Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo odlučno se brine za dobrobit svojih zaposlenika. Kompanija je svjesna činjenice da njeni zaposlenici mogu biti izloženi riziku zaraze HIV-om te da je veliki broj slučajeva zaraze HIV-om u pojedinim državama posljedica nedostatka sistema pružanja podrške i zdravstvenih usluga oboljelima.

Pregled

Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo je u potpunosti posvećena dobrobiti svojih zaposlenih. Kompanija uviđa da njeni zaposleni, u nekim zemljama u kojima posluje, mogu biti izloženi visokom riziku zaraze virusom HIV-a i obolijevanja od AIDS-a.

Ova politika je donesena s ciljem da se rješavanju ovog problema pristupi na dva načina:

  • Smanjenjem rizika od zaraze zaposlenih i njihovih porodica putem obrazovnih programa s ciljem podizanja nivoa svijesti o načinima na koji se HIV/AIDS prenosi te načinima na koji se zaraza može spriječiti.
  • Osiguravanjem saradnje sa domaćim vlastima, odgovarajućim organizacijama za pružanje pomoći te sa The Coca‑Cola Company, Coca‑Cola Hellenic može doprinijeti osiguravanju antiretrovirusnih lijekova za zaražene i oboljele zaposlene i njihove porodice u zemljama u kojima je visoka učestalost pojave HIV-a/AIDS-a, i gdje odgovarajuće liječenje nije odmah dostupno.

Ova politika je formulirana na osnovu Zajedničkog programa Ujedinjenih nacija o HIV-u/ AIDS-u, Kodeksu prakse u slučaju HIV-a/AIDS-a Međunarodne organizacije rada (ILO), te Korporativnim smjernicama The Coca‑Cola Company za Afriku.

Svrha

  • Stvoriti svijest o problemu HIV-a/AIDS-a obrazovanjem zaposlenih, omogućavanjem povjerljivih konsultacija i savjetovanja s ciljem da se zaraženim zaposlenicima osigura dostojanstven tretman i liječenje.
  • Dati smjernice o pitanjima kao što su: testiranje, ispitivanje, povjerljivosti i zaštita od diskriminacije pri zapošljavanju i u toku radnog odnosa. 

Povjerljivost

HIV status bilo kojeg pojedinca tretirat će se strogo povjerljivim. Medicinska dokumentacija zaposlenih zaraženih HIV-om smatrat će se povjerljivom informacijom.
Pristup takvim informacijama bit će strogo ograničen na medicinsko osoblje unutar kompanije, i moći će se otkriti samo ako se zahtijevaju zakonskim putem i uz pristanak dotičnog zaposlenika.

Dobrovoljno otkrivanje podataka

Zaposlenik koji je inficiran HIV-om ili boluje od AIDS-a nije obavezan o tome informirati kompaniju. Ako zaposlenik svom rukovodiocu ili predstavniku odjela za ljudske resurse otkrije podatke o svom zdravstvenom stanju, tj. da je zaražen HIV-om ili da boluje od AIDS-a, rukovodilac će pružiti podršku i saslušati zaposlenika, te zabilježiti ključne probleme koji brinu zaposlenika. Ako predstavnik odjela za ljudske resurse nije upoznat sa situacijom, rukovodilac je dužan kontaktirati ga i zatražiti upute i resurse neophodne za pružanje pomoći zaposleniku, ali samo uz saglasnost zaposlenika.

Svaki slučaj će se tretirati pojedinačno kako bi se uskladile potrebe zaposlenika sa potrebama kompanije.

Testiranje na HIV/AIDS

Kompanija neće zahtijevati od svojih zaposlenih, kao ni od osoba koje se prijavljuju za posao u Coca-Coli Hellenic, da otkriju lične podatke u vezi sa HIV-om/AIDS-om, osim ako drugačije nije predviđeno postojećim zakonima.

Zaposleni koji se žele testirati na HIV/AIDS mogu se dobrovoljno podvrgnuti testiranju pod uslovom da popune dokumentaciju da su se na odluku o testiranju odlučili na osnovu dovoljno prikupljenih informacija, i da će prisustvovati savjetovanju prije i poslije testiranja.

Savjetovanje

U slučaju da ne postoji mogućnost savjetovanja, kompanija će omogućiti dodatne informacije i programe za obrazovanje zaposlenih. Kada je to moguće i prikladno, savjetovanje i programi bit će dostupni i članovima porodica zaposlenog.

Također, potražit ćemo pomoć u zajednici priznatih grupa za podršku i savjetovanje. Informacije o ovim resursima mogu se zatražiti u povjerenju od direktora odjela za ljudske resurse ili predstavnika ovog odjela.

Princip prihvatljivog dogovora i sigurnost radnog mjesta

Coca‑Cola HBC B-H će poduzeti sve mjere da princip prihvatljivog dogovora proširi na zaposlene zaražene virusom HIV-a i one koji boluju od AIDS-a. Ovo može uključivati promjenu radnog vremena, nabavku posebne opreme, mogućnosti za pauze za odmor, slobodne dane za zdravstvene preglede, fleksibilno bolovanje, skraćeno radno vrijeme i povratak na rad.

Zaposleni koji su pozitivni na HIV mogu slobodno nastaviti raditi, a u pogledu obuke, unapređenja, promjene radnog mjesta, discipline i socijalne pomoći, prema njima će se ophoditi kao i prema svakom drugom zaposlenom. Odredbe postojeće politike kompanije i procedura u pogledu bolovanja i narušenog zdravlja/invaliditeta bit će primjenjivane kao u slučajevima hroničnih bolesti.

Kompanija neće otpustiti zaposlenog samo na osnovu HIV/AIDS statusa.

U slučajevima kada je zaposlenik koji je obolio od AIDS-a previše bolestan da bi nastavio sa radom, a kada su iscrpljene sve mogućnosti prilagođavanja uslova rada, uključujući i produženo bolovanje, radni odnos se može raskinuti u skladu sa antidiskriminacijskim zakonima, radnim pravom te politikama i procedurama kompanije.

Smanjenje i upravljanje rizicima

Coca‑Cola HBC B-H će uložiti sve napore da osigura sigurno i zdravo radno okruženje, uključujući primjenu predostrožnosti, te osiguravanje i održavanje zaštitne opreme i prve pomoći.

Optužbe za diskriminaciju i disciplinske procedure

U slučajevima kada smatra da se diskriminira na osnovu HIV/AIDS statusa, zaposleni će imati mogućnost da pokrene interni žalbeni postupak.

Coca‑Cola HBC B-H će poduzet potrebne korektivne i disciplinske mjere protiv zaposlenih za koje se utvrdi da su bili uključeni u uznemiravanje ili diskriminaciju zaposlenih koji su direktno ili indirektno povezani sa HIV-om/AIDS-om.

Razmjena informacija

Kako bi osigurala da će biti u dobroj poziciji da odgovori na zahtjeve zaposlenih u pogledu zdravlja i budućeg planiranja radne snage, kompanija može poduzeti mjere kojima će dobiti procjenu stvarne situacije u vezi sa HIV-om. Takva procjena će se provesti na dobrovoljnoj osnovi, a svi podaci će se smatrati povjerljivim.

Kompanija će osigurati da ti podaci ne otkriju identitet pojedinaca.

Revizija politike

Ova politika će se revidirati i ažurirati kada se za to ukaže potreba ili kada razvoj u ovoj oblasti to bude zahtijevao.