rizicima svela na najmanju mjeru. 

Zapošljavanje djece i prisilni rad; zloupotreba rada

Od svojih dobavljača očekujemo da ne zapošljavaju osobe mlađe nego što je to zakonom propisano te da u poslovanju ne dopuštaju fizičko ni bilo kakvo drugo uznemiravanje ili zlostavljanje, prisilan ili kakav drugi obavezni rad.

Plaće i povlastice

Od svojih dobavljača očekujemo da zaposlenicima isplaćuju poštene novčane naknade, konkurentne u proizvodnoj grani, pravedno i potpuno u skladu sa primjenjivim lokalnim i državnim zakonom o visini plaće i radnom vremenu te da zaposlenicima omoguće razvoj vještina i sposobnosti.

Treće stranke

U slučaju da njihovi zaposlenici, u skladu sa zakonom, odaberu da ih zastupaju treća lica, od svojih dobavljača očekujemo da te osobe prihvate u dobroj vjeri te da zaposlenike ne osuđuju niti kažnjavaju zbog njihovog zakonskog učestvovanja u sindikalnim aktivnostima.

Prakse u vezi sa zaštitom okoliša

Od svojih dobavljača očekujemo da posluju tako da štite i čuvaju okoliš. Zahtijevamo da naši dobavljači bez izuzetka poštuju primjenjive zakone, pravila i propise u obavljanju svojih aktivnosti u zemljama u kojima posluju.

Sukob interesa

Od zaposlenika Coca-Cole HBC B-H očekuje se da biraju dobavljače koji s kompanijom posluju ili nastoje s njom poslovati potpuno direktno i iskreno, da ih biraju na osnovu njihovog kvaliteta i kvaliteta njihovih proizvoda i usluga te da poslovanje s tako odabranim dobavljačima isključuje posebne povlastice za njih ili njihove prijatelje ili porodicu. U skladu s tim, zaposlenici ne smiju ni s kojim dobavljačem imati kakav finansijski ili drugi odnos koji može biti u sukobu s obavezom zaposlenika da djeluje u najboljem interesu kompanije Coca‑Cola HBC B-H ili za koji se može činiti da je u sukobu s tom obavezom. Na primjer, dobavljači ne trebaju zapošljavati ili na kakav drugi način plaćati zaposleniku Coca-Cole HBC B-G tokom transakcije koja se obavlja između dobavljača i kompanije. Prijateljstva izvan redovnog toka poslovanja neizbježna su i prihvatljiva, ali dobavljači trebaju voditi računa o tome da se lični odnosi ne smiju iskorištavati kako bi se utjecalo na poslovne odluke zaposlenika Coca-Cole HBC B-H. Ako je dobavljač u porodičnom odnosu (supružnik/ca, roditelj, brat ili sestra, dijete, unuk/a, roditelj supružnika/ce ili partner/ica) sa zaposlenikom kompanije ili ako dobavljač ima bilo kakav drugi odnos sa zaposlenikom Coca‑Cola HBC B-H koji se može tumačiti kao sukob interesa, dobavljač o toj činjenici mora obavijestiti Coca-Colu HBC B-H ili osigurati da to učini zaposlenik te kompanije.

Pokloni, ručkovi i večere te zabava

Zaposlenicima Coca-Cole HBC B-H zabranjeno je primati sve darove koji premašuju poslovnu ljubaznost dobavljača, tj. ljubaznost koja se u određenim okolnostima smatra opravdanom i odgovarajućom. Uobičajeni poslovni ručkovi i večere i mali znakovi pažnje općenito su prihvatljivi, ali zaposlenicima Coca-Cole HBC B-H ne smiju se nuditi pretjerani ili raskošni darovi, ručkovi, večere ili zabava koji se mogu shvatiti kao pokušaj utjecanja na njih. Darovi u gotovini ili ekvivalentni darovi, kao što su poklon-kartice, nisu dopušteni. Darovi i zabava za dobavljače moraju podržavati legitimne poslovne interese kompanije i moraju biti razumni i opravdani u određenim okolnostima. Naši zaposlenici uvijek moraju voditi računa o našim pravilima za dobavljače koja se odnose na primanje darova i zabavu.

Poslovna i finansijska evidencija

I dobavljač i Coca‑Cola HBC B-H moraju voditi tačnu evidenciju o svemu što se odnosi na njihovu saradnju. To uključuje evidenciju svih izdataka i plaćanja. Ako se u računu koji se ispostavlja kompaniji Coca‑Cola HBC B-H navodi vrijeme u kojem je dobavljač radio, podaci o vremenu moraju biti potpuni i tačni. Dobavljači ne smiju kasniti sa slanjem računa ili na drugi način uzrokovati prenos izdataka u drugi obračunski period.

Mito

Dobavljači koji djeluju u ime Coca-Cole HBC B-H moraju se pridržavati svih primjenjivih zakona koji se odnose na podmićivanje državnih službenika.

Dobavljač Coca-Cole HBC B-H ne smije, u vezi ni s jednom transakcijom koju ima kao njen dobavljač ili koja na drugi način uključuje Coca‑Cola HBC B-H, ni direktno ni indirektno davati nikakvu vrijednost nijednom državnom službeniku, zaposleniku kompanije koja se nalazi u državnom vlasništvu ili političkoj stranci kako bi stekao kakvu neodgovarajuću povlasticu ili prednost. Dobavljači moraju voditi pismenu evidenciju o svim plaćanjima (uključujući sve darove, ručkove i večere, zabavu i sve što ima određenu vrijednost) koja se vrše u ime Coca-Cole HBC B-H ili iz sredstava koja na raspolaganje stavlja Coca‑Cola HBC B-H. Na zahtjev kompanije dobavljači joj moraju dostaviti kopiju obračuna takvih plaćanja.

Zaštita podataka

Dobavljači moraju štititi povjerljive podatke Coca-Cole HBC B-H. Dobavljači kojima je u okviru poslovnog odnosa omogućen pristup povjerljivim podacima ne smiju bez odobrenja Coca-Cole HBC B-H te podatke nikome otkriti. Dobavljači ne smiju na osnovu povjerljivih podataka koje su dobili od Coca-Cole HBC B-H trgovati vrijednosnim papirima ni ohrabrivati druge da to čine. Ako dobavljač smatra da je zabunom dobio uvid u povjerljive podatke Coca-Cole HBC B-H, o tome bi odmah trebao obavijestiti svoju kontakt osobu u kompaniji i ne širiti te podatke.

Isto tako, dobavljač ne treba dijeliti ni s jednim zaposlenim Coca-Cole HBC B-H podatke koji se odnose na drugu kompaniju ako dobavljač ima ugovornu ili pravnu obavezu da te podatke ne širi.

Prijavljivanje moguće zloupotrebe

Kad smatraju da se zaposlenik Coca-Cole HBC B-H ili bilo koja osoba koje djeluje u ime te kompanije ponaša nelegalno ili neodgovarajuće, dobavljači o tome trebaju obavijestiti kompaniju. Dobavljač se može javiti nadređenom onog zaposlenika o kojem je riječ ili pisati na adresu code.ofbusinessconduct@cchellenic.com. Dobronamjerna prijava moguće zloupotrebe neće utjecati na odnos dobavljača sa kompanijom Coca‑Cola HBC B-H.

Usklađenost s primjenjivim zakonima i standardima

Za saradnju sa Coca‑Cola HBC B-H nužno je da njeni dobavljači ispunjavaju sljedeće standarde koji se odnose na njihovo poslovanje u cjelini:

 • Zakoni i propisi
  Dobavljač je obavezan poštovati sve primjenjive zakone, pravila, propise i zahtjeve pri proizvodnji i distribuciji svojih proizvoda te pri pružanju usluga kompaniji.
 • Zapošljavanje djece
  Dobavljač neće, u skladu s lokalnim zakonom, zapošljavati djecu.
 • Prisilni rad
  Dobavljač neće dopuštati prisilni ni obavezni rad.
 • Zloupotreba radne snage
  Dobavljač neće niti fizički niti na bilo koji drugi način zloupotrebljavati radnu snagu.
 • Treća lica
  Dobavljač će poštovati pravo zaposlenika da izaberu da ih zastupa treće lice i da kolektivno pregovaraju u skladu s primjenjivim zakonima.
 • Plaće i naknade
  Plaće i naknade moraju biti u skladu s primjenjivim zakonima.
 • Radno vrijeme i prekovremeni sati
  Radno vrijeme i prekovremeni sati moraju biti u skladu s primjenjivim zakonima.
 • Zdravlje i sigurnost
  Uslovi rada moraju biti u skladu s primjenjivim zakonima.
 • Zaštita okoliša
  Dobavljač će poslovati u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti okoliša.
 • Sukob interesa
  Dobavljač neće koristiti neodgovarajuća sredstva ili lične odnose kako bi utjecao na poslovne odluke zaposlenika Coca-Cole HBC B-H.
 • Pokloni, ručkovi i večere te zabava
  Dobavljač može ponuditi zaposlenicima Coca-Cole HBC B-H samo one poklone, ručkove i večere te zabavu koji su u određenim okolnostima opravdani i odgovarajući.
 • Poslovna i finansijska evidencija
  Dobavljač će se pridržavati svih primjenjivih zakona koji se odnose na vođenje finansijske evidencije i izvještavanje.
 • Podmićivanje
  Dobavljač koji djeluje u ime Coca-Cole HBC B-H obavezan je pridržavati se svih primjenjivih zakona za sprečavanje podmićivanja i korupcije.
 • Zaštita podataka
  Dobavljač će zaštititi podatke koji nisu javni, a koje je dobavljaču otkrila kompanija ili treće lice.