Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo odlučna je u nastojanju da odgovorno pristupa svim svojim poslovnim aktivnostima, vodeći računa o utjecaju na okoliš i poštivanju načela održivosti. Smatramo da je zaštita okoliša odgovornost svakoga čovjeka i svi su zaposlenici odgovorni za uspješnost kompanije u ovom području.

Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo odlučna je u nastojanju da odgovorno pristupa svim svojim poslovnim aktivnostima, vodeći računa o utjecaju na okoliš i poštivanju načela održivosti. Smatramo da je zaštita okoliša odgovornost svakoga čovjeka i svi su zaposlenici odgovorni za uspješnost kompanije u ovom području.

Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo teži kontinuiranom napretku u smislu primjene standarda zaštite okoliša te uporedo s razvojem poslovanja kompanija nastoji smanjiti negativan utjecaj na okoliš i na taj način ispuniti očekivanja svojih aktera.

Kako bi postigla ove ciljeve, Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo čini sljedeće:

 • posluje u skladu s važećim zakonima i propisima te primjenjuje visoke standarde zaštite okoliša koje je sama definirala
 • u cjelokupnom poslovanju primjenjuje i certificira standard ISO 14001, međunarodno priznati sistem upravljanja zaštitom okoliša, čime garantira odgovornost prema zaštiti okoliša i kontinuiran napredak u ovom području
 • u procesu poslovnog planiranja definira strategije i ciljeve u području zaštite okoliša kako bi osigurala da upravljanje utjecajem na okoliš bude sastavni dio poslovanja
 • utvrđuje aspekte okoliša, postavlja ciljeve u zaštiti okoliša te prati rezultate i preispituje procese kako bi ocijenila vlastitu uspješnost u odnosu na unutrašnje i vanjske standarde zaštite okoliša
 • utvrđuje i uvodi potrebne promjene s ciljem postizanja što veće efikasnosti u korištenju materijala i resursa, sprečavanju zagađenja, smanjenju emisija i recikliranju otpada
 • obavezuje se na zaštitu riječnih slivova očuvanjem voda i pročišćavanjem otpadnih voda
 • obavezuje se na zaštitu klime smanjenjem potrošnje energije i emisija iz rashladnih tekućina
 • u okviru industrije bezalkoholnih pića ima vodeću ulogu u promicanju ekološki prihvatljive ambalaže smanjujući njenu težinu, reciklirajući ambalažu napitaka i koristeći reciklirani materijal za novu ambalažu
 • zaposlenicima omogućuje stjecanje potrebnih znanja te ih potiče da prepoznaju i iskoriste prilike za povećanje uspješnosti u zaštiti okoliša i upravljanju otpadom u području njihovog djelovanja.
 • u saradnji s akterima radi na iznalaženju rješenja za konkretne probleme zaštite okoliša na koje kompanija može pružiti efikasan i trajan odgovor
 • izvještava aktere o uvjetima koje more ispuniti u području zaštite okoliša i konkretnim rezultatima.