Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo poštuje različitost svojih potrošača, kupaca, dobavljača i zaposlenika. Pored toga, javnost izvještavamo o našim postignućima u području ljudskih prava unutar našeg dijaloga s ključnim dionicima i obaveza koje prema njima imamo. Svoje poslovne partnere također potičemo da poštuju i promoviraju ljudska prava.

Izjava o namjeri

Mi u Coca-Coli HBC B-H Sarajevo razumijemo raznolikost i različitost svojih potrošača, kupaca, dobavljača kao i naših zaposlenih.

Mi smo odgovorna kompanija koja se rukovodi etičkim principima poslovanja i poštuje međunarodno priznate principe ljudskih prava garantovanih, između ostalog, i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija kao i odrednicama deset principa UN-ovog Svjetskog sporazuma (UN Global Compact).

Posvećeni smo promoviranju naših temeljnih vrijednosti, uključujući i principe i etičke standarde navedene u našem Kodeksu poslovnog ponašanja.

Temeljne vrijednosti Coca-Cole HBC B-H Sarajevo:

 • Djelovati s integritetom i ispuniti svako obećanje.
 • Potpuno se posvetiti postizanju izuzetnih rezultata u svemu što radimo.
 • Takmičiti se i pobijediti, kao jedinstven tim.
 • Osigurati da svi naši zaposleni ostvare svoj puni potencijal.
 • Ophoditi se prema svima otvoreno, iskreno i sa poštovanjem.

Standardi ljudskih prava u Coca-Coli HBC B-H Sarajevo

Promoviranje jednakih mogućnosti

Naše temeljne vrijednosti odražavaju našu predanost stvaranju okruženja u kome svi zaposleni imaju mogućnost ostvariti svoj puni potencijal idući u susret izazovima poslovnih ciljeva.

Naša politika zabranjuje diskriminaciju na osnovu rase, religije, boje kože, etničke ili nacionalne pripadnosti, dobi, invaliditeta, seksualne orijentacije, političkog mišljenja, spola ili bračnog stanja, u bilo kojem aspektu poslovanja.

U svim aspektima poslovanja, zapošljavanja, plaća i povlastica, obuke, unapređivanja, promjene radnog mjesta i prekida radnog odnosa, sa svim pojedincima ćemo postupati pravedno, u skladu sa njihovim mogućnostima da zadovolje zahtjeve i standarde uloge koju preuzimaju. U obzir nećemo uzimati bilo koje faktore koji su specifični za pojedinca, a koji nisu relevantni u kontekstu rada, i kada se takvi faktori mogu smatrati diskriminirajućim.

Nijedan zaposlenik ne smije biti podvrgnut fizičkom, seksualnom, rasnom, psihološkom, verbalnom ili nekom drugom obliku uznemiravanja ili zlostavljanja. Kompanija ima odgovarajuće procedure za otkrivanje nepridržavanja ovih standarda, te mehanizme za njihovo brzo i efektivno rješavanje.
Nećemo zapošljavati osobe ispod zakonske starosne granice za rad, te ni u kojem slučaju nećemo zapošljavati osobu mlađu od petnaest godina. Nećemo koristiti niti odobravati obavezan ili prisilan rad ni u jednoj od zemalja u kojoj poslujemo. Iskoristit ćemo svoj utjecaj da postignemo usuglašenost na ovom polju i u našem dobavljačkom lancu, tako što ćemo poticati naše dobavljače i kupce da se pridržavaju ovih principa.

Ostvarivanje pozitivnog radnog okruženja

Zdravlje, sigurnost i dobrobit naših zaposlenih od najveće su važnosti za Coca-Colu HBC B-H Sarajevo. Politika kompanije Coca-Cole HBC B-H Sarajevo predviđa da naše poslovanje mora biti u potpunosti usklađeno sa domaćim zakonima o zdravlju i sigurnosti. Ovo uključuje i poduzimanje svih prihvatljivih i praktičnih mjera u osiguravanju sigurnog radnog okruženja u svim našim pogonima.

Posvećeni smo razvoju najviših standarda u pogledu zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu. U tu svrhu, na svim područjima na kojim poslujemo, provodimo OHSAS 18000.

Dostojanstvo na radnom mjestu

Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo nastoji da osigura pozitivno radno okruženje. Ophoditi se prema svima otvoreno, iskreno i sa poštovanjem, smatra se jednom od naših najvažnijih temeljnih vrijednosti.

Svi naši zaposleni imaju pravo očekivati da će se njihovo dostojanstvo u potpunosti poštovati na radnom mjestu. U težnji da stvorimo snažnu kulturu, i dok se takmičimo da pobijedimo kao jedinstven tim, uzimamo u obzir raznolikost kultura i pojedinaca.

Ravnoteža između poslovnog i privatnog života

Priznajemo i promoviramo zdravu ravnotežu između poslovnog i privatnog života naših zaposlenih i poštujemo obaveze koje naši zaposleni imaju izvan radnog okruženja. Uviđamo da svako ima pravo na odmor i opuštanje, uključujući razumno ograničavanje radnog vremena i povremene plaćene odmore.

Unapređenje angažovanosti zaposlenih

Cilj naše interne komunikacijske strategije je osigurati da naši zaposleni na svakom nivou u potpunosti budu usredotočeni na planiranje, aktivnosti i ponašanje koje ima za cilj ispuniti i nadmašiti očekivanja naših potrošača i kupaca.

Uvjereni smo da što je veći osjećaj uključenosti zaposlenih u posao, to će oni biti produktivniji, posvećeniji i predaniji postizanju sve većih poslovnih ciljeva. U tu svrhu podstičemo dvosmjernu komunikaciju unutar Coca-Cole HBC B-H Sarajevo i nastavljamo razvijati neophodne procese.

Kompanija Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo poštuje jedinstvenost naših zaposlenih kao pojedinaca i istovremeno potiče stvaranje sinergija kroz timski rad, kako u poslovanju unutar jedne zemlje tako i diljem naše velike organizacije.

Poštujemo pravo zaposlenih da pristupe ili ne pristupe sindikatu.
Zaposleni imaju slobodu izbora bez straha od zastrašivanja ili odmazde. U smislu kolektivnog pregovaranja, priznajemo predstavnike sindikata.

Poštovanje nacionalnog suvereniteta

Coca‑Cola Hellenic grupa svjesna je mogućnosti pojave sukoba ili moralnih dilema u zemljama u kojima su ljudska prava ugrožena. U takvim okruženjima kompanija je dužna preuzeti odgovornost da osigura da njena poslovanja, direktno ili indirektno, ne doprinose kršenju ljudskih prava. Interno koristimo svoj utjecaj da osiguramo da naši zaposleni u potpunosti razumiju posvećenost kompanije poštovanju ljudskih prava, kao i da razumiju svoja vlastita prava i odgovornosti.

Zajednica

Kao odgovoran poslovni subjekt, Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo prepoznaje svoju odgovornost u društvu. Vjerujemo da ćemo aktivnošću i brigom o zajednici u kojoj poslujemo na najbolji način ispunjavati svoju društvenu odgovornost i pridonositi pozitivnim promjenama.

Misija Coca-Cole HBC B-H Sarajevo

"Mi u Coca-Coli HBC B-H Sarajevo ćemo:

 • osvježiti naše potrošače,
 • biti partner našim kupcima,
 • nagraditi naše aktere i
 • kontinuirano doprinositi zajednici u kojoj poslujemo"

Sistem promovisanja ljudskih prava u Coca-Coli HBC B-H Sarajevo

Upravljanje ljudskim pravima

Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo je posvećena integraciji i primjeni Politike ljudskih prava u svim svojim funkcijama i poslovanju. Kako bismo to postigli, kompanija razvija odgovarajuće sisteme upravljanja informacijama, programe obuke, procedure konsultacija i druge sigurnosne procese neophodne za efektivnu provedbu ove Politike.

Potkomisija Odbora za društvenu odgovornost Coca‑Cola Hellenic grupe, koji odgovara Upravnom odboru Kompanije, odgovorna je za praćenje Politike o ljudskim pravima u svih 28 zemalja u kojima poslujemo. Odgovornost je osigurana sljedećom strukturom upravljanja i izvještavanja:

1. Radna grupa za ljudska prava Coca‑Cola Hellenic grupe, čiji su članovi predstavnici ključnih funkcija i područja, nadležna je da:

 • interno i eksterno, prati razvoj događaja koji imaju utjecaj na Politiku ljudskih prava i poduzima neophodne mjere
 • traži podršku višeg rukovodstva Coca‑Cola Hellenic grupe za Politiku ljudskih prava u kompaniji i njenu provedbu.
 • razvija strategiju za usklađivanje sa Politikom ljudskih prava, posebno sa postavljenim standardima
 • razmjenjuje najbolje primjere prakse svih pogona, te interno i eksterno komunicira probleme i ostvarene rezultate po pitanju ljudskih prava
 • prati postavljanje ciljeva i postignuća u pogledu Politike.

Rukovodstvo Coca-Cole HBC B-H Sarajevo odgovorno je za osiguranje resursa potrebnih za provedbu i edukaciju, kao i za postizanje usuglašenosti sa Politikom.

2. Partneri, dobavljači i izvođači potiču se da usvoje sličan pristup. Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo je prihvatila niz smjernica za dobavljače koje obuhvataju etičko poslovanje, zaštitu okoliša, ljudska prava i ključne radne standarde.

Način rada

Kao i kod drugih poslovnih obaveza, težimo ka stalnom unapređenju rezultata u području ljudskih prava. Kako bismo ovo postigli, mi ćemo:

 • obrazovati i obučavati naše zaposlene, naročito naše rukovodstvo, o tome šta sve podrazumijeva naša Politike ljudskih prava.
 • pratiti i mjeriti naše rezultate u odnosu na Politiku.
 • sistemski procjenjivati i upoređivati ostvarene rezultate u odnosu na najbolje primjere iz prakse, s ciljem stalnog unapređivanja naših rezultata i sve većih težnji na ovom polju.

Pored toga, javno ćemo izvještavati o svojim rezultatima postignutim na polju ljudskih prava, što je i dio našeg angažmana i dijaloga sa ključnim interesnim stranama. Također, poticat ćemo svoje poslovne partnere da podržavaju i poštuju ljudska prava.