Cilj ovog kodeksa poslovnog ponašanja jeste da nam svima pomogne njegovati vrijednosti koje Coca-Colu HBC čine jednom od najuspješnijih i najuglednijih organizacija u svijetu.

Zašto nam treba Kodeks poslovnog ponašanja?

Kodeksom se utvrđuje predanost kompanije poslovanju u skladu s njenim vrijednostima, svim važećim zakonima i propisima i standardima industrije. Kodeks daje upute o tome šta se očekuje od svakog od nas i poziva se na druge politike i smjernice kompanije.

Nepoštivanje Kodeksa ili bilo koje druge politike kompanije shvata se vrlo ozbiljno i za posljedicu može imati disciplinske mjere, uključujući i otkaz.

Da li se Kodeks odnosi na sve zaposlenike kompanije?

Kodeks se odnosi na svaku osobu koja radi za kompaniju bilo gdje u svijetu, bez obzira na to gdje se nalazi i koje je njeno radno mjesto i položaj u hijerarhiji. To uključuje sve zaposlenike, rukovodioce, članove Upravnog odbora i direktore kompanije.

Od privremenih zaposlenika i zaposlenika s posebnim ugovorima, savjetnika, zastupnika i svih ostalih trećih lica koje djeluju u ime kompanije očekujemo da se ponašaju u skladu s načelima ovog Kodeksa. Svaka podružnica i zajednički pothvat koji kompanija nadzire mora prihvatiti i poštovati Kodeks. U pothvatima u kojima učestvujemo, ali ih ne nadziremo, podsticat ćemo partnere na ispunjavanje zahtjeva Kodeksa i u zajedničkom pothvatu i u svojim vlastitim poslovima.