Voda je od vitalne važnosti za razvoj čovjeka i zajednice. Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo nastoji ograničiti svoj utjecaj na riječne slivove kao i promovirati zaštitu i očuvanje vodnih resursa u zajednicama u kojima posluje.

Voda je od vitalne važnosti za razvoj čovjeka i zajednice. Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo nastoji ograničiti svoj utjecaj na riječne slivove ali i promovirati zaštitu i očuvanje vodnih resursa u zajednicama u kojima posluje. Garantiramo da ćemo u korištenju vode kao resursa poštivati potrebe naših zajednica.

Uvjerenja smo da industrija ima ključnu ulogu u pronalaženju održivih rješenja za probleme zaštite voda s kojima se u današnje vrijeme susrećemo. Svjesni smo da će razvoj društva i klimatske promjene imati dalekosežne posljedice na dostupnost ovog važnog resursa pa ćemo stoga nastojati ublažiti promjene te im se prilagoditi.

Direktan utjecaj na vodne resurse koji proizlazi iz poslovanja Coca-Cole HBC B-H Sarajevo u najvećoj je mjeri rezultat korištenja vode u našim punionicama. Indirektan utjecaj proizlazi iz virtuelne vode koja je sastavni dio naših sastojaka te, u manjoj mjeri, iz ambalaže.

U skladu s našom Politikom zaštite okoliša, obavezujemo se da ćemo:

  • smanjiti utjecaj našeg poslovanja na vodne resurse smanjujući upotrebu vode i osiguravajući pročišćavanje otpadne vode do te mjere da se u njoj može razvijati biljni i životinjski svijet
  • vršiti procjenu stanja zaliha vodnih resursa za buduće generacije i smanjiti rizike za okoliš i društvo koji su povezani s našim korištenjem vodnih resursa
  • u saradnji s dobavljačima razvijati svijest o korištenju vodnih resursa u proizvodnji sirovina, posebno poljoprivrednih proizvoda poput šećera
  • kroz lokalne i međunarodne partnerske programe uključiti lokalne zajednice u proces razvijanja svijesti građana o potrebi za zaštitom vodnih resursa,
  • osigurati neophodne zalihe vode zajednicama pogođenim prirodnim ili drugim katastrofama
  • u saradnji s ključnim akterima doprinijeti razvoju standarda i politika u vezi sa zaštitom vodnih resursa
  • sarađivati s različitim organizacijama i uključivati se u inicijative poput UN-ove inicijative „Water Mandate“ u okviru UN-ovog Svjetskog sporazuma
  • promovirati zaštitu vodnih resursa te razmjenjivati znanja i iskustva u ovom području.

Slijedeći smjernice naših ključnih aktera, opširno ćemo i transparentno izvještavati o utjecaju našeg poslovanja na vodne resurse te o aktivnostima koje poduzimamo s ciljem njegovog smanjenja.