Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo obavezuje se na razvoj i primjenu učinkovitih sistema, standarda i praksi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, u skladu s rizicima koji su prisutni u njenim poslovnim procesima.

Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo obavezuje se na razvoj i primjenu učinkovitih sistema, standarda i praksi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, u skladu s rizicima prisutnim u poslovnim procesima. Kompanija svoje programe zaštite zdravlja i sigurnosti na radu provodi strukturiranom primjenom standarda OHSAS 18001:2007 (engl. Occupational Health and Safety Assessment Series). Dodatna podrška su Sistem za upravljanje kompanije The Coca‑Cola Company te standardi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kompanije Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo. Cilj ovog programa je osigurati zdravo i sigurno radno okruženje te smanjiti rizik za zaposlenike, podizvođače, posjetioce i ostale aktere na koje aktivnosti kompanije mogu imati utjecaj, ispunjavajući istovremeno očekivanja potrošača i kupaca kvalitetom i sigurnošću proizvoda.

Obaveza kompanije da osigura zdravo i sigurno radno okruženje podrazumijeva poštivanje sljedećih načela zaštite zdravlja i sigurnosti:

 1. Stvaranje okruženja u kojem se zdravstveni i sigurnosni rizici kontroliraju kako bi se spriječile ozljede i profesionalna oboljenja.
 2. Poštivanje svih zakonskih uvjeta i propisa te poštivanje svih primjenjivih međunarodnih standarda kontinuiranim poboljšanjima u ovom području.
 3. Provođenje učinkovitog programa za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu, koji će biti sastavni dio tekućih poslovnih aktivnosti, a kojim se:
  • utvrđuju, ocjenjuju i kontroliraju rizici koje predstavljaju česti uzroci ozljeda i profesionalnih oboljenja, a koji su sastavni dio radnih procesa i radnog okruženja;
  • garantira da su svi zaposlenici, na svim nivoima unutar organizacije, upoznati s politikom i praksom kompanije Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te da su se obavezali iste provoditi;
  • učinkovitim edukacijskim programima i odgovarajućim vođenjem na svim nivoima unutar organizacije razvijaju kompetencije zaposlenika u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu;
  • sistemi, procedure i rezultati u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu podvrgavaju internim i eksternim revizijama i potvrdi valjanosti;
  • istražuju uzroci ozljeda na radu i profesionalnih oboljenja te poduzimaju aktivnosti koje imaju za cilj njihovo sprječavanje;
  • uslovi koji trebaju biti ispunjeni u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu usklađuju s drugim područjima poslovanja te se osigurava mjerenje učinka i neprestano unapređivanje;
  • strategije u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu uvrštavaju u procese godišnjeg planiranja kako bi se osiguralo da ovo područje i nadalje bude sastavni dio poslovanja;
  • postavljaju mjerljivi godišnji ciljevi u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za sve punionice i distribucijske centre te za čitavu Grupu, kako bi se osigurao kontinuirani napredak i usklađenost sa svim standardima.

U skladu s obavezom da pokaže izvrsnost u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, izvještaj o rezultatima kompanije Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo u ovom području dio je godišnjeg cjelovitog izvještaja o održivosti.