U Coca-Coli HBC B-H d.o.o. Sarajevo predani smo unapređenju svog poslovanja neprestanim razvojem kulture kvaliteta, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te zaštite okoliša unutar tvrtke u sa radnji sa tvrtkom The Coca‑Cola Company (TCCC), mjesnim vlastima, našim partnerima, dobavljačima, kupcima i potrošačima . Ovom politikom obuhvaćeno je sve, od kvaliteta i sigurnosti hrane preko zaštite zdravlja i sigurnosti na radu do zaštite okoliša.