Treća turistička regata Inicijative Čist Vrbas, u organizaciji Rafting klub Kanjon, i uz podršku partnera, kompanije Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo i Grada Banjaluke, uspješno je okončana. Učesnici regate nisu krili oduševljenje avanturom na čamcima na bukovima plahovitog Vrbasa, na dijelu toka od Krupe do Rafting centra Kanjon u Karanovcu. Pored turista i avanturista iz grada ali i cijelog regiona, u ovoj zabavnoj, turističkoj regati uživali su učesnici ekološke regate održane prošle sedmice, kao i predstavnici medija.

„Ovo je završnica ovogodišnjih aktivnosti u okviru Inicijative Čist Vrbas gdje smo najprije uklonili sav otpad na dijelu toka rijeke Vrbas kroz kanjon Tijesno, da bi potom u ovoj turističkoj regati još jednom svima  pokazali koliko je bitno da rijeka bude čista, obala uređena, te da još jednom ukažemo na važnost bezbjednosnih normi kojih se u RK Kanjon strogo pridržavamo. Sve ovo radimo i s ciljem dodatne promocije kanjona Tijesno kao sportske i turističke destinacije, ali i sa ciljem da naša aplikacija za organizaciju Svjetskog prvenstva u raftingu 2021. godine bude prihvaćena“,  rekao je  Aleksandar Pastir, predsjednik RK „Kanjon“.

Treća turistička regata uvrštena je u kalendar posebno zanimljivih i važnih turističkih manifestacija Grada Banjaluke koji i na ovaj nači želi da obogati svoju turističku ponudu.

Da bi to bilo ostvarivo, potrebno je da rijeka Vrbas bude čista, a obala uređena, rekao je Neven Stanić, načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku Grada Banjaluka. „Veoma je važno i to da se vodi računa i o bezbjednosti učesnika regate, zato smo ovdje danas da pokažemo koliko je pažnje polažemo svim detaljima, i da svi radimo na podizanju svijesti o bezbjednosti svih onih koji koriste ovu adrenalinsku atrakciju na Vrbasu“, dodao je Stanić.

Rafting klub Kanjon dugogodišnjim je radom na čišćenju i zaštiti rijeke Vrbas uspio s partnerskim organizacijama i donatorima od kojih su najznačajniji uključeni od početka - Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo, Grad Banja Luka, Razvojni fond Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), Vlada Japana, entitetska nadležna ministarstva i fondovoi zaštite okoliša, te opštine i gradovi u slivu Vrbasa - stvoriti popularnu i važnu turističku i sportsku destinaciju na srednjem toku Vrbasa.

”Coca‑Cola lokalno i globalno radi na sprovođenju svoje vizije i strategije Svijet bez otpada, usmjerena na različite aktivnosti i pristupe u smanjenju zagađenja prirode, uključujući vodne resurse. Za svaku bočicu ili limenku koju proda bilo gdje u svijetu Coca‑Cola namjerava do 2030. pomoći da se prikupi ista količina prazne ambalaže s tržišta, i sarađuje sa lokalnim zajednicama na projektima i inicijativama poput Čistog Vrbasa kako bi pomogla u rješavanju problema kao što je ambalažni otpad u okolišu i vodama. Zadovoljni smo napretkom na zaštiti rijeke i sliva Vrbasa, ali smo i ponosni na svoje učešće u Inicijativi koja već skoro deceniju doprinosi da se Vrbas, naše zajedničko bogatstvo, štiti i koristi kao turistički dragulj i održiv izvor primanja za stanovništvo nastanjeno baš u slivu Vrbasa”, rekao je Saša Kukolj, regionalni rukovodilac prodaje – Regija Banja Luka.

Povelju za Čist Vrbas, kojom su iskazali svoju posvećenost i predanost očuvanju sliva Vrbasa, potpisali su gradonačelnici i načelnici lokalnih zajednica u slivu Vrbasa, predstavnici resornih ministarstava oba entiteta, Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, Fonda za zaštitu okoline i energetsku efikasnost Republike Srpske, te partneri projekta kompanija Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo, Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) i Vlada Japana, maju 2013. godine, u Donjem Vakufu.