Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo ne upotrebljava sastojke koji su genetski modificirani ili proizvedeni od genetski modificiranih organizama. Uzevši u obzir tu činjenicu te budući da ne postoje zakonski propisi ni tržišni zahtjevi za označivanje proizvoda u kojima opisani sastojci nisu prisutni, kompanija proizvode ne označuje.

Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo ne koristi sastojke koji su genetski modificirani odnosno proizvedeni iz genetski modificiranih organizama. S obzirom na to, i budući da nema nikakvih zahtjeva, ni regulativnih ni komercijalnih, za označavanjem da proizvod ne sadrži takve sastojke, kompanija to i ne čini.

Stav kompanije je da podržava odgovorno korištenje moderne biotehnologije uz odgovarajuću efektivnu regulativnu kontrolu i pružanje odgovarajućih informacija o njenom korištenju. Korištenje takve tehnologije s ciljem poboljšanja usjeva može biti od velike koristi za ljudski rod, a o pojedinačnoj primjeni bi se trebalo odlučivati na osnovu prednosti koje donosi.

Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo je svjesna činjenice da se mišljenje javnosti o upotrebi genetski modificiranih sastojaka u hrani još uvijek razvija, i primjećuje da je rasprava o njima i njihovo prihvatanje u javnosti, u zemljama Evrope i ostatku svijeta, u različitim fazama.

S obzirom da se javna rasprava nastavlja, kompanija će pratiti razvoj situacije i biti spremna revidirati i izmijeniti svoju politiku u svjetlu budućeg razvoja događaja.

Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo podržava prihvatljiva i, naučno gledano, razumna rješenja te podržava i potiče dobavljače da se pridržavaju istih standarda.