Zaštita rijeke Vrbas i plansko korištenje njenog turističkog i ekonomskog potencijala osnovni su ciljevi ovog programa koji treću godinu finansiraju Vlada Japana i Coca‑Cola u Bosni i Hercegovini, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP).

Ministri nadležnih entitetskih i kantonalnih ministarstava, načelnici općina/opština sliva rijeke Vrbas, predstavnici fondova i agencija te donatori su u Donjem Vakufu potpisali Povelju za čist Vrbas, čime je zvanično obilježen početak treće faze “Programa zaštite okoliša i razvoja turizma u slivu rijeke Vrbas – Čist Vrbas”.

Zaštita rijeke Vrbas i plansko korištenje njenog turističkog i ekonomskog potencijala osnovni su ciljevi ovog programa koji treću godinu finansiraju Vlada Japana i Coca‑Cola u Bosni i Hercegovini, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP). Program “Čist Vrbas” uključuje aktivnosti kao što su: podizanje nivoa svijesti o značaju zaštite okoliša, akcije čišćenja, ugradnju prečistača vode, provođenje ekoloških propisa te podršku avanturističkim sportovima i turističkim aktivnostima koje doprinose održivom razvoju i zapošljavanju ruralne populacije. Neke od predviđenih aktivnosti za ovu godinu su eko regata, Sajam avanturizma, edukativne radionice, akcije čišćenja te provedba projekta uspostave reciklažnih dvorišta.

"Drago nam je što kroz program “Čist Vrbas” imamo priliku ukazati na značaj zaštite voda i što možemo pomoći lokalnoj zajednici u ovoj inicijativi usmjerenoj ka zaštiti rijeke Vrbas i jačanju svijesti o njenoj važnosti za lokalni razvoj", rekao je Mircea Draja, generalni direktor Coca – Cole HBC Bosna i Hercegovina i Hrvatska.

Čist Vrbas” je prvi program u slivu rijeke Vrbas koji se zasniva na privatno-javnom partnerstvu, koji će okupiti sve opštine/općine sliva rijeke Vrbas, te nadležna entitetska i kantonalna ministarstva i agencije, kao i privatne kompanije, kako bi se spriječilo zagađenje njenih voda i obala te pomogao razvoj privrede i stvaranje novih radnih mjesta u lokalnim zajednicama. Program je pokrenut 2010. godine.