Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo nastoji ograničiti svoj utjecaj na klimatske promjene te cjelokupno svoje poslovanje temeljiti na načelima održivosti. Smatramo da industrija ima ključnu ulogu u pronalaženju održivih rješenja za klimatske izazove današnjice.

Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo nastoji ograničiti svoj utjecaj na klimatske promjene te cjelokupno svoje poslovanje zasnivati na načelima održivosti. Smatramo da industrija ima ključnu ulogu u pronalaženju održivih rješenja za klimatske izazove današnjice.

Direktna ispuštanja stakleničkih plinova, koja su posljedica djelatnosti kompanije Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo uglavnom su rezultat upotrebe energije u punionicama i voznom parku. Indirektna ispuštanja potječu od sirovina (sastojaka i ambalaže) te rashladne opreme.

U skladu s našom politikom zaštite okoliša mi ćemo:

  • smanjiti potrošnju energije u poslovanju,
  • uvesti tehnologije zasnovane na alternativnim ili obnovljivim izvorima energije, poput kogeneracijskih postrojenja i solarnih ćelija, na lokacijama gdje je to izvedivo, kako bi ove tehnologije našim pogonima osigurale dodatnu održivu energiju. Ostvariti saradnju s akterima u borbi protiv klimatskih promjena. Sarađivati s dobavljačima na smanjivanju ugljičnog otiska ambalažnog materijala i rashladne opreme i sastojaka naših proizvoda,
  • postaviti ciljeve za smanjenje ugljičnog otiska u našem lancu opskrbe,
  • izvještavati o ispuštanjima štetnih tvari, ciljevima, rezultatima i aktivnostima u vezi sa stakleničkim plinovima otvoreno i u skladu s Protokolom o stakleničkim plinovima.