Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo vjeruje kako uspjeh ovisi o snabdijevanju tržišta visokokvalitetnim proizvodima, pakiranjima i uslugama koji ispunjavaju ili premašuju očekivanja kupaca i potrošača od prestižnih robnih marki. To se uvjerenje zasniva na odgovornosti kompanije da garantira zdravstvenu ispravnost svih proizvoda koje ima u ponudi.

Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo vjeruje kako uspjeh zavisi od snabdijevanja tržišta visokokvalitetnim proizvodima, pakovanjima i uslugama koje ispunjavaju ili premašuju očekivanja koja kupci i potrošači imaju od prestižnih robnih marki. To se uvjerenje zasniva na odgovornosti kompanije da garantira zdravstvenu ispravnost svih proizvoda koje ima u ponudi.

Kompanija je odlučna u namjeri da osigura stalni rast ugleda svake svoje robne marke te da očuva povjerenja potrošača u svoje proizvode na osnovu razvoja i primjena sistema, normi i uobičajenih postupaka kojima se garantira kvalitet i zdravstvena ispravnost hrane. Sve članice Coca‑Cola Hellenic grupe odlučne su u namjeri da osiguraju stalni napredak, a sama učinkovitost se mjeri, vrednuje i potvrđuje unutrašnjim i vanjskim kontrolama.

Zdravstvena ispravnost hrane odgovornost je svakog zaposlenika koji ima direktan utjecaj na sastojke, ambalažu, proizvodnju, skladištenje te prijevoz proizvoda. Odlučnost u garantiranju kvaliteta Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo zasniva na poštivanju sljedećih načela zdravstvene ispravnosti i kvaliteta:

 • proizvoditi i snabdijevati tržište proizvodima koji ispunjavaju najviše norme zdravstvene ispravnosti i kvaliteta hrane,
 • ispuniti ili nadmašiti sve zakonom propisane uslove u vezi sa zdravstvenom ispravnošću i kvalitetom hrane,
 • osigurati održiv nivo zdravstvene ispravnosti i kvaliteta hrane na osnovu provedbe i certificiranja učinkovitih sistema upravljanja kvalitetom usklađenih s normama ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, FSSC 22000, ISO/TS 22000 te normama Sistema za upravljanje kompanije The Coca‑Cola Company u svim punionicama i distribucijskim centrima
 • potvrđivati učinkovitost sistema za upravljanje zdravstvenom ispravnošću i kvalitetom hrane na osnovu unutrašnje i vanjske revizije koju je priznala Međunarodna organizacija za normizaciju i kompanija The Coca‑Cola Company,
 • provjeravati učinkovitost sistema za kontrolu zdravstvene ispravnosti i kvaliteta internom i eksternom kontrolom, koju je priznala Međunarodna organizacija za normizaciju i kompanija The Coca‑Cola Company,
 • osigurati zdravstvenu ispravnosti i kvalitet hrane strukturiranim programima koji imaju cilj razvijati svijest i tehničke vještine, upravljati rizicima i poticati dostizanje sve većeg nivoa izvrsnosti,
 • neprestano revidirati politike, norme i procedure u svrhu učinkovitog upravljanja rizicima u vezi sa zdravstvenom ispravnošću hrane, što proizlazi iz promjena u proizvodima, procesima i tehnologijama,
 • uvrstiti strategiju za zdravstvenu ispravnost i kvalitet hrane u godišnje planiranje kako bi se osiguralo da zdravstvena ispravnost i kvalitet hrane i dalje budu sastavni dio poslovanja,
 • postaviti mjerljive godišnje ciljeve zdravstvene ispravnosti i kvaliteta hrane za sve punionice i distribucijske centre te za čitavu Grupu kako bi se osigurao stalni napredak i usklađenosti sa svim normama,
 • osigurati da dobavljači i podizvođači prihvate iste obaveze u vezi sa zdravstvenom ispravnošću i kvalitetom hrane te kontrolirati materijal i usluge koje isporučuju tokom revizija i inspekcija ulaznih sirovina,
 • prenijeti uslove zdravstvene ispravnosti hrane dobavljačima, podizvođačima, kupcima i potrošačima utvrđivanjem specifikacija za sastojke, ambalažni materijal i skladištenje proizvoda te izradom smjernica za potrošače,
 • prenijeti aspekte, strategije i rezultate u vezi sa zdravstvenom ispravnošću i kvalitetom hrane saradnicima, potrošačima, kupcima i glavnim akterima koji imaju utjecaja na sisteme upravljanja zdravstvenom ispravnošću i kvalitetom hrane kompanije ili su u njih uključeni.